szeretnénk gyermekünket megkereszteltetni?

Ez egy nagyon értékes, becsülendő gondolat. Ám értelme csak akkor van, ha felnevelni is keresztény módon szeretnék. Mint ahogy arra a szentségi cselekmény első részében ígéretet is tesznek a szülők, miután a pap megkérdezi: „megígéritek-e, hogy gyermeketeket Krisztusnak és az Ő Egyházának tanítása szerint nevelitek föl” ? Ennek a nevelésnek első lépéseiben maguk a szülők tanítják meg például gyermeküket egyszerű szavakkal imádkozni, keresztet vetni, hozzák magukkal a vasárnapi szentmisére; majd pedig iskolába kerülve beíratják hitoktatásra. Erről természetesen nem kérdezik meg a gyermeket, hogy akarod-e, mint ahogy nem döntésétől teszik függővé azt sem, hogy iskolába járatják. A keresztény szülőnek tudnia kell, hogy súlyos lelkiismereti felelősséggel tartozik gyermeke „lélekben, hitben” való fölnövekedéséért és éppen ezért nem a döntés képtelen gyermekre bízza ezt a fontos kérdést.


A leggyakrabban felmerülő kérdések.
Meg keresztelik-e a gyermeket, ha a szülők nem egyházi házasságban élnek, csak élettársak, vagy polgári házasságot kötöttek?
Igen.

Megkeresztelik-e a gyermeket, ha csak az egyik szülő katolikus, a másik más felekezetű keresztény, vagy nincs megkeresztelve?
Igen.

Ki kérheti a gyermek megkeresztelését?
A szülők közösen, vagy egyik szülő.

Milyen nevet adjunk a gyermeknek?
Olyan nevet, amelyet időben korábban élt és az Egyház által szentként, boldogként tisztelt személy viselt.(Védőszent)

Ki lehet keresztszülő?
Az a személy, aki maga is katolikus keresztény, példamutató keresztény életet él, volt elsőáldozó és bérmálkozott, (ha házas, egyházi házasságban él, saját gyermekeit keresztény módon neveli.) Ha bármelyik feltétel hiányzik, (az utolsót kivéve) akkor a kiválasztott személy csak a keresztség tanújaként lehet jelen. Keresztségi tanúként lehet elfogadni a más felekezethez tartozó (református, evangélikus) keresztényt; ill. végső esetben azt a személyt aki nincs megkeresztelve.

Hány keresztszülője lehet a gyermeknek?
A felénk elterjedt szokás szerint kettő; ám lehetséges, hogy csak egy keresztszülője legyen.

Megkeresztelhető-e a gyermek keresztszülő nélkül is?
Igen, rendkívüli esetben.

Milyen időpontokra lehet a keresztelést kérni?
A mi plébániánkon vasárnap a délelőtti szentmisék után van keresztelés. Vörösberényben 11.30-kor; Balatonalmádiban 12.00-kor.

Milyen iratok kellenek a kereszteléshez?
Ha valaki lakóhelye szerinti Plébánián keresztelteti meg gyermekét, akkor nincs szükség semmilyen iratra. A keresztelés kérésekor, a plébánián történő megbeszéléskor az anyakönyvezéshez szükséges adatokat, iratok nélkül is rögzítjük, hiszen senkinek nem fűződik érdeke ahhoz, hogy a valóságtól eltérő adatot közöljön. Gyermek neve, születési helye, ideje. Édesapja neve, születési helye, vallása. Édesanyja neve születési helye, vallása. Állandó lakcímük. Keresztszülők/ keresztségi tanúk neve, vallása, lakcíme.

A keresztszülők, – ha nem ütközik akadályba- kérjenek keresztszülői igazolást a lakóhelyük szerint illetékes plébániától. Ajánlják fel ott, hogy – ha tartozásuk van- szívesen rendezik az éves önkéntes egyházi adót.

Van-e költsége a keresztelésnek?
Nincs. Általában a család adományt ajánl fel a templomnak, amelyet vagy a kitett perselyben helyez el, vagy átadja  a plébánosnak.