házasságot szeretnénk kötni?

Ha elég régóta ismeritek és elég alaposan megismertétek egymást, ha nem csak szeretitek, hanem megszerettétek egymást a létező összes jó és rossz tulajdonságával együtt, akkor az elképzelhető legjobb elhatározásra jutottatok. Erre a honlapra valószínűleg azért kerestetek rá, mert un. „templomi” házasságot szeretnétek kötni a római katolikus egyház szertartása szerint. (Szeretnétek szentségi házasságban élni; az együtt élésnek abban a formájában, amely a Teremtő akaratának megfelel és amelyet áldása kísér.)

A leggyakrabban felmerülő kérdések.
Összeházasodhat-e katolikus templomban két meg nem keresztelt?
Nem.
Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy meg nem keresztelt?
Igen.
Meg kell-e keresztelkednie a házasságkötés előtt a meg nem kereszteltnek?
Ha egyébként nem volt szándéka megkeresztelkedni, akkor nem.
Összeházasodhat-e katolikus templomban egy katolikus keresztény és egy más felekezetű (református, evangélikus) keresztény?
Igen.
Át kell-e térnie a katolikus hitre a házasságkötés előtt a más felekezetű kereszténynek.
Ha egyébként nem volt szándékában, nem kell áttérnie.
Kellenek-e tanúk a „templomi” esküvőhöz?
Igen, két felnőtt korú tanú kell.
Lehet-e tanú más felekezetű keresztény, vagy meg nem keresztelt?
Végső esetben igen.
Részt kell-e venni valamilyen előkészületen, jegyes beszélgetésen?
Igen. Ennek gyakoriságát, idejét az eskető pappal kell megbeszélni.
Házasodhat-e templomban az a katolikus, aki nincs megbérmálva?
Nem, kivéve abban az esetben, ha elháríthatatlan akadálya van e szentség pótlásának.
Kell-e gyónni áldozni az esküvő előtt?
Igen, a katolikus félnek. 
Van-e költsége a házasságkötés szertartásának.
Igen, meghatározott tiszteletdíja van.
Szokás-e az esküvő előtt próbát tartani, meg lehet-e tekinteni a templomot?
Igen, természetesen.
Hogyan történik a templom feldíszítése?
Az almádi plébánián hozzá kell járulni a virág vásárlás költségeihez és a plébánia gondoskodik a templom feldíszítéséről.
A szertartáson szól-e az orgona?
Igen. A templomokban jó minőségű hangszerek vannak és színvonalasan dolgozó orgonista áll rendelkezésre.
Milyen iratok szükségesek a házasságkötéshez?
A legfontosabb irat a keresztlevél.
(Három hónapnál nem régebbi kivonat a kereszteltek anyakönyvéből.) Mindenki ott tudja beszerezni, ahol megkeresztelték. Ha ez nehézségbe ütközik (pl. nagy távolságra van) az a Plébánia, ahol az esküvő lesz hivatalos úton megkéri. Ha pl. egy nagyobb városban volt a keresztelés, azt is ki kell deríteni, hogy annak melyik Plébániáján (templomában) történt.
Szükség lehet un. elbocsátó levélre:
akkor, ha egy „harmadik” Plébánián szeretnétek házasodni; vagyis sem nem a menyasszony, sem nem a vőlegény lakóhelye szerinti Plébánián; hanem pl. egy budapesti és egy szegedi lakóhellyel rendelkező szeretne itt Almádi valamelyik gyönyörű templomában házasodni.
Igazolás a házassági tanúi tisztséghez.
A házasságkötéshez általatok felkért tanúk (amennyiben katolikus keresztények) a lakóhelyük szerinti plébániát keressék fel ezen igazolásért.