haláleset történt a családban?

A katolikusnak keresztelt és remélhetőleg élete folyamán más szentségekben is részesült személyt a katolikus egyház szertartása szerint kell eltemetni. Ez nemcsak illendőség kérdése, hanem tiszteletben tartandó szabály, már csak azért is, hiszen az elhunyt „testét, a szentségek a Szentlélek élő templomává avatták”. Illetve akinek földi élete hajnalát az Egyház imája és a keresztség szentségi kegyelme ragyogta be, azt földi élete alkonyán is kísérje ugyanannak az Egyháznak a boldog örök életéért könyörgő imája a temetés szentelményében, és főként a lelki üdvéért bemutatott gyászmisében, hiszen „szent és üdvös dolog imádkozni a meghaltakért, hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől”.

A halálesetet követően minél hamarabb vegyék fel a kapcsolatot vagy az elhunyt lakóhelye szerint illetékes plébániával, vagy a temetés helye szerint illetékes plébániával. Ez utóbbi a szokásos.
Az első kérdések egyike a temetés időpontja.
Főszabály: végleges időpontról az eltemető pappal való egyeztetés előtt ne döntsenek! A temetés gyakorlati részének lebonyolítását temetési szolgáltatók végzik. A velük történt egyeztetés előtt/után fel kell keresni a plébániát.

A leggyakrabban felmerülő kérdések.
Milyen iratokra van szükség a haláleset bejelentésekor?
Mivel senkinek nem áll érdekében a valóságtól eltérő adatokat közölni, így iratra nincs szükség. A következő adatokkal kell készülni. Az elhunyt neve. Ha házas volt házastársának /özvegyének neve. Ha egyedül élő volt szüleinek neve. Az elhunyt születési helye, ideje. Az elhalálozás helye, ideje. Az elhunyt lakcíme. A halál oka. Halála előtt részesült-e szentségekben (gyónás, áldozás, betegek kenete).

Szükség van-e részletesebb életrajzi adatokra?
Nincs szükség. Az eltemető pap rövid beszélgetésben igyekszik meggyőződni az elhunyt életének legfontosabb mozzanatairól: magához az élethez, a hithez, Istenhez, a családhoz, embertársaihoz való viszonyáról; ami elegendő ahhoz a megemlékezéshez, amely a temetéskor az elhunyttal kapcsolatban megfogalmazódhat. Az egyházi szertartás gerincét ugyanis az imádság valamint a keresztény hit leglényegesebb pontjairól a feltámadásról és az örök életről szóló vigasztaló tanítás képezi, nem a terjengős életút-ismertetés.
Van-e költsége az egyházi szertartásnak?
Igen, van meghatározott tiszteletdíja, amit a temetés előtt kell rendezni.

Balatonalmádi, Vörösberény, Káptalanfüred
helyi sajátosságai.
Általános
Temetést vasárnap és szerda kivételével minden napra lehet kérni. Szerdán csak rendkívűli körülmények közbejötte esetén. Ez a nap a vasárnap helyetti szabadnap a plébánia alkalmazottai számára, kérjük ezt méltányolni.

Temetést legtöbb esetben gyászmisével egybekötve végzünk; szokásosan a temetés előtt. Azonban az is előfordul, hogy a temetés napján az egyébként is megtartott plébániai esti misét ajánljuk fel az elhunytért. Végül is azonban gyászoló család dönti el, tekintettel az összes körülményre, kér-e gyászmisét az elhunytért. Dicséretes szokás, hogy a későbbiekben (pl.: a temetés évfordulóján, az elhunyt névnapján/születésnapján…) ugyancsak szentmisét kérjünk lelki üdvéért.

Szokásos harangozni is. Plébániáinkon egy alkalommal, a temetéskor. Végül is azonban a gyászoló család dönti el, tekintettel az összes körülményre kér-e harangszót; (egyet, vagy többet).

Temető
A balatonalmádi plébániának nincs saját tulajdonú temetője. A Balatonalmádi temető, az un Pinkóczi úti temető az Önkormányzat tulajdona. Ha valaki ott szeretne temetkezni az Önkormányzathoz kell fordulnia (Tel.: 88/542-437). A Szent Imre templom melletti Sírkert azonban a Plébánia tulajdona, ahol el nem évülő urnafülkéket lehet előre megváltani.
A vörösberényi plébániának van saját tulajdonú temetője, ahol korlátozott számban állnak rendelkezésre koporsós temetésre alkalmas sírhelyek, amelyeket csak temetés alkalmával jelölünk ki. (Tehát nem lehet előre lefoglalni!) A sírhelyeket 25 évre/ ill. 25 évente kell megváltani. Évente viszont temetőfenntartási díjat (jelenleg 1500 Ft/év) kell fizetni, mert a szociális alapon megállapított – tehát alacsony – sírmegváltási díjakból nem tudjuk megoldani a hatalmas mennyiségű hulladék elszállíttatását és a temető rendjének fenntartását.
Ügyintézés a vörösberényi plébánián (8222 Balatonalmádi, Thököly u. 4. Tel.: 88/430-419).
A káptalanfüredi egyházközségnek nincs saját tulajdonú temetője. A kápolnával egybe épült zárt kripta helyiségben azonban el nem évülő urna helyeket lehet megváltani.