Programok

2017

A Veszprémi Érseki Családpasztorációs Iroda az idén is “Házas esték“-et szervez. Október 6-án, pénteken 18 órára várják a házaspárokat a Vár u. 21-be. Az előadás témája: Kapcsolatunk gyermekeinkkel – gyermeknevelés. Előadó: Bálint Bánk pszichológus, családterapeuta, főiskolai docens. A “Házas esték” előadássorozat előadásai és az azt követő beszélgetések a házaspárok kapcsolatait vizsgálja, hogy ezek hogyan hatnak közös életükre, családjukra és megoldási módot keresnek nehézségeikre.

Október 5-től, csütörtöktől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében. Az előadások témája a Szentírás lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Október 1-én, vasárnap 16 órakor plébániánk Szent László Kórusa Sillye Jenő: Kristályóriás c. darabját adja elő a márkói templomban, jótékonysági előadásként, a megrongált márkói kálvária helyreállításának megsegítésére.

Felbuzdulva az igen jól sikerült tavaszi horvátországi plébániai zarándoklatunkon, 2017 őszén is zarándoklatot szervezünk a Testvéreknek Mariazellbe (Ausztriába). A zarándoklat időpontja: október 12-13. (csütörtök-péntek). Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron – Mariazell – Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft -ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni szeptember 15-ig a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

Szeptember 15-17.-ig idén is indul gyalogos zarándoklat Veszprémből a sümegi búcsúra. A búcsújáró csoport szeptember 15-én, pénteken  reggel 7 órakor gyülekezik a Szent László templomnál, majd 7:15-kor innen indulunk a zarándoklatra. Idén első alkalommal lelkipásztori vezetéssel történik a zarándoklat, mert jómagam is részt veszek rajta, legalábbis szombat estig. A zarándoklat részletes leírása a hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatólapon elolvasható.

Szeptember 8-án pénteken tartjuk templomunk szentségimádási napját. Reggel 8 órakor tesszük ki az Oltáriszentséget, délután 5 órától szentórát végzünk, majd 18 órakor szentmise következik. Kérem a Testvéreket, hogy egymás között osszák be a szentségimádás idejét, hogy az Oltáriszentség ne maradjon egyedül.

Augusztus 26-án kerül megrendezésre, immár hagyományosan az 1 Úton nemzetközi gyalogos zarándoknap Veszprém és Zirc között, a gyermekre váró házaspárokért. Reggel 7 órakor történik az indulás templomunktól. A részvétel feltételei és a plakát a hirdetőtáblán megtekinthető

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt, illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket!

Szent László évében Főegyházmegyénk Dr. Márfi Gyula érsek úr vezetésével zarándoklatot szervez Búcsúszentlászlóra 2017 július 1-én, szombaton, amelybe természetesen Plébániánk is bekapcsolódik. Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérem jelezze részvételi szándékát a templomban szentmisék után, illetve a plébániai hivatali időben. Ez a plébániai zarándoklatunk nem autóbuszos, hanem autós lesz, ezért kérem személygépjárművel rendelkező Testvéreink jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek a zarándokok szállításában. Aki jelentkezik erre a szolgálatra,  jelölje meg, hogy hány személynek tud helyet biztosítani autójában.

Június 19-én hétfőn a Szent Mihály Bazilikában 17 órakor tartja aranymiséjét Dr. Márfi Gyula érsek atya. Szeretettel várjuk erre az ünnepi alkalomra a Testvéreket!

Pünkösdhétfőn, június 5-én a Regina Mundi templomban 10:00 órakor celebrált szentmisén kerül sor a 8. osztályos fiatalok bérmálkozására.

Május 17-én 17 órai kezdettel kürthangversenyt adnak templomunkban a Csermák Antal Zeneiskola kürtösei. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Május 13-án szombaton, 17 órakor a Kristályóriás című húsvéti oratóriumot adja elő Templomunk Ének és Zenekara. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Május 10-én szerdán 18 órakor tartjuk a Templomban a május végi horvátországi zarándokutunk részleteinek megbeszélését. Kérem, hogy mindenki, aki jelentkezett az útra, jöjjön el, vagy ha nem tud eljönni, akkor bízza meg egy ismerősét képviseletével.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Csatári kápolna búcsújára. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. Jöjjünk el minél többen, hogy köszönetet és hálát adjunk Istennek a Szent Kereszt kegyelmeiért és a Kápolna fennállásáért. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

 

Április 16-17.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

Április 13-15.

Szent Három Napon este 18 órakor kezdődnek a szertartások itt a templomban.

Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise lesz a Bazilika Főszékesegyházban.

18 órakor tartjuk a szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmisében a hagyománynak megfelelően elvégezzük a lábmosás szertartását is. A szentmise és az oltárfosztás után virrasztásra hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat járunk a templomban, Jézus halálára emlékezve. 18 órakor kezdődik az esti szertartás, Urunk szenvedésének ünneplése, az ún. “Csonka mise“. A szertartás után virrasztást tartunk.

Nagyszombaton 18 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünnepe tűzszenteléssel jó idő esetén szabadtéren a templom mögötti részen. A szertartás folyamán részesül két katekumen a beavató szentségekben. Kérem a Testvéreket, hogy a Feltámadási Körmenetről még ne menjenek haza, hanem jöjjenek vissza a templomba és várják meg a szentségi áldást. A záróének után a szembemiséző oltár elé hozzák ki a Testvérek a húsvéti étkeket, itt történik majd az ételek megszentelése.

 

 Március 31-én a plébánia Kórusa tartja az elmélkedést, ekkor 18 órakor kezdődik a keresztút, az esti szentmise előtt egy órával.

A Katolikus Karitász nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést hirdet hazánk templomaiban. Ez jó alkalom arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szegény családokon segítsünk. Március 19.-e és 26.-a között hozhatják el a Testvérek adományaikat ide a templomba, amelyeket majd a plébániai Karitász csoportunk juttat el a rászorulókhoz, illetve küldi tovább a központba.

 Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól.

Nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Főtisztelendő Darnai János atya, a Padányi Iskola lelki igazgatója: március 23-án csütörtökön, március 24-én pénteken és március 25-én szombaton a 18 órakor kezdődő szentmiséken.  A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig lesz gyóntatás.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 260 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Jelentkezni lehet a sekrestyében feliratkozva az utaslistára, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2016

December 24-én, 16 órakor Pásztorjátékra hívjuk szeretettel a Testvéreket, amellyel ráhangolódunk Üdvözítőnk születésének ünnepére. 24 órakor éjféli szentmisét mutatunk be Urunk születésének főünnepén.

 

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A harmadik és egyben utolsó együttlétre december 11-én 15-16.45 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében.

 

December 8-án, csütörtökön, 9-én pénteken és 10-én szombaton 18 órakor Adventi lelkigyakorlatot tartunk. A szentmiséket bemutatja és szentbeszédet mond főtisztelendő Berkes Péter plébános úr. Mindhárom szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk a szentmisék előtt és alatt. A szombati szentmise keretében pedig kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.

 


 

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. Az első együttlétre november 27-én vasárnap 15-16 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében. A következő alkalmak december 4-én és 11-én lesznek.

 


 

 

A Szent László Plébánia Karitász csoportja Szeretettel hívja a Testvéreket november 26-án, szombaton 19 órától tartandó jótékonysági bálra. Helyszíne a Dózsa György Általános Iskola, a Szent István u. 56. Sós és édes süteményt és tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk. Szeretettel várjuk egy jó hangulatú közös együttlétre.

 


 

Október 5-én, szerdán 17 órai kezdettel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Karitász Csoportja megalakulásának 25. évfordulójára ünnepi hangversenyt ad templomunkban. Szeretettel várják a Testvéreket a hangversenyre, amelyre a belépés ingyenes, adományokat azonban köszönettel fogadják, amelyet karitatív tevékenységre fordítanak.

 


 

Szeptember 24-én Karitász nap és gyalogos zarándoklat Homokbödögén

Szeretettel hívunk a Karitász magyarországi megalapítójának, Egyházunk kiemelkedő alakjának Mihalovics Zsigmondnak szülőfalujába a Katolikus Karitász jubileumi évében!

Programok:

TEMPLOMKERT:

11.00 – Ünnepi köszöntő

11.10 – Karitász élet és jó gyakorlatok a Veszprémi Főegyházmegyében

11.30 – A 85 éves Karitász mérföldkövei

12.00 – Ebéd

12.30 – Gyalogos zarándokok érkezése, köszöntése

13.30 – Játékos vetélkedő a Karitászról

Egész nap:

  • A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája közreműködésével játékos programok
  • Karitász játszóbusz programjai
  • Karitász kiállítás

 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM:

14.00 – Mihalovics Zsigmond életműve

14.30 – Szent Erzsébet litánia

15.00 – Ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros, majd megáldja Mihalovics Zsigmond emléktábláját

 

Az ünnepi szentmisére gyalogos zarándoklat is indul Sümeg–Celldömölk–Pápa–Homokbödöge útvonalon.

Csatlakozási pontok:

  1. szeptember 22. 8.00, Sümeg, Ferences Kegytemplom (3 nap – 85 km)
  2. szeptember 24. 8.00, Pápa, Fő tér (1 nap – 14 km)

Jelentkezés a zarandok@caritas.org.hu email címen.

További információk a www.karitasz.hu oldalon.

 


 

 

Szeptember 22-24 -én zarándoklat.

Gyalogos zarándoklat az irgalmas szeretet kibontakozásáért

Sümeg – Celldömölk – Pápa – Homokbödöge

  1. szeptember 22–24.

 

az Irgalmasság Szent Évében,

a Katolikus Karitász megalakulásának 85.,

újjáalakulásának 25. évfordulóján.

 

3 napos zarándoklat (85 km)

Sümeg – Celldömölk – Pápa – Homokbödöge

 

Indulás: szeptember 22-én 8.00 – Sümeg, Plébániatemplom (Bíró Márton u. 3.)

Jelentkezni szeptember 19-ig a zarandok@caritas.org.hu e-mail címen lehet.

A zarándokúton a szállás minden nap megoldott zarándokszálláson, egyszerű körülmények között.

 

1 napos zarándoklat (14 km):

Pápa – Homokbödöge

 

Indulás: szeptember 24-én 8.00 – Pápa, Fő tér, Plébániatemplom

Előzetes jelentkezés nem szükséges.

 

Érkezés Homokbödögére: 12.30

Bekapcsolódás a Karitász családi napjába

  1. 00 – Ünnepi hálaadó szentmise Erdő Péter bíboros vezetésével

 

A zarándoklatot vezeti: Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Karitász igazgatója

Lelki vezető: Megyesi Ferenc káplán atya Pápáról

 

Indulj el velünk, hogy az Irgalmas Krisztus szeretetét megtapasztalva, áldozatunkkal hálát adjunk és imádkozzunk a Karitászért, a másokat szolgáló szeretetért!

 


 

Szeptember 11-én, vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket, 14 órától a Templomkertbe közös szeretet vendégségre, együttlétre, beszélgetésre. A gyermekeket különféle színes program várja, mint a Szent László búcsún júniusban.

 


 

Augusztus 27-én, reggel 7 órakora Szent László-templomtól “1 úton zarándoklat” indul.

 


 

Július 15-én, pénteken 20.00 órától éjszakai virrasztást tartunk, szentségimádással és szentmisével a Csatári kápolnában, szombat reggel 8 óráig.

 


 

Június 26-án, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, Szent László király ünnepét. Ezen a napon 17 órától várjuk szeretettel a Testvéreket a Templomkertbe ismerkedő együttlétre, beszélgetésre.

 


 

 

December 24-én délután 16 órakor szeretettel várjuk a Testvéreket, amikor a Plébánia apraja nagyja Karácsonyi Betlehemes játékot ad elő. Éjjel 23.30-tól gyóntatás lesz a Templomban, majd éjfélkor ünnepélyes szentmisével Urunk megszületésére emlékezünk.

 


 

December 6-án, vasárnap 16 órakor Mikulás ünnepségre várjuk a hittanosokat, ministránsokat és hozzátartozóikat a Templomba.

 


 

November 22-én, vasárnap, du. 4 órakor „Segítsünk egymásnak jót tenni” címmel verses, énekes műsor lesz a Szent László Templomban, amelyre a hittanosokkal készülünk. Árpád-házi Szent Erzsébet példáját idézzük fel, és igyekszünk meglátni a jótettek alkalmait. Az együttlétünkkel azt is szeretnénk megmutatni, hogy mit tudnak a hittanosok. Meghívtuk a hittanosokat és szüleiket is, hogy mindenki lássa, milyen jó nekünk együtt lenni. Hívjuk a kedves Testvéreket is, és kérjük, legyenek segítőink a vasárnap délutáni jó hangulat alakításában.

 


 

A Márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2015. november 29-én, vasárnap, 17 órakor a Márkói Templomban megrendezésre kerülő Adventi Koncertjére.

A fellépők: a Dózsa György Általános Iskola 6.A Osztályos Tanulói és Német Kamarakórusa, Bándi Német Nemzetiségi Dalkör, Márkói Kamara Theátrum, Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar

Zongorán kísér: Reményi Jánosné

A belépés díjtalan!