Programok

2017

December 16-án szombaton 19 órakor Horváth Beáta és Lendvai Gábor orgonahangversenyére hívjuk szeretettel a Testvéreket ide a templomba. A belépés ingyenes.

December 4-től, advent első hetétől karácsony ünnepéig a szokott módon változik a hétköznapi miserend. Hétköznaponként 5:45-kor rorate szentmiséket tartunk, a Szűz Anyával együtt virrasztva, imádkozva készülünk Üdvözítőnk eljövetelére.

A plébániai adventi lelkigyakorlatunk szentmiséinek időpontja: december 4. hétfő, december 5. kedd, és december 6. szerda 18 óra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Barsi Balázs OFM atya tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

Csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Bármikor be lehet kapcsolódni, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Plébániánk Karitász csoportja Adventi Játszóházat szervez Advent első három vasárnapján: december 3-án, 10-én, 17-én délután 15-17 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk adventi programjainkra!

 

Egyórás szentségimádásra kerül sor az egész országban Krisztus Király főünnepének előestéjén, a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén, ahogy a szervező NEK titkárság hangsúlyozza, “bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.” A szervezők célja, hogy november 25-én 17-18 között legalább húszezren imádkozzanak egyszerre. Fontos, hogy minden résztvevő, aki szeretne az eseményen részt venni, jelentkezzen a krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon! A szervezők így látják, hogy mennyien imádkoznak együtt, elérte-e már a bekapcsolódók száma a 20 ezer főt. Természetesen ehhez a kezdeményezéshez a mi Plébániánk is csatlakozik. Várjuk a Testvéreket a templomunkba szombaton délután 5-6-ig szentségimádásra!

A Veszprémi Érseki Családpasztorációs Iroda az idén is “Házas esték“-et szervez. Október 6-án, pénteken 18 órára várják a házaspárokat a Vár u. 21-be. Az előadás témája: Kapcsolatunk gyermekeinkkel – gyermeknevelés. Előadó: Bálint Bánk pszichológus, családterapeuta, főiskolai docens. A “Házas esték” előadássorozat előadásai és az azt követő beszélgetések a házaspárok kapcsolatait vizsgálja, hogy ezek hogyan hatnak közös életükre, családjukra és megoldási módot keresnek nehézségeikre.

Október 5-től, csütörtöktől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében. Az előadások témája a Szentírás lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

Október 1-én, vasárnap 16 órakor plébániánk Szent László Kórusa Sillye Jenő: Kristályóriás c. darabját adja elő a márkói templomban, jótékonysági előadásként, a megrongált márkói kálvária helyreállításának megsegítésére.

Felbuzdulva az igen jól sikerült tavaszi horvátországi plébániai zarándoklatunkon, 2017 őszén is zarándoklatot szervezünk a Testvéreknek Mariazellbe (Ausztriába). A zarándoklat időpontja: október 12-13. (csütörtök-péntek). Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron – Mariazell – Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft -ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni szeptember 15-ig a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

Szeptember 15-17.-ig idén is indul gyalogos zarándoklat Veszprémből a sümegi búcsúra. A búcsújáró csoport szeptember 15-én, pénteken  reggel 7 órakor gyülekezik a Szent László templomnál, majd 7:15-kor innen indulunk a zarándoklatra. Idén első alkalommal lelkipásztori vezetéssel történik a zarándoklat, mert jómagam is részt veszek rajta, legalábbis szombat estig. A zarándoklat részletes leírása a hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatólapon elolvasható.

Szeptember 8-án pénteken tartjuk templomunk szentségimádási napját. Reggel 8 órakor tesszük ki az Oltáriszentséget, délután 5 órától szentórát végzünk, majd 18 órakor szentmise következik. Kérem a Testvéreket, hogy egymás között osszák be a szentségimádás idejét, hogy az Oltáriszentség ne maradjon egyedül.

Augusztus 26-án kerül megrendezésre, immár hagyományosan az 1 Úton nemzetközi gyalogos zarándoknap Veszprém és Zirc között, a gyermekre váró házaspárokért. Reggel 7 órakor történik az indulás templomunktól. A részvétel feltételei és a plakát a hirdetőtáblán megtekinthető

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt, illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket!

Szent László évében Főegyházmegyénk Dr. Márfi Gyula érsek úr vezetésével zarándoklatot szervez Búcsúszentlászlóra 2017 július 1-én, szombaton, amelybe természetesen Plébániánk is bekapcsolódik. Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérem jelezze részvételi szándékát a templomban szentmisék után, illetve a plébániai hivatali időben. Ez a plébániai zarándoklatunk nem autóbuszos, hanem autós lesz, ezért kérem személygépjárművel rendelkező Testvéreink jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek a zarándokok szállításában. Aki jelentkezik erre a szolgálatra,  jelölje meg, hogy hány személynek tud helyet biztosítani autójában.

Június 19-én hétfőn a Szent Mihály Bazilikában 17 órakor tartja aranymiséjét Dr. Márfi Gyula érsek atya. Szeretettel várjuk erre az ünnepi alkalomra a Testvéreket!

Pünkösdhétfőn, június 5-én a Regina Mundi templomban 10:00 órakor celebrált szentmisén kerül sor a 8. osztályos fiatalok bérmálkozására.

Május 17-én 17 órai kezdettel kürthangversenyt adnak templomunkban a Csermák Antal Zeneiskola kürtösei. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Május 13-án szombaton, 17 órakor a Kristályóriás című húsvéti oratóriumot adja elő Templomunk Ének és Zenekara. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Május 10-én szerdán 18 órakor tartjuk a Templomban a május végi horvátországi zarándokutunk részleteinek megbeszélését. Kérem, hogy mindenki, aki jelentkezett az útra, jöjjön el, vagy ha nem tud eljönni, akkor bízza meg egy ismerősét képviseletével.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Csatári kápolna búcsújára. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. Jöjjünk el minél többen, hogy köszönetet és hálát adjunk Istennek a Szent Kereszt kegyelmeiért és a Kápolna fennállásáért. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

 

Április 16-17.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

Április 13-15.

Szent Három Napon este 18 órakor kezdődnek a szertartások itt a templomban.

Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise lesz a Bazilika Főszékesegyházban.

18 órakor tartjuk a szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmisében a hagyománynak megfelelően elvégezzük a lábmosás szertartását is. A szentmise és az oltárfosztás után virrasztásra hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat járunk a templomban, Jézus halálára emlékezve. 18 órakor kezdődik az esti szertartás, Urunk szenvedésének ünneplése, az ún. “Csonka mise“. A szertartás után virrasztást tartunk.

Nagyszombaton 18 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünnepe tűzszenteléssel jó idő esetén szabadtéren a templom mögötti részen. A szertartás folyamán részesül két katekumen a beavató szentségekben. Kérem a Testvéreket, hogy a Feltámadási Körmenetről még ne menjenek haza, hanem jöjjenek vissza a templomba és várják meg a szentségi áldást. A záróének után a szembemiséző oltár elé hozzák ki a Testvérek a húsvéti étkeket, itt történik majd az ételek megszentelése.

 

 Március 31-én a plébánia Kórusa tartja az elmélkedést, ekkor 18 órakor kezdődik a keresztút, az esti szentmise előtt egy órával.

A Katolikus Karitász nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést hirdet hazánk templomaiban. Ez jó alkalom arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szegény családokon segítsünk. Március 19.-e és 26.-a között hozhatják el a Testvérek adományaikat ide a templomba, amelyeket majd a plébániai Karitász csoportunk juttat el a rászorulókhoz, illetve küldi tovább a központba.

 Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól.

Nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Főtisztelendő Darnai János atya, a Padányi Iskola lelki igazgatója: március 23-án csütörtökön, március 24-én pénteken és március 25-én szombaton a 18 órakor kezdődő szentmiséken.  A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig lesz gyóntatás.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 260 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Jelentkezni lehet a sekrestyében feliratkozva az utaslistára, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2016

December 24-én, 16 órakor Pásztorjátékra hívjuk szeretettel a Testvéreket, amellyel ráhangolódunk Üdvözítőnk születésének ünnepére. 24 órakor éjféli szentmisét mutatunk be Urunk születésének főünnepén.

 

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A harmadik és egyben utolsó együttlétre december 11-én 15-16.45 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében.

 

December 8-án, csütörtökön, 9-én pénteken és 10-én szombaton 18 órakor Adventi lelkigyakorlatot tartunk. A szentmiséket bemutatja és szentbeszédet mond főtisztelendő Berkes Péter plébános úr. Mindhárom szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk a szentmisék előtt és alatt. A szombati szentmise keretében pedig kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.

 


 

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. Az első együttlétre november 27-én vasárnap 15-16 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében. A következő alkalmak december 4-én és 11-én lesznek.

 


 

 

A Szent László Plébánia Karitász csoportja Szeretettel hívja a Testvéreket november 26-án, szombaton 19 órától tartandó jótékonysági bálra. Helyszíne a Dózsa György Általános Iskola, a Szent István u. 56. Sós és édes süteményt és tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk. Szeretettel várjuk egy jó hangulatú közös együttlétre.

 


 

Október 5-én, szerdán 17 órai kezdettel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Karitász Csoportja megalakulásának 25. évfordulójára ünnepi hangversenyt ad templomunkban. Szeretettel várják a Testvéreket a hangversenyre, amelyre a belépés ingyenes, adományokat azonban köszönettel fogadják, amelyet karitatív tevékenységre fordítanak.

 


 

Szeptember 24-én Karitász nap és gyalogos zarándoklat Homokbödögén

Szeretettel hívunk a Karitász magyarországi megalapítójának, Egyházunk kiemelkedő alakjának Mihalovics Zsigmondnak szülőfalujába a Katolikus Karitász jubileumi évében!

Programok:

TEMPLOMKERT:

11.00 – Ünnepi köszöntő

11.10 – Karitász élet és jó gyakorlatok a Veszprémi Főegyházmegyében

11.30 – A 85 éves Karitász mérföldkövei

12.00 – Ebéd

12.30 – Gyalogos zarándokok érkezése, köszöntése

13.30 – Játékos vetélkedő a Karitászról

Egész nap:

  • A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája közreműködésével játékos programok
  • Karitász játszóbusz programjai
  • Karitász kiállítás

 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM:

14.00 – Mihalovics Zsigmond életműve

14.30 – Szent Erzsébet litánia

15.00 – Ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros, majd megáldja Mihalovics Zsigmond emléktábláját

 

Az ünnepi szentmisére gyalogos zarándoklat is indul Sümeg–Celldömölk–Pápa–Homokbödöge útvonalon.

Csatlakozási pontok:

  1. szeptember 22. 8.00, Sümeg, Ferences Kegytemplom (3 nap – 85 km)
  2. szeptember 24. 8.00, Pápa, Fő tér (1 nap – 14 km)

Jelentkezés a zarandok@caritas.org.hu email címen.

További információk a www.karitasz.hu oldalon.

 


 

 

Szeptember 22-24 -én zarándoklat.

Gyalogos zarándoklat az irgalmas szeretet kibontakozásáért

Sümeg – Celldömölk – Pápa – Homokbödöge

  1. szeptember 22–24.

 

az Irgalmasság Szent Évében,

a Katolikus Karitász megalakulásának 85.,

újjáalakulásának 25. évfordulóján.

 

3 napos zarándoklat (85 km)

Sümeg – Celldömölk – Pápa – Homokbödöge

 

Indulás: szeptember 22-én 8.00 – Sümeg, Plébániatemplom (Bíró Márton u. 3.)

Jelentkezni szeptember 19-ig a zarandok@caritas.org.hu e-mail címen lehet.

A zarándokúton a szállás minden nap megoldott zarándokszálláson, egyszerű körülmények között.

 

1 napos zarándoklat (14 km):

Pápa – Homokbödöge

 

Indulás: szeptember 24-én 8.00 – Pápa, Fő tér, Plébániatemplom

Előzetes jelentkezés nem szükséges.

 

Érkezés Homokbödögére: 12.30

Bekapcsolódás a Karitász családi napjába

  1. 00 – Ünnepi hálaadó szentmise Erdő Péter bíboros vezetésével

 

A zarándoklatot vezeti: Besenczi Zsolt, a Pécsi Egyházmegyei Karitász igazgatója

Lelki vezető: Megyesi Ferenc káplán atya Pápáról

 

Indulj el velünk, hogy az Irgalmas Krisztus szeretetét megtapasztalva, áldozatunkkal hálát adjunk és imádkozzunk a Karitászért, a másokat szolgáló szeretetért!

 


 

Szeptember 11-én, vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket, 14 órától a Templomkertbe közös szeretet vendégségre, együttlétre, beszélgetésre. A gyermekeket különféle színes program várja, mint a Szent László búcsún júniusban.

 


 

Augusztus 27-én, reggel 7 órakora Szent László-templomtól “1 úton zarándoklat” indul.

 


 

Július 15-én, pénteken 20.00 órától éjszakai virrasztást tartunk, szentségimádással és szentmisével a Csatári kápolnában, szombat reggel 8 óráig.

 


 

Június 26-án, vasárnap tartjuk templomunk búcsúját, Szent László király ünnepét. Ezen a napon 17 órától várjuk szeretettel a Testvéreket a Templomkertbe ismerkedő együttlétre, beszélgetésre.

 


 

 

December 24-én délután 16 órakor szeretettel várjuk a Testvéreket, amikor a Plébánia apraja nagyja Karácsonyi Betlehemes játékot ad elő. Éjjel 23.30-tól gyóntatás lesz a Templomban, majd éjfélkor ünnepélyes szentmisével Urunk megszületésére emlékezünk.

 


 

December 6-án, vasárnap 16 órakor Mikulás ünnepségre várjuk a hittanosokat, ministránsokat és hozzátartozóikat a Templomba.

 


 

November 22-én, vasárnap, du. 4 órakor „Segítsünk egymásnak jót tenni” címmel verses, énekes műsor lesz a Szent László Templomban, amelyre a hittanosokkal készülünk. Árpád-házi Szent Erzsébet példáját idézzük fel, és igyekszünk meglátni a jótettek alkalmait. Az együttlétünkkel azt is szeretnénk megmutatni, hogy mit tudnak a hittanosok. Meghívtuk a hittanosokat és szüleiket is, hogy mindenki lássa, milyen jó nekünk együtt lenni. Hívjuk a kedves Testvéreket is, és kérjük, legyenek segítőink a vasárnap délutáni jó hangulat alakításában.

 


 

A Márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2015. november 29-én, vasárnap, 17 órakor a Márkói Templomban megrendezésre kerülő Adventi Koncertjére.

A fellépők: a Dózsa György Általános Iskola 6.A Osztályos Tanulói és Német Kamarakórusa, Bándi Német Nemzetiségi Dalkör, Márkói Kamara Theátrum, Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar

Zongorán kísér: Reményi Jánosné

A belépés díjtalan!