Heti hirdetéseink

 A veszprémi Szent László Plébánia hirdetései

2019. „C” Év,  Urunk Megkeresztelkedésének ünnepe

Kérem a Testvéreket, hogy aki házszentelést kér, jelezze a címét és a kívánt időpontot telefonon vagy személyesen.

Január 3-tól csütörtöktől folytatódik 17 órakor  a felnőtt hittan a plébánián és a csütörtök esti szentmise után a szentségimádás is.

A Szent Margit Plébánia idén is lelkigyakorlattal készül a templom búcsújára. Január 16-án szerdán, 17-én csütörtökön és 18-án pénteken 18 órakor. A triduumot vezeti Bodorkós Imre jánosházai esperes-plébános úr. Január 20-án, a jövő vasárnap 10 órakor ünnepélyes búcsúi szentmisét mutat be Dr. Márfi Gyula érsek úr.

Január 17-én csütörtökön 17 órakor a KÉSZ Veszprémi Csoportja szeretettel hívja az érdeklődőket a Padányi Iskolában tartandó: 26 év Rómában című előadásra. Az előadó Dr. Somorjai Ádám OSB erkölcsteológus, egyháztörténész.

Január 20-27-e között tartjuk az Imahetet a Krisztus-hívők egységéért. A január 21-én, hétfőn 17 órakor tartandó imaórán fogadjuk templomunkban katolikus és protestáns testvéreinket és elöljáróikat az ökumenikus imahét keretében. Az imaóra énekes szolgálatát plébániánk énekkara látja el Csóka Richárdné vezetésével.

Január 26-án szombaton 13 órára szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a Csatár utcai polgárőrök házában megrendezendő plébániai szeretet-vendégségünkre, közös együttlétre, ünneplésre, a Csatár utca 3-ba.

Kérem a Testvéreket, hogy a Karácsonyi ünnepkör lezárásához érvel végezzék el a szentgyónásukat, hogy ez a kiemelten ünnepi időszak valójában elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életünkben.

2019. „C” Év,  Urunk Megjelenése, Vízkereszt Főünnepe

Január 2-tól szerdától a szentmiséket ismét a megszokott időpontokban tartjuk.

Január 3-tól csütörtöktől folytatódik 17 órakor  a felnőtt hittan a plébánián és az esti szentmise után a szentségimádás is.

Kérem a Testvéreket, hogy aki házszentelést kér, jelezze a címét és a kívánt időpontot telefonon vagy személyesen.

Kérem a Testvéreket, hogy a Karácsonyi ünnepkör alkalmából végezzék el a szentgyónásukat, hogy ez a kiemelten ünnepi időszak valójában elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életünkben.

2018 „C” Év,  Szent Család Vasárnapja

December 31-én hétfőn reggel nem tartunk szentmisét, 18 órakor tartjuk az év végi hálaadó szentmisét.

Január 1-én Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe, parancsolt ünnep, kötelező részt venni szentmisén. 7 órakor, 8:30-kor és 10 órakor lesznek szentmisék.

Január 2-tól szerdától a szentmiséket ismét a megszokott időpontokban tartjuk.

Január 3-tól csütörtöktől folytatódik 17 órakor  a felnőtt hittan a plébánián és az esti szentmise után a szentségimádás is.

Január 4-e első péntek, a szokott módon meglátogatom a betegeket.

2018 „C” Év,  Advent 4. Vasárnapja

December 24.-én  reggel 6-kor tartjuk az utolsó rorate szentmisét az adventi idő záró napján.

Szeretettel hívjuk a Testvéreket a karácsonyi pásztorjátékra, amelyet december 24-én hétfőn 16 órakor tartunk a templomban.

December 24-én 24 órakor éjféli misét tartunk Urunk születésének főünnepén.

December 25-én és 26-án Karácsony ünnepén ünnepi miserendet tartunk: 7, 8:30 és 10 órakor lesznek szentmisék.

December 27-én csütörtökön és 28-án pénteken nem tartunk szentmisét és irodai szolgálat sem lesz. Kérem a Testvérek megértését.

A Bencés Diák Szövetség Veszprém Megyei Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket vesperásra és gyertyagyújtásra advent vasárnapjain 19:30-kor a Szent Anna kápolnában. A liturgiát vezeti, és azokon rövid elmélkedést tart:  dec. 23.-án Korzenszky Richárd OSB atya.

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

2018 „C” Év,  Advent 3. Vasárnapja

December 2.-án megkezdődött az adventi időszak, felkészülés Urunk születésének főünnepére.

December 4.-től keddtől, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően reggel 6-kor lesznek az ún. rorate szentmisék.

A jövő héten is hétfőtől péntekig minden nap tartunk szentmisét. Kérem a Testvéreket, hogy végezzék el a bűnbánati időszakban karácsonyi szentgyónásukat.

December 16.-án vasárnap du. 3-5 között a plébánia Karitász csoportja szeretettel várja a gyermekeket adventi játszóházra a plébánia közösségi termébe! A programok színesebbé tevéséhez sütemény adományt szívesen fogadnak!

Szeretettel hívjuk a Testvéreket a karácsonyi pásztorjátékra, amelyet december 24-én hétfőn 16 órakor tartunk a templomban.

December 24-én is lesz roráté 6-kor, és 24 órakor éjféli misét tartunk Urunk születésének főünnepén.

December 25-én és 26-án Karácsony ünnepén ünnepi miserendet tartunk: 7, 8:30 és 10 órakor lesznek szentmisék.

December 27-én csütörtökön és 28-án pénteken nem tartunk szentmisét és irodai szolgálat sem lesz. Kérem a Testvérek megértését.

A Bencés Diák Szövetség Veszprém Megyei Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket vesperásra és gyertyagyújtásra advent vasárnapjain 19:30-kor a Szent Anna kápolnában. A liturgiát vezeti, és azokon rövid elmélkedést tart:  dec. 16.-án Kiss Domonkos OSB, dec. 23.-án Korzenszky Richárd OSB atyák.

Szeptember 20.-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „C” Év,  Advent 2. Vasárnapja

December 2.-án megkezdődik az adventi időszak, felkészülés Urunk születésének főünnepére.

December 4.-től keddtől, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően reggel 6-kor lesznek az ún. rorate szentmisék.

A jövő héten hétfőtől péntekig minden nap tartunk szentmisét. Kérem a Testvéreket, hogy végezzék el a bűnbánati időszakban karácsonyi szentgyónásukat.

December 9.-én és 16.-án vasárnap du. 3-5 között a plébánia Karitász csoportja szeretettel várja a gyermekeket adventi játszóházra a plébánia közösségi termébe! A programok színesebbé tevéséhez sütemény adományt szívesen fogadnak!

December 11.-én, kedden és 12.-én, szerdán 18 órakor főtisztelendő Ambrózy Tamás atya, móri plébános tart adventi lelkigyakorlatot és mutatja be a szentmiseáldozatot templomunkban. A lelkigyakorlat alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk. Minden Testvért szeretettel várunk!

December 15-én szombaton 11:30-kor tartjuk a templomban a “Szállást keres a Szent család” népi ájtatosság első összejövetelét. Ez a jámbor egyházi gyakorlat segíti a hívekben még inkább elmélyíteni az Adventi várakozás kegyelmét és jelentőségét. Majd a Kép a befogadó családoknál marad egy napig.  Egy meghatározott időpontban a  testvérek összegyűlnek az éppen aktuális családnál és közösen imádkoznak. Nem vendéglátásról van szó ilyenkor, hanem közös imáról, amely alkalmas arra, hogy átéljük a magunk gyarló, emberi módján az Üdvözítő születésének titkát. Mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. Jó lenne, ha ebbe a várakozásba minél többen bekapcsolódnának.

A Bencés Diák Szövetség Veszprém Megyei Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket vesperásra és gyertyagyújtásra advent vasárnapjain 19:30-kor a Szent Anna kápolnában. A liturgiát vezeti, és azokon rövid elmélkedést tart: dec. 9.-én Nyiredy Maurus OSB, dec. 16.-án Kiss Domonkos OSB, dec. 23.-án Korzenszky Richárd OSB atyák.

Szeptember 20.-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „C” Év,  Advent 1. Vasárnapja

December 2.-án megkezdődik az adventi időszak, felkészülés Urunk születésének főünnepére.

December 4.-től keddtől, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően reggel 6-kor lesznek az ún. rorate szentmisék. Kérem a Testvéreket, hogy végezzék el a bűnbánati időszakban karácsonyi szentgyónásukat.

December 2.-án, 9.-én és 16.-án vasárnap du. 3-5 között a plébánia Karitász csoportja szeretettel várja a gyermekeket adventi játszóházra a plébánia közösségi termébe! A programok színesebbé tevéséhez sütemény adományt szívesen fogadnak!

December 7.-én, pénteken 18 órakor képviselőtestületi tanácskozást tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok megjelenését!

December 8.-án, szombaton a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása főünnepén 8 órakor tartunk szentmisét.

December 11.-én, kedden és 12.-én, szerdán 18 órakor főtisztelendő Ambrózy Tamás atya, móri plébános tart adventi lelkigyakorlatot és mutatja be a szentmiseáldozatot templomunkban. Minden Testvért szeretettel várunk!

A Bencés Diák Szövetség Veszprém Megyei Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket vesperásra és gyertyagyújtásra advent vasárnapjain 19:30-kor a Szent Anna kápolnában. A liturgiát vezeti, és azokon rövid elmélkedést tart: dec. 2.-án Mihályi Jeromos OSB, dec. 9.-én Nyiredy Maurus OSB, dec. 16.-án Kiss Domonkos OSB, dec. 23.-án Korzenszky Richárd OSB atyák.

A veszprémi karitász idén is meghirdeti a rászorulók megsegítésére “Angyalbatyu” akcióját. A dobozba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmával. A dobozra rá kell írni, hogy kb. mennyi idős kislánynak vagy kisfiúnak szánták.

Szeptember 20.-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „B” Év,  Krisztus, a Mindenség Királya Főünnep

Jövő vasárnap, december 2-án megkezdődik az adventi időszak, felkészülés Urunk születésének főünnepére.

December 2-án, 9-én és 16-án vasárnap du. 3-5 között a plébánia Karitász csoportja szeretettel várja a gyermekeket adventi játszóházra a plébánia közösségi termébe! A programok színesebbé tevéséhez sütemény adományt szívesen fogadnak!

December 3-tól, az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően reggel 6-kor lesznek az ún. rorate szentmisék.

December 7-én, pénteken 18 órakor képviselőtestületi tanácskozást tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok megjelenését!

December 11-én kedden és 12-én szerdán 18 órakor főtisztelendő Ambrózy Tamás atya, móri plébános tart adventi lelkigyakorlatot és mutatja be a szentmiseáldozatot templomunkban. Minden Testvért szeretettel várunk!

A veszprémi karitász idén is meghirdeti a rászorulók megsegítésére “Angyalbatyu” akcióját. A dobozba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmával. A dobozra rá kell írni, hogy kb. mennyi idős kislánynak vagy kisfiúnak szánták.

Az üldözött keresztények megsegítésére, anyagi támogatásra buzdít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A szórólapokat el lehet vinni és a felajánlott összeget a meghatározott számlaszámra kell utalni.

November 27-én, kedden 16:30-tól szeretettel várja a Szilágyi Keresztény Iskolába, az iskolába készülő óvodásokat, iskola előkészítő foglalkozásra. Részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető. 

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „B” Év,  Évközi 33. Vasárnap

A veszprémi karitász idén is meghirdeti a rászorulók megsegítésére “Angyalbatyu” akcióját. A dobozba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmával. A dobozra rá kell írni, hogy kb. mennyi idős kislánynak vagy kisfiúnak szánták.

Az üldözött keresztények megsegítésére, anyagi támogatásra buzdít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A szórólapokat el lehet vinni és a felajánlott összeget a meghatározott számlaszámra kell utalni.

November 18-án vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket templomunkba, Dr. Séri Péter testvérünk diakónus szentelésére, amelyet főpásztorunk Dr. Márfi Gyula érsek atya celebrál. Imádkozzunk együtt a szentelendőért és Egyházközségünkért!

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája november 18-án vasárnap 17 órától a veszprémi Gizella hotelben Rauscher Géza: Virágom, virágom zenés előadására hívja a házaspárokat. Az előadás után tea, bor és pogácsa kíséretében szeretettel hívjuk egy kötetlen beszélgetésre. Töltsünk együtt egy kellemes estét, erősítsük házasságunkat! Szükség esetén gyerekfelügyeletet biztosítunk. Részvételi szándékát megteheti a családpasztoráció e-mail címén: csaladpasztoracio.veszprem@gmail.com vagy a 06/20/ 770 4755 és a 06/30/ 436 2449-es telefonszámokon.

November 27-én, kedden 16:30-tól szeretettel várja a Szilágyi Keresztény Iskolába, az iskolába készülő óvodásokat, iskola előkészítő foglalkozásra. Részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető. 

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „B” Év,  Évközi 32. Vasárnap

A Karácsonyi Pásztorjáték eddig megszokott, igényes megszervezéséhez várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését. Csóka Marikánál lehet jelentkezni a 8:30-as ill. a 10 órás szentmisék után.

A veszprémi karitász idén is meghirdeti a rászorulók megsegítésére “Angyalbatyu” akcióját. A dobozba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmával. A dobozra rá kell írni, hogy kb. mennyi idős kislánynak vagy kisfiúnak szánták.

November 15-én csütörtökön 17 órakor szeretettel várja a KÉSZ veszprémi csoportja az érdeklődőket a Padányi Iskolába Dr. Szakály Sándor: Múltunkról és jelenünkről c. előadására.

Az üldözött keresztények megsegítésére, anyagi támogatásra buzdít a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A szórólapokat el lehet vinni és a felajánlott összeget a meghatározott számlaszámra kell utalni.

November 16-án pénteken az esti szentmise után 18:45-től a plébánián ismét vetítőképes beszámolót tartok az október eleji Szentföldi zarándoklatomról, a múltkoriról lemaradtak kérésére. Mindenkit szeretettel várok!

November 18-án vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket templomunkba, Dr. Séri Péter testvérünk diakónus szentelésére, amelyet főpásztorunk Dr. Márfi Gyula érsek atya celebrál. Imádkozzunk együtt a szentelendőért és Egyházközségünkért!

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Irodája november 18-án vasárnap 17 órától a veszprémi Gizella hotelben Rauscher Géza: Virágom, virágom zenés előadására hívja a házaspárokat. Az előadás után tea, bor és pogácsa kíséretében szeretettel hívjuk egy kötetlen beszélgetésre. Töltsünk együtt egy kellemes estét, erősítsük házasságunkat! Szükség esetén gyerekfelügyeletet biztosítunk. Részvételi szándékát megteheti a családpasztoráció e-mail címén: csaladpasztoracio.veszprem@gmail.com vagy a 06/20/ 770 4755 és a 06/30/ 436 2449-es telefonszámokon.

November 24-én szombaton 6:30-kor indulunk a Pápai úti autóbuszmegállóból egyházközségi zarándokutunkra Maria Schutzba.

November 27-én, kedden 16:30-tól szeretettel várja a Szilágyi Keresztény Iskolába, az iskolába készülő óvodásokat, iskola előkészítő foglalkozásra. Részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető. 

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „B” Év,  Évközi 31. Vasárnap

A Karácsonyi Pásztorjáték eddig megszokott, igényes megszervezéséhez várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését. Csóka Marikánál lehet jelentkezni a 8:30-as ill. a 10 órás szentmisék után.

November 16-án pénteken az esti szentmise után 19 órától a plébánián ismét vetítőképes beszámolót tartok az október eleji Szentföldi zarándoklatomról, a múltkoriról lemaradtak kérésére. Mindenkit szeretettel várok!

November 18-án vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket templomunkba, Dr. Séri Péter testvérünk diakónus szentelésére, amelyet főpásztorunk Dr. Márfi Gyula érsek atya celebrál. Imádkozzunk együtt a szentelendőért és Egyházközségünkért!

November 24-i Maria Schutz-i zarándoklat részletei: 6:30-kor indulunk a Pápai úti autóbuszmegállóból. 10 körül érkezünk Maria Schutzba. 11 órakor szentmisét tartunk a kegytemplomban. A szentmise után szabadidő lesz. 13 órakor indulunk a Lindt csokoládégyár boltjába, ami 15 óráig van nyitva. Itt a városkában Gloggnitzben séta és szabadidő a program. 15:30-kor indulunk Sopronba. 18-18:30 között kell az étterembe érkeznünk, ahol vacsora vár minket. A vacsora: húsleves, rántott csirkemell hasábburgonyával és saláta. Vacsora után indulunk haza, 21-22 óra között érkezünk Veszprémbe. Mindenki gondoskodjon az esti hazameneteléről, mert a busz a Pápai úton fog megállni. Aki befizette az útiköltséget, 2018. 11.12.-től csak úgy lépjen vissza, hogy maga helyett szerez valakit. Ebben az esetben térítjük vissza a pénzét.

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

2018 „B” Év,  Évközi 30. Vasárnap

Október 29-én hétfőn nem tartunk irodai szolgálatot.

November 1-én csütörtökön, Mindenszentek Főünnepét üljük, amely parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással. 8 órakor és 18 órakor lesznek ünnepi szentmisék.

November 1-én 16 órától szeretettel hívjuk a Testvéreket a helyi temetőbe, ahol a nagykeresztnél végzünk elhunytainkért imádságos ájtatosságot.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is. 

November 2-án, Halottak napján a szokásos módon meglátogatom a betegeket.

November 2-án pénteken az esti szentmise után 19 órától a plébánián vetítőképes beszámolót tartok az október eleji Szentföldi zarándoklatomról. Mindenkit szeretettel várok!

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

Október hónapban az esti szentmisék előtt (csütörtök, péntek, szombat) 17:15-től szentolvasót imádkozunk a templomban, majd 17:45-től a Lorettói litániát imádkozzuk el a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

A Karácsonyi Pásztorjáték eddig megszokott, igényes megszervezéséhez várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését. Csóka Marikánál lehet jelentkezni a 8:30-as ill. a 10 órás szentmisék után.

November 18-án vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket templomunkba, Dr. Séri Péter testvérünk diakónus szentelésére, amelyet főpásztorunk Dr. Márfi Gyula érsek atya celebrál. Imádkozzunk együtt a szentelendőért és Egyházközségünkért!

November 24-i Maria Schutz-i zarándoklat részletei: 6:30-kor indulunk a Pápai úti autóbuszmegállóból. 10 körül érkezünk Maria Schutzba. 11 órakor szentmisét tartunk a kegytemplomban. A szentmise után szabadidő lesz. 13 órakor indulunk a Lindt csokoládégyár boltjába, ami 15 óráig van nyitva. Itt a városkában Gloggnitzben séta és szabadidő a program. 15:30-kor indulunk Sopronba. 18-18:30 között kell az étterembe érkeznünk, ahol vacsora vár minket. A vacsora: húsleves, rántott csirkemell hasábburgonyával és saláta. Vacsora után indulunk haza, 21-22 óra között érkezünk Veszprémbe. Mindenki gondoskodjon az esti hazameneteléről, mert a busz a Pápai úton fog megállni. Aki befizette az útiköltséget, 2018. 11.12.-től csak úgy lépjen vissza, hogy maga helyett szerez valakit. Ebben az esetben térítjük vissza a pénzét.

2018 „B” Év,  Évközi 29. Vasárnap   A Missziók vasárnapja

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

Október hónapban az esti szentmisék előtt (csütörtök, péntek, szombat) 17:15-től szentolvasót imádkozunk a templomban, majd 17:45-től a Lorettói litániát imádkozzuk el a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

A Karácsonyi Pásztorjáték eddig megszokott, igényes megszervezéséhez várjuk a gyermekek és fiatalok jelentkezését. Csóka Marikánál lehet jelentkezni a 8:30-as ill. a 10 órás szentmisék után.

November 24-i Maria Schutz-i zarándoklatra minden hely betelt. A költsége 9000 Ft-t, amely egy vacsorát is magában foglal. Szőke Veronikánál valamint nálam lehet kifizetni a zarándokutat. Érdemes az útra eurót hozni, mert a fakultatív programban egy csokoládégyár meglátogatása is szerepel.

2018 „B” Év,  Évközi 28. Vasárnap

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

Október hónapban az esti szentmisék előtt (csütörtök, péntek, szombat) 17:15-től szentolvasót imádkozunk a templomban, majd 17:45-től a Lorettói litániát imádkozzuk el a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szeretettel hívja és várja az érdeklődőket október 18-án csütörtökön 17 órakor a Padányi Bíró Márton Iskolába A jó és a rossz között – az életvezetés etikája c. előadásra. Előadó: Dr. Papp Miklós tanszékvezető főiskolai tanár, parókus.

Szintén október 18-án a Padányi Iskolába várják a leendő első osztályosokat du. 5 órára az ovisuli sorozat újabb alkalmára, ahol az iskolát mutatják be.

November 24-én, szombaton egy napos zarándokutat szervezünk autóbusszal Ausztriába a “Semmering ékszerdoboza”-ként emlegetett Maria Schutz-ba. Jelentkezni lehet személyesen a plébánián. A részletekről később adunk tájékoztatást. Mindenkit szeretettel várunk, családosokat is gyermekekkel, hiszen a zarándoklat mindenkinek élmény, és nem lehet elég korán kezdeni. A zarándoklat a lelki élményeken és hitbeli megerősödésen túl segíti azt is, hogy jobban megismerjük egymást, ezáltal erősíti a kapcsolatot egymás között, erre pedig nagy szükségünk van.

2018 „B” Év,  Évközi 27. Vasárnap

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Jövő héten zarándokúton veszek részt, ezért október 8-án hétfőn, 9-én kedden, 10-én szerdán nem tartunk szentmisét. Október 11-től, csütörtöktől helyettes atyák tartják a szentmiséket. Sajnos a jövő vasárnap 8:30-kor kezdődő szentmisére nem találtam helyettesítő atyát, így ez a szentmise elmarad. Október 14-én a jövő vasárnap ezért 7 órakor és 10 órakor lesznek szentmisék. Kérem Testvérek szíves megértését.

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

Október hónapban az esti szentmisék előtt (csütörtök, péntek, szombat) 17:15-től szentolvasót imádkozunk a templomban, majd 17:45-től a Lorettói litániát imádkozzuk el a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

November 24-én, szombaton egy napos zarándokutat szervezünk autóbusszal Ausztriába a “Semmering ékszerdoboza”-ként emlegetett Maria Schutz-ba. Jelentkezni lehet személyesen a plébánián. A részletekről később adunk tájékoztatást. Már sokan jelentkeztek, de még kb. 8 hely van. Mindenkit szeretettel várunk, családosokat is gyermekekkel, hiszen a zarándoklat mindenkinek élmény, és nem lehet elég korán kezdeni. A zarándoklat a lelki élményeken és hitbeli megerősödésen túl segíti azt is, hogy jobban megismerjük egymást, ezáltal erősíti a kapcsolatot egymás között, erre pedig nagy szükségünk van.

2018 „B” Év,  Évközi 26. Vasárnap, A Szentírás Vasárnapja

Szeptember 20-án, 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián. Ezekre a csütörtöki tanításokra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

Október hónapban az esti szentmisék előtt (csütörtök, péntek, szombat) 17:15-től szentolvasót imádkozunk a templomban, majd 17:45-től a Lorettói litániát imádkozzuk el a Boldogságos Szűz Máriát köszöntve.

Október 5-én pénteken és 6-án szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisére, október 7-én vasárnap 10 órára a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom búcsúünnepére várják szeretettel a Testvéreket. A lelkigyakorlatot Barta Szabolcs CM lazarista tartományfőnök vezeti. Részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

November végén (november 24. vagy december 1.) egy napos zarándokutat szervezünk autóbusszal Ausztriába a “Semmering ékszerdoboza”-ként emlegetett Maria Schutz-ba. Akiket érdekel a zarándokút, kérem jöjjenek el október 5-én, pénteken 17:30-ra a templomba, ahol elmondjuk a részleteket és egyúttal jelentkezni is lehet a zarándoklatútra.

2018 „B” Év,  Évközi 25. Vasárnap

Szeptember 20-án, az elmúlt hét csütörtökén 17 órától elkezdődött a felnőtt hittan a plébánián, mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ettől a naptól (szeptember 20.) csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét!

Az iskolás gyermekeket a 8:30-as szentmise után minden hónap utolsó vasárnapján szeretettel hívjuk a plébániai közösségi termébe, ahol filmvetítés lesz.

A vasárnap 10 órás szentmisén örömteli, még soha nem látott eseményre kerül sor templomunkban. Dr Séri Péter testvérünk, aki az elmúlt tanévben sikeresen elvégezte Kaposváron a katekéta, lelkipásztori munkatárs szakot, vállalja az egyházban – a Szent László plébánián – a diakónusi szolgálatot. A diakónusszentelés előtt történik az un. kisebb rendek felvétele. Ezen a szentmisén avatja lektorrá Péter testvérünket Főegyházmegyénk Főpásztora Dr. Márfi Gyula érsek atya. 

2018 „B” Év,  Évközi 24. Vasárnap

Szeptember 3-tól, hétfőtől a téli időszámítás lépett érvénybe plébániánkon. E szerint a reggeli szentmisék továbbra is 7 órakor kezdődnek. A csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék az eddigieknél egy órával korábban 18 órakor kezdődnek. A pénteki irodai szolgálat is egy órával előbbre kerül: 16:30 és 17:30 között fogadom a Testvéreket. A téli időszámítás 2019. április 30-ig tart.

Szeptember 16-án vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna Szent Kereszt búcsúját. A búcsú főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Darnai János atya lesz, a Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója. 

Szeptember 16-án vasárnap 20 órától szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Árpád-házi Szent Margit templomba Lendvai István orgona hangversenyére. A belépés díjtalan. A hangverseny műsorát tartalmazó CD a helyszínen megvásárolható. Műsoron többek között: Kellner, Bach, Dubois, Vierne művei, valamint improvizációk.

Szeptember 20-án csütörtökön 17 órától megkezdődik a felnőtt hittan a plébánián, mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Ettől a naptól (szeptember 20.) csütörtökönként az esti szentmise után kb. 18:45-től egy órás csendes szentségimádásra hívjuk a Testvéreket! Fedezzük fel ebben a csendben az Úr Jézushoz szóló ima értékét és erejét! 

Szeptember 20-án csütörtökön 17 órától a KÉSZ veszprémi Csoportja várja az érdeklődőket a Padányi Iskolába tartandó: “Mindörökkön Örökké” c. rendezvényre. A vendég: Olasz Ferenc fotográfus, filmrendező. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

2018 „B” Év,  Évközi 23. Vasárnap

Szeptember 3-tól, hétfőtől a téli időszámítás lép érvénybe plébániánkon. E szerint a reggeli szentmisék továbbra is 7 órakor kezdődnek. A csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék az eddigieknél egy órával korábban 18 órakor kezdődnek. A pénteki irodai szolgálat is egy órával előbbre kerül: 16:30 és 17:30 között fogadom a Testvéreket. A téli időszámítás 2019. április 30-ig tart.

Szeptember 14-16-ig (péntektől vasárnapig) idén is szeretettel hívjuk a Testvéreket a Sümegi Fájdalmas Szűzanya búcsújára gyalogos zarándoklatra. Indulás szeptember 14-én, pénteken 7 órakor a Szent László templom elől.

Szeptember 16-án vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna Szent Kereszt búcsúját. A búcsú főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Darnai János atya lesz, a Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója. 

Szeptember 16-án vasárnap 20 órától szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Árpád-házi Szent Margit templomba Lendvai István hangversenyére. A belépés díjtalan. A hangverseny műsorát tartalmazó CD a helyszínen megvásárolható. Műsoron többek között: Kellner, Bach, Dubois, Vierne művei, valamint improvizációk.

A jövő hét utáni héten megkezdődik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak!

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

2018 „B” Év,  Évközi 22. Vasárnap

Szeptember 3-tól, hétfőtől a téli időszámítás lép érvénybe plébániánkon. E szerint a reggeli szentmisék továbbra is 7 órakor kezdődnek. A csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék az eddigieknél egy órával korábban 18 órakor kezdődnek. A pénteki irodai szolgálat is egy órával előbbre kerül: 16:30 és 17:30 között fogadom a Testvéreket. A téli időszámítás 2019. április 30-ig tart.

Szeptember 7-én, első pénteken a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Szeptember 8-án, szombaton, Szűz Mária születésének ünnepén, vagyis Kisboldogasszony ünnepén tartjuk templomunk szentségimádási napját. Reggel 8 órakor teszem ki az Oltáriszentséget. Kérem a Testvéreket, hogy órás, vagy fél órás beosztásban mindig legyen valaki a templomban, hogy az Oltáriszentség ne maradjon őrizetlenül. Az esti szentmise előtt egy órával 17 órától Szentórát imádkozunk közösen, majd a szentmise 18 órától zárja a szentségimádási napot. Kérem a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek el, akár rövidebb időre is, imádkozni az Oltáriszentség előtt, hogy erőt merítsenek a Szentségi Jézus jelenlétéből az élet viharaihoz.

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napra várják a Zarándokokat a Rab Mária forráshoz. 10:30-kor a Megyei Levéltártól a Rab Mária forráshoz indulnak a résztvevők Keresztutat járva, Zsebe Attila diakónus vezetésével. 12 órakor ünnepélyes szentmise következik a Szűz Anya tiszteletére.

Szeptember 8-9-én  szeretettel várják a Testvéreket a Csatkai búcsúra!

Szeptember 9-án Búcsúszentlászlóra várják a Testvéreket Kisboldogasszony ünnepére. 9 órakor Reisz Pál OFM atya celebrál ünnepi szentmisét.

Szeptember 14-16-ig (péntektől vasárnapig) idén is szeretettel hívjuk a Testvéreket a Sümegi Fájdalmas Szűzanya búcsújára gyalogos zarándoklatra. Indulás szeptember 14-én, pénteken 7 órakor a Szent László templom elől.

Szeptember 16-án vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna Szent Kereszt búcsúját. A búcsú főcelebránsa és szónoka főtisztelendő Darnai János atya lesz, a Padányi Katolikus Iskola lelki igazgatója. 

Szeptember 16-án vasárnap 20 órától szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Árpád-házi Szent Margit templomba Lendvai István hangversenyére. A belépés díjtalan. A hangverseny műsorát tartalmazó CD a helyszínen megvásárolható. Műsoron többek között: Kellner, Bach, Dubois, Vierne művei, valamint improvizációk.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

2018 „B” Év,  Évközi 21. Vasárnap

A jövő héten augusztus 27-én hétfőn, 28-án kedden és 29-én szerdán nem tartunk szentmisét.

Szeptember 16-án vasárnap 20 órától szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket az Árpád-házi Szent Margit templomba Lendvai István hangversenyére. A belépés díjtalan. A hangverseny műsorát tartalmazó CD a helyszínen megvásárolható. Műsoron többek között: Kellner, Bach, Dubois, Vierne művei, valamint improvizációk.

A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola napközis nevelői feladatok ellátására tanítót keres. Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet az iskolában szerdai és csütörtöki délelőttökön.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

2018 „B” Év,  Évközi 20. Vasárnap

Augusztus 20-án, hétfőn Szent István Király főünnepén 10 órakor tartunk ünnepi szentmisét.

Augusztus 21-én kedden nem tartunk szentmisét.

Augusztus 25-én szombaton hívjuk a Testvéreket az 1Úton nemzetközi zarándoknapra az édesanyákért. A Veszprémből Zircre tartó gyalogos zarándoklatra 6:30-tól a Szent László templomnál van a gyülekező. 7 órakor indulnak a zarándokok Zircre, ahol 18:30-kor celebrálnak szentmisét Bérczi L. Bernát O. Ciszt. apát és Várszegi Asztrik OSB Pannonhalmi főapát.

A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola napközis nevelői feladatok ellátására tanítót keres. Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet az iskolában szerdai és csütörtöki délelőttökön.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

2018 „B” Év,  Évközi 19. Vasárnap

Augusztus 15-én szerdán Szűz Mária Mennybevételének (Nagyboldogasszony) főünnepén 8 órakor és 19 órakor tartunk szentmisét. Ez a nap parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással.

A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola napközis nevelői feladatok ellátására tanítót keres. Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet az iskolában szerdai és csütörtöki délelőttökön.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 18. Vasárnap

Augusztus 15-én szerdán Szűz Mária Mennybevételének (Nagyboldogasszony) főünnepén 8 órakor és 19 órakor tartunk szentmisét. Ez a nap parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással.

A veszprémi Szilágyi Keresztény Iskola napközis nevelői feladatok ellátására tanítót keres. Érdeklődni személyesen vagy telefonon lehet az iskolában szerdai és csütörtöki délelőttökön.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 17. Vasárnap

Jövő héten minden nap tartunk szentmisét, tehát július 30-án, hétfőn is 7 órakor.

Július 3-án pénteken a szokott módon meglátogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt 18:45-től elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Szeretetláng imaórát tartanak minden hónap első csütörtökén a szentmise (szeptember 30-ig 19:00, okt. 1-től 18:00) előtt egy órával (18 ill. 17 órától) a Magyarok Nagyasszonya Templomban (Cholnoky u.).

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 16. Vasárnap

Július 26-án csütörtökön 16 órakor várják a Testvéreket a Bazilika Főszékesegyházba Szent Annának, főegyházmegyénk társvédőszentjének ünnepén. Az ünnepi szentmisét főpásztorunk Márfi Gyula érsek úr pontifikálja. A szentmisét körmenet, ünnepélyes áldás és a nagyszülők zenés köszöntése követi.

Július 28-án szombaton19 órakor Szántódpusztán a Szent Kristóf búcsúmisét celebrálja Márfi Gyula érsek úr. A szentmise végén történik az autók megáldása.

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 15. Vasárnap

Július 19.-én csütörtökön 18 órakor  Balatonfüreden várják Böjte Csaba ferences szerzetest, a balatoni missziós körút keretében. A körút további állomásai a hirdetőtáblán megtekinthető.

Július 28-án 19 órakor Szántódpusztán a Szent Kristóf búcsúmisét celebrálja Márfi Gyula érsek úr. A szentmise végén történik az autók megáldása.

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 14. Vasárnap

Július 13. péntek 20 órától július 14-e szombat 7 óráig szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket Csatárhegyi Virrasztásra, hazánkért, családjainkért, fiataljainkért a Csatári Kápolnába!

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Keresztelő Szent János Születésének Főünnepe

Június  hónapban az esti szentmisék előtt: csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től Jézus Szent Szívét köszöntve Jézus Szíve litániát imádkozzuk a templomban.

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Július 1-én vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. 15 órától mindenkit szeretettel várunk a templomkertbe közös együttlétre, ünneplésre.

A nyárra örömmel ajánlunk több – lelki elmélyülést és hitünkben való megerősödést szolgáló – gyalogos zarándoklatot.

Öröm útja 2018

A) Esztergom –  Veszprém zarándoklat (9 nap gyaloglás, kb 193 km) 2018. július 5. csütörtök este – július 14. szombat délután.

B) Veszprém – Celldömölk zarándoklat (4,5 nap gyaloglás, kb. 96 km) 2018. július 25. szerda délután – 2018. július 29. vasárnap délután

C) Celldömölk – Mariazell (12 nap gyaloglás, kb. 277 km) 2018. augusztus 6. hétfő este – augusztus 19. vasárnap este. Részletes információ: www.gyongyokutja.hu honlapon.

Június 29- július 2-ig Sarlós Boldogasszony gyalogos zarándoklat indul Sümegről Balatonalmádiba. A részletek a hirdetőtáblán megtalálhatók.

Augusztus 16-21-ig a Szent Imre herceg ifjúsági zarándoklat indul a Balaton-felvidéken. Részletes információ a hirdetőtáblán elolvasható.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 11. Vasárnap

Június  hónapban az esti szentmisék előtt: csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től Jézus Szent Szívét köszöntve Jézus Szíve litániát imádkozzuk a templomban.

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

A Szeretetláng Mozgalom működési engedélyét 2013 júniusában hagyta jóvá Érsek atya. Az ötödik évforduló alkalmából a Szeretetláng Mozgalom tagjai hálaadó szentmisét tartanak a Magyarok Nagyasszonya  Plébániatemplomban (Mindszenti Emléktemplom) június 21-én, csütörtökön este 19:00 órakor . A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond P. Mészáros Domonkos OP.

Július 1-én vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. 15 órától mindenkit szeretettel várunk a templomkertbe közös együttlétre, ünneplésre.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

2018 „B” Év,  Évközi 10. Vasárnap

Június  hónapban az esti szentmisék előtt: csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től Jézus Szíve litániát imádkozzuk a templomban.

Június 15-én, pénteken 10 órakor a veszprémi Bazilika Főszékesegyházban dr. Márfi Gyula érsek úr áldozópappá szentel négy diakónust, imádkozzunk értük.

Június 17-től augusztus 12-ig 20 órától szeretettel hívják a Testvéreket a Szent Margit Templomba öt estére orgonás egyházzenei áhítatra, a XIII. nyári orgonavarázs rendezvény keretében. Részletes program a faliújságon megtekinthető.

Július 1-én vasárnap tartjuk templomunk búcsúját. 15 órától mindenkit szeretettel várunk a templomkertbe közös együttlétre, ünneplésre.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

 

2018 „B” Év Krisztus Szent Teste és Vére – Úrnapja Főünnepe

 

Június  hónapban az esti szentmisék előtt: csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től Jézus Szíve litániát imádkozzuk a templomban.

Június 8-án, pénteken Jézus Szent Szívének főünnepét tartjuk.

Június 8-án pénteken képviselőtestületi tanácskozást tartunk, 19:45-től a plébánián. A testületi tagok megjelenésére feltétlenül számítok és kérem, hogy a karitász csoport vezetői is jöjjenek el erre a megbeszélésre.

A Mátraverebély-Szentkúti, illetve Búcsúszentlászlói búcsúrend a faliújságon megtekinthető, egyúttal mindenkit buzdítók a zarándokhelyek felkeresésére.

Augusztus 13-18-a között (hétfőtől szombatig) plébániánk Karitász csoportja nyári tábort szervez a gyermekeknek, amelynek költsége 8000 Ft. A részletes program a faliújságon elhelyezett plakáton elolvasható. Jelentkezni lehet a plébánián, illetve a karitaszcsoport@gmail.com email címen.

 

2018 „B” Év Szentháromság Vasárnapja

A jövő héten minden nap tartunk szentmisét.

Május hónapban az esti szentmisék előtt csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től a Szűzanyát köszöntve a Lorettói litániáját imádkozzuk a templomban.

Május 29-én kedden 14 órára szeretettel várják a Testvéreket a Szaléziánumban megrendezésre kerülő: Eucharistia vinculum caritatis – Az Oltáriszentség a szeretet köteléke c kiállításra. Ez a kiállítás annak állít emléket, hogy 80 éve rendezték meg Budapesten a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 1938. május 25-29. között. A kiállítást Márfi Gyula veszprémi érsek nyitja meg.

A jövő héten, június első péntekén a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Június 3-án a jövő vasárnap ünnepeljük Úrnapja főünnepét, ezért a szokott módon változik a miserend. 7 órakor és 9 órakor tartunk szentmisét. 10 órakor nem lesz szentmise. A 9 órai szentmise után végezzük az Úrnapi körmenetet.

Június 8-án pénteken képviselőtestületi tanácskozást tartunk, 19:45-től a plébánián. A testületi tagok megjelenésére feltétlenül számítok és kérem, hogy a karitász csoport vezetői is jöjjenek el erre a megbeszélésre.

 

2018 „B” Év Urunk Mennybemenetelének Főünnepe

Május hónapban az esti szentmisék előtt csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től a Szűzanyát köszöntve a Lorettói litániáját imádkozzuk a templomban.

Kérem a Testvérek segítségét a templomtakarító csoportokba való bekapcsolódásba. Akik szeretnének erre vállalkozni, jelentkezzenek Darvasné Zsebe Ágnesnél.

Május 19-én szombaton 12 órakor szeretettel hívjuk a Testvéreket a Rab Mária forráshoz. Márfi Gyula érsek atya celebrálja a szentmisét és megáldja a zarándokhelyhez vezető felújított gyalogösvényt és hidat.

Május 21-én Pünkösdhétfőn 10 órakor tartunk szentmisét. A 16 órai szentmisén tartjuk a nyolcadik osztályosok ünnepi, bérmálási szentmiséjét a Regina Mundi Plébániával közösen.

Kérem, hogy az egyházi hozzájárulást szedő Testvérek a jövő hét második felében, szerdától keressenek meg.

2018 „B” Év Húsvét 6. vasárnapja

Május hónapban az esti szentmisék előtt csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től a Szűzanyát köszöntve a Lorettói litániáját imádkozzuk a templomban.

Kérem a Testvérek segítségét a templomtakarító csoportokba való bekapcsolódásba. Akik szeretnének erre vállalkozni, jelentkezzenek Darvasné Zsebe Ágnesnél.

Május 6-án 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 251. évfordulóján. A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond főtisztelendő Péceli Bence Imre OCD kármelita szerzetes.

A május 7-i héten érkezik Veszprémbe a 2020-as Eucharisztikus Világtalálkozó keresztje. Az ünnepi eseménysorozatba a veszprémi plébániák is bekapcsolódnak. A mi plébániánk a május 9-i szerdai napot vállalta. 16:45-kor indulunk a templom elől a Bazilikába. 17 órától kezdődnek a Főszékesegyházban a programok: előadással, szentségimádással, énekekkel. Végül 19 órakor a Bazilikában celebrált szentmise zárja az imádságos együttlétet.

Május 10-én csütörtökön 17 órakor szeretettel várja a KÉSZ az érdeklődőket a Davidikum Kollégiumban tartandó: Háromdimenziós gazdaság-profit a közösség szolgálatában című előadásra. Előadók: Dr. Baritz Sarolta Laura OP és Fóris Ferenc.

Május 13-án Urunk Mennybemenetelének Főünnepén a 8:30-as szentmisén tartjuk a harmadik osztályos gyermekek első szentáldozását.

Május 21-én Pünkösdhétfőn 16 órakor tartjuk a nyolcadik osztályosok ünnepi, bérmálási szentmiséjét a Regina Mundi Plébániával közösen.  

2018 „B” Év Húsvét 5. vasárnapja

A nyári óraátállítás után májustól változnak a csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék időpontjai 18 óráról 19 órára.

Május hónapban az esti szentmisék előtt csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től a Szűzanyát köszöntve a Lorettói litániáját imádkozzuk a templomban.

Április 29-én, hétfőn reggel tartunk szentmisét, május 1-én kedden nem lesz szentmise a szombathelyi zarándoklat miatt.

Kérem a Testvérek segítségét a templomtakarító csoportba való bekapcsolódásba. Akik szeretnének erre vállalkozni, jelentkezzenek Darvasné Zsebe Ágnesnél.

Május 4-én pénteken a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Május 6-án 10 órakor tartjuk a Csatári búcsút, a kápolna felszentelésének 251. évfordulóján. A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond főtisztelendő Péceli Bence Imre OCD kármelita szerzetes.

A május 7-i héten érkezik Veszprémbe a 2020-as Eucharisztikus Világtalálkozó keresztje. Az ünnepi eseménysorozatba a veszprémi plébániák is bekapcsolódnak. A mi plébániánk a május 9-i szerdai napot vállalta. 16:45-kor indulunk a templom elől a Bazilikába. 17 órától kezdődnek a Főszékesegyházban a programok: előadással, szentségimádással, énekekkel. Végül 19 órakor a Bazilikában celebrált szentmise zárja az imádságos együttlétet.

Május 10-én csütörtökön 17 órakor szeretettel várja a KÉSZ az érdeklődőket a Davidikum Kollégiumban tartandó: Háromdimenziós gazdaság-profit a közösség szolgálatában című előadásra. Előadók: Dr Baritz Sarolta Laura OP és Fóris Ferenc.  

 

2018 „B” Év Húsvét 4. vasárnapja

A nyári óraátállítás után májustól változnak a csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék időpontjai 18 óráról 19 órára.

Péntekenként 17:45-től a szent Angyalok litániáját imádkozzuk a templomban.

Május 1-én, kedden zarándokbusz indul Alsóörsről Szombathelyre Brenner János atya boldoggá-avatására. Alsóörsről reggel 6 órakor indul a busz, Szentkirályszabadjáról 7 órakor. Lehet jelentkezni erre a zarándokútra  2500 Ft befizetésével. Visszaérkezés Veszprémbe 18 órára. Ezen a napon nem tartunk szentmisét.

A tavasz eljöttével szükségünk van ismét dolgos kezekre, a hatalmas plébániakert rendbetételére, valamint a templomtakarító csoportba való bekapcsolódásba, részvételre. Akik szeretnének erre vállalkozni, jelentkezzenek Darvasné Zsebe Ágnesnél.

Május 6-án 10 órakor tartjuk a Csatári búcsút, a kápolna felszentelésének 251. évfordulóján. A szentmisét bemutatja és ünnepi homíliát mond főtisztelendő Péceli Bence Imre OCD kármelita szerzetes.

A május 7-i héten érkezik Veszprémbe a 2020-as Eucharisztikus Világtalálkozó keresztje. Az ünnepi eseménysorozatba a veszprémi plébániák is bekapcsolódnak. A mi plébániánk a május 9-i szerdai napot vállalta. 16:45-kor indulunk a templom elől a Bazilikába. 17 órától kezdődnek a Főszékesegyházban a programok: előadással, szentségimádással, énekekkel. Végül 19 órakor a Bazilikában celebrált szentmise zárja az imádságos együttlétet.  

A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

2018 „B” Év Húsvét 3. vasárnapja

A nyári óraátállítás után májustól változnak a csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék időpontjai 18 óráról 19 órára.

Péntekenként 17:45-től a szent Angyalok litániáját imádkozzuk a templomban.

A veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium gondnoki állást hirdet. A jelentkezés feltételei és részletek a kollégium honlapján megtalálhatóak: www.davidikum.hu címen.

Csütörtökönként 17 órától folytatódik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Május 1-én kedden zarándokbusz indul Alsóörsről Szombathelyre Brenner János atya boldoggá avatására. Alsóörsről reggel 6 órakor indul a busz, Szentkirályszabadjáról 6:30 órakor. Lehet jelentkezni erre a zarándokútra 2500 Ft befizetésével. Visszaérkezés 18 órára.

 A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

2018 „B” Év Húsvét 2. vasárnapja

A nyári óraátállítás után májustól változnak a csütörtöki, pénteki és szombati szentmisék időpontjai 18 óráról 19 órára.

Április 9-én hétfőn ünnepeljük Urunk születésének hírüladását – Gyümölcsoltó Boldogasszony – főünnepét. Reggel 7 órakor és 18 órakor lesznek szentmisék.

Április 10-én kedden is tartunk szentmisét, reggel 7 órakor.

Április 12-én csütörtökön 17 órától folytatódik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!

Április 12-én csütörtökön és 13-án pénteken 8 órától 19 óráig tartják a beiratkozást a leendő első osztályos gyermekek számára a Szilágyi Keresztény Iskolába. A pedagógusok családias légkörben, kiemelten foglalkoznak a hitéleti és erkölcsi neveléssel, a népi- nemzeti tudat ápolásával és magas szintű oktatással. 

Április 14-én szombaton 10 órakor a litéri temetőben kezdődik a megemlékezés Bódi Magdolnára, a vértanú munkáslányra. Majd 11 órakor ünnepi szentmise kezdődik a litéri iskola udvarán. A szentmise szónoka Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök. Mindenkit szeretettel várunk!

 A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

2018 „B” Év Húsvétvasárnap

Köszönetet mondok mindenkinek, aki szolgálatával hozzájárult ahhoz, hogy az idén is méltó módon ünnepelhessük meg a Nagyheti Szent Három napot és Húsvét ünnepét. 

Kérem a Testvéreket, hogy a húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról ne feledkezzenek meg!

Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

Holnap megkezdődik Húsvét Oktávjának ünneplése.

Április 2-án Húsvéthétfőn is ünnepi miserendet tartunk. 7 órakor 8:30-kor és 10 órakor lesznek szentmisék.

Április 3-án kedden nem tartunk szentmisét. 

Április 5-én csütörtökön a felnőtt hittan elmarad, legközelebb április 12-én tartunk előadást, amelyre változatlanul mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Április 5-én csütörtökön 17 órától Miért kell foglalkoznunk a politikai iszlámmal? címmel rendeznek konferenciát a veszprémi Szaléziánumban (8200 Veszprém, Vár u. 31.) Előadók Nádor Botond elnök, CSPI Magyarország, valamint Incze Nikolett CSPI Magyarország. Az előadókat bemutatja: Dr. Márfi Gyula vezsprémi érsek.

A veszprémi Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium gondnoki állást hirdet. A jelentkezés feltételei és részletek a kollégium honlapján megtalálhatóak: www.davidikum.hu címen.

 A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

2018 „B” Év Virágvasárnap

Virágvasárnap a 8:30-as és a 10 órás szentmiséken kiszolgáltatjuk Bertalan OP. atyával a betegek kenetét a felkészült Testvéreknek.

Március 29-én, Nagycsütörtökön 10 órakor a Bazilikában Márfi Gyula érsek atya celebrál szentmisét, amelyre szeretettel várjuk a Testvéreket is. Ez a krizmaszentelési szentmise,  amelyen a főegyházmegye papsága megújítja a papi ígéretét.

Március 29-én Nagycsütörtökön 18 órakor ünnepeljük templomunkban az Utolsó Vacsora emlékmiséjét, amelyen elvégezzük a lábmosás szertartását is.

Március 30-án, Nagypénteken 9 órakor végezzük a Keresztúti ájtatosságot, Krisztus halálára emlékezve. Ezen a napon szigorú böjti fegyelem van. Háromszor szabad étkezni, de csak egyszer lakhatunk jól. 15 órakor kezdődik a nagypénteki szertartás, az Úr szenvedésének ünneplése, a csonka mise.

Március 31-én, Nagyszombaton 18 órától ünnepeljük Húsvét vigíliáját. A szertartás a szokott módon tűzszenteléssel kezdődik a szentély mögötti szabad téren. Idén is van egy fiatal közösségünkből, aki az elmúlt időszak folyamán felkészült a keresztény életre. Ezen az ünnepi szertartáson részesül Márk testvérünk a beavató szentségekben. A szertartás után a templomban ételszentelést végzünk.

Április 1-én Húsvétvasárnap ünnepeljük Krisztus feltámadását. A szokott időpontban lesznek a szentmisék. A szentmisék után megszenteljük a húsvéti ételeket.

Április 2-án Húsvéthétfőn is ünnepi miserendet tartunk, 7 órakor, 8:30-kor és 10 órakor lesznek szentmisék.

Április 3-án kedden nem tartunk szentmisét.

Kérem a Testvéreket, hogy végezzék el húsvéti szentgyónásukat!

 A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

Húsvéti képeslapokat lehet vásárolni a sekrestyében.

2018 „B” Év Nagyböjt 5. Vk asárnapja

Március 18-án, vasárnap fogadjuk a plébánián főpásztorunkat Dr. Márfi Gyula érsek atyát, aki e napon a 10 órakor kezdődő szentmisét celebrálja. A szentmise után megáldja és megszenteli a Szent László Plébánia felújított épületét.

Március 19-én hétfőn 7 órakor ünnepi szentmisét tartunk Szent József tiszteletére. Március 20-án kedden nem lesz szentmise.

Március 23-án pénteken a keresztúti ájtatosság 17 órakor kezdődik, amelyen plébániánk énekkara adja a zenei szolgálatot.

Március 23-án pénteken, 24-én szombaton 18 órakor és 25-én, Virágvasárnap a 8:30-kor és 10 órakor kezdődő szentmiséken tartjuk plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát.. A három napos lelkigyakorlatot, a Triduumot vezeti Szabó Sándor Bertalan OP., a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatika tanára. Bertalan atya 2010-ben szerzett teológiai doktorátust a svájci Fribourg-i egyetemen. Kutatási területe Aquinói Szent Tamás teológiája (De Deo uno, kegyelemtan, szentségtan, erénytan, egyháztan). Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! Virágvasárnap a lelkigyakorlat utolsó napján kiszolgáltatjuk a betegek kenetét a szentmisék végén. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

Március 24-én szombaton 10 órakor a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából ünnepi szentmisét pontifikál Erdő Péter bíboros, prímás, érsek; Veres András püspök, az MKPK elnöke; Stanislaw Gadecki érsek az LKPK elnöke és Márfi Gyula veszprémi érsek. A szentmisén részt vesz a magyar és lengyel köztársasági elnöki pár, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papsága és a magyarországi lengyel közösség plébánosa is. Mindenkit szeretettel hívunk erre az ünnepi alkalomra. A szentmise a Szentháromság téren elhelyezett rendezvénysátorban, kivetítőn is figyelemmel kísérhető.

A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. 

Húsvéti képeslapokat lehet vásárolni a sekrestyében.

2018 „B” Év Nagyböjt 4. Vasárnapja

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Március 16-án, pénteken a Keresztút elmélkedéseit a családosok csoportja tartja.

Március 15-16-17-én a veszprémi Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomban várják szeretettel a Testvéreket, ahol nagyböjti lelkigyakorlatot tart Farkas László bagodi plébános.  A részletes program a faliújságon olvasható.

Március 18-án, vasárnap fogadjuk a plébánián főpásztorunkat Dr. Márfi Gyula érsek atyát, aki e napon a 10 órakor kezdődő szentmisét celebrálja. A szentmise után megáldja és megszenteli a Szent László Plébánia felújított épületét.

Március 23-án pénteken, 24-én szombaton 18 órakor és 25-én, Virágvasárnap a 8:30-kor és 10 órakor kezdődő szentmiséken tartjuk plébániánk nagyböjti lelkigyakorlatát.. A három napos lelkigyakorlatot, a Triduumot vezeti Szabó Sándor Bertalan OP., a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dogmatika tanára. Bertalan atya 2010-ben szerzett teológiai doktorátust a svájci Fribourg-i egyetemen. Kutatási területe Aquinói Szent Tamás teológiája (De Deo uno, kegyelemtan, szentségtan, erénytan, egyháztan). Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! Virágvasárnap a lelkigyakorlat utolsó napján kiszolgáltatjuk a betegek kenetét a szentmisék végén. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. Március 13-án 18 órától, az imaóra után, a zarándokútról részletes tájékoztatást tartunk a templomban.

A korábbi éveknek megfelelően a valamely egyháznak felajánlható adónk első 1%-ot a 001-es technikai szám megjelölésével juttathatjuk a Magyar Katolikus Egyház javára. Az erről való rendelkezés nem jelent többlet adófizetést az állam részére, ugyanakkor az egyház számára komoly segítséget jelent ez az 1% az oktatási, karitatív munka folytatásához. A második 1 % felajánlását, kérjük tegyék meg a testvérek olyan alapítvány, egyesület javára, amely az egyház életét szolgálja.

2018 „B” Év Nagyböjt 3. Vasárnapja

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Március 4-11-e között tartós élelmiszercsomagokat gyűjtünk a templomban a rászorulók részére.

Március 8-án 16:30-kor a Szilágyi Keresztény Iskolában iskola előkészítő foglalkozást tartanak az intézmény főépületében.

Március 10-én szombat délután 3 órától kérem a Testvérek segítségét a felújított plébánia kitakarítására.

Március 18-án, vasárnap fogadjuk a plébánián főpásztorunkat Dr. Márfi Gyula érsek atyát, aki e napon a 10 órakor kezdődő szentmisét celebrálja. A szentmise után megáldja és megszenteli a Szent László Plébánia felújított épületét.

A Csatári kápolna új, korszerű kézikönyvét : “Van egy jó hely” címűt, megvásárolhatják a Testvérek 2500 Ft-os áron, ezen felül adományt elfogadunk a kápolna felújítására.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. Március közepén a zarándokútról részletes tájékoztatást tartunk.

A korábbi éveknek megfelelően a valamely egyháznak felajánlható adónk első 1%-ot a 001-es technikai szám megjelölésével juttathatjuk a Magyar Katolikus Egyház javára. Az erről való rendelkezés nem jelent többlet adófizetést az állam részére, ugyanakkor az egyház számára komoly segítséget jelent ez az 1% az oktatási, karitatív munka folytatásához. A második 1 % felajánlását, kérjük tegyék meg a testvérek olyan alapítvány, egyesület javára, amely az egyház életét szolgálja.


2018 „B” Év Nagyböjt 2. Vasárnapja

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban, kivéve március 2-án, akkor 16:30-tól.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor énekes-zenés könyvbemutatót tartunk a Szent László templomban, amelyre mindenkit szeretettel várunk! A Csatári kápolna előzőekben megemlített új, korszerű kézikönyvét mutatjuk be: “Van egy jó hely” címmel. Közreműködik Rácz Katalin, a könyv szerkesztője és a Spiritus együttes. A könyvbemutatón főpásztorunk dr. Márfi Gyula érsek úr is részt vesz.

A keresztúti ájtatosság sem marad el ezen a pénteken az említett rendezvény miatt, kivételesen a szokottnál egy órával előbb 16:30-kor végezzük.

Március 3-án nagyböjti családos lelkinapot tartanak a Padányi Iskolában. Előadó dr. Magyar Lóránt állandó diakónus, orvos, mentálhigiéniás szakember. Az előadás címe: Közeledjünk Krisztushoz és Ő utat mutat!

9:00 órától gyülekező,

9:30 szentmise, előadás,

utána hideg ebéd, süteményt, pogácsát szeretettel fogadnak

14:00 záró áldás.

Az előadás ideje alatt színes programok várják a gyerekeket: kézműves foglalkozások, mesesarok, kutyás játszóház, ismerkedés a hőkamerával. 3 év alatti gyermekeknek játszóház, ahol szüleikkel együtt lehetnek, az előadást számukra kihangosítják.

Részvételét bejelentheti lehetőleg március 1-ig a www.csaladpasztoracio-veszprem.hu honlapon vagy 20/ 770 4755 telefonszámon, ezzel munkájukat segíti.

Március 4-11-e között tartós élelmiszercsomagokat gyűjtünk a templomban a rászorulók részére.

Március 18-án, vasárnap fogadjuk a plébánián főpásztorunkat Dr. Márfi Gyula érsek atyát, aki e napon a 10 órakor kezdődő szentmisét celebrálja. A szentmise után megáldja és megszenteli a Szent László Plébánia felújított épületét.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. Március közepén a zarándokútról részletes tájékoztatást tartunk.

2018 „B” Év Nagyböjt 1. Vasárnapja

Azok a Testvérek, akik Hamvazószerdán nem részesültek a hamvazásban, most nagyböjt első vasárnapján vehetik fel ezt a szentelményt.

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Február 23-án pénteken 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel várja az érdeklődőket a Padányi Iskolában Hölvényi György államtitkár, EP képviselő: “Üldözött keresztények és Európa?” című előadására.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor énekes-zenés könyvbemutatót tartunk a Szent László templomban, amelyre mindenkit szeretettel várunk! A Csatári kápolna előzőekben megemlített új, korszerű kézikönyvét mutatjuk be: “Van egy jó hely” címmel. Közreműködik Rácz Katalin, a könyv szerkesztője és a Spiritus együttes. A könyvbemutatón főpásztorunk dr. Márfi Gyula érsek úr is részt vesz.

A keresztúti ájtatosság sem marad el ezen a pénteken az említett rendezvény miatt, kivételesen a szokottnál egy órával előbb 16:30-kor végezzük.

Július 9-13-ig plébániai zarándoklatot tervezünk Lengyelországba, Krakkóba és környékére. Az öt napos zarándoklat irányára kb. 70 000 Ft. Jelentkezni lehet névvel, címmel, telefonszámmal a plébánián. Március közepén a zarándokútról részletes tájékoztatást tartunk.

 

2018 „B” Év Évközi 6. Vasárnap

Február 14-én, hamvazószerdával elkezdődik a Nagyböjti időszak, amely felkészít minket Húsvét méltó megünneplésére. E napon 7 és 18 órakor lesznek szentmisék, amelyek keretében meghamvazzuk a Testvéreket. Kérem, hogy vegyenek részt a Testvérek e két szentmise valamelyikén. Akik ezen a napon nem részesültek a hamvazásban, nagyböjt 1. vasárnapján vehetik fel ezt a szentelményt.

Hamvazószerda és Nagypéntek szigorú böjti nap, háromszor szabad étkezni, de csak egyszer jóllakni. Nagyböjt péntekjein pedig kötelező tartózkodni a húseledeltől, illetve valamilyen bűnbánati cselekedetet kell gyakorolni.

A nagyböjti idő célja Húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Nagyböjt egész folyamán a szent liturgiában nem énekeljük a Dicsőséget és nincs Alleluja sem az evangéliumok előtt, a főünnepek szentmiséi kivételével.

Nagyböjt péntekjein 17:30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk a templomban.

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azonnali belépésre konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi lehetőségeken lehet: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, elelmezes@vhf.hu, 06 88/ 542 719.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munka alapszakon képzést hirdet nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Jelentkezési határidő: 2018. február 15. További információ a jelentkezés feltételeiről a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola honlapján: www.vhf.hu. Várjuk az érdeklődők jelentkezését telefonon és interneten egyaránt! Telefonszámunk: 06 88/ 542 708.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor lesz a Szent László templomban a Csatári kápolnáról szóló könyv bemutatója, amelyen részt vesz dr. Márfi Gyula érsek atya is.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

2018 „B” Év Évközi 5. Vasárnap

Február 5-én, hétfőn 7 órakor tartunk szentmisét. Február 6-án kedden nem lesz szentmise.

Február 8-án, csütörtökön 17 órakor folytatódik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Február 9-én, pénteken 15 órakor Dr. Márfi Gyula érsek úr szentmisét mutat be a Csolnoky Ferenc Kórház Csillag József termében. A szentmise keretében kiszolgáltatásra kerül a betegek kenete.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azonnali belépésre konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi lehetőségeken lehet: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, elelmezes@vhf.hu, 06-88/ 542 719.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munka alapszakon képzést hirdet nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában. Jelentkezési határidő: 2018. február 15. A felvételi ponthatár 280 pont. További információ a jelentkezés feltételeiről a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola honlapján: www.vhf.hu. Várjuk az érdeklődők jelentkezését telefonon és interneten egyaránt! Telefonszámunk: 06 88/ 542 708.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor lesz a Szent László templomban a Csatári kápolnáról szóló könyv bemutatója, amelyen részt vesz dr. Márfi Gyula érsek atya is.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

2018 „B” Év Évközi 4. Vasárnap

Január 30-án, kedden, kivételesen nem reggel 7-kor, hanem 18 órakor tartunk szentmisét.

Február 2-án, pénteken ünnepeljük Urunk bemutatását, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszonyt. Kérem a Testvéreket, hogy hozzanak gyertyát a szentmisére.

Szintén február 2-án van február hónap első pénteke. A szokott módon meglátogatom a betegeket.

Február 8-án, csütörtökön 17 órakor folytatódik a felnőtt hittan a plébánián. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A Veszprémi Hittudományi Főiskola azonnali belépésre konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi lehetőségeken lehet: 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2, elelmezes@vhf.hu, 06-88/ 542 719.

Aki a Testvérek közül szeretné otthonát megszenteltetni, kérem jelezze nevét és lakcímét a sekrestyében vagy a plébánián. Fontos, hogy feltétlenül keressen meg személyesen vagy telefonon, hogy a kért időpont nekem is megfelelő legyen.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor lesz a Szent László templomban a Csatári kápolnáról szóló könyv bemutatója, amelyen részt vesz dr. Márfi Gyula érsek atya is.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

2018 „B” Év Évközi 3. Vasárnap

Január 21-28-a között tartjuk az Imahetet a Krisztus-hívők egységéért.

Január 22-én hétfőn 17 órakor tartandó imaórán fogadjuk templomunkban katolikus és protestáns testvéreinket és elöljáróikat az Ökumenikus imahét keretében. Az imaóra énekesszolgálatát plébániánk énekkara látja el Csóka Richardné vezetésével. Kérem a Testvéreket, hogy vegyenek részt ezen az imaórán!

Január 25-én csütörtökön 16:30-kor a Szilágyi Keresztény Iskolába készülő óvódásokat és szüleiket várják szeretettel a Varázslatos anyanyelvünk c. programra. Részletes tájékoztató a faliújságon megtekinthető.

Aki a Testvérek közül szeretné otthonát megszenteltetni, kérem jelezze nevét és lakcímét a sekrestyében vagy a plébánián. Fontos, hogy feltétlenül keressen meg személyesen vagy telefonon, hogy a kért időpont nekem is megfelelő legyen.

Március 2-án, pénteken 17:00 órakor lesz a Szent László templomban a Csatári kápolnáról szóló könyv bemutatója, amelyen részt vesz dr. Márfi Gyula érsek atya is.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

2018 „B” Év Évközi 2. Vasárnap

Az Árpád-házi Szent Margit templom búcsújára idén is lelkigyakorlattal készül a Szent Margit Plébánia. A lelkigyakorlat időpontjai: Január 16. kedd 18 óra, január 17. szerda 18 óra és január 18-a csütörtök 18 óra. A triduumot vezeti: Bérczi L. Bernát O.Ciszt., a Zirci Ciszterci Apátság kormányzóperjele. Az ünnepélyes búcsúi szentmisét Dr. Márfi Gyula érsek úr mutatja be január 21-én 10 órakor.

Január 18-án, csütörtökön 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel várja az érdeklődőket a Padányi Iskolában: Brenner János vértanusága c. kerekasztal beszélgetésre. Résztvevők: Brenner János nagyprépost, Prof. Dr. Kahler Frigyes jogtörténész és Dr. Soós Viktor Attila történész.

Január 21-28-a között tartjuk az Imahetet a Krisztus-hívők egységéért.

Január 22-én hétfőn 17 órakor tartandó imaórán fogadjuk templomunkban katolikus és protestáns testvéreinket és elöljáróikat az Ökumenikus imahét keretében. Az imaóra énekesszolgálatát plébániánk énekkara látja el Csóka Richardné vezetésével. Kérem a Testvéreket, hogy vegyenek részt ezen az imaórán!

Aki szeretné otthonát megszenteltetni, kérem jelezze nevét és lakcímét a sekrestyében vagy a plébánián. Feltétlenül keressen meg személyesen vagy telefonon, hogy a kért időpont nekem is megfelelő legyen.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

2018 „B” Év Urunk Megkeresztelkedésének Vasárnapja

Január 3-tól szerdától visszaállt az eredeti téli miserend és a hivatali órákat is a szokott időpontban tartjuk meg.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó kialakítása) járulnak  hozzá.

Kérem a Testvéreket, hogy Karácsony ünnepe alkalmából végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a kiemelten ünnepi időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életükben.

Január 13-án, szombaton 10 órakor a veszprémi Hét Domb Hagyományőrző és Kulturális Egyesület szervezésében kerül sor az idén 75 esztendeje lezajlott Doni katasztrófa, – a II. Magyar Hadsereg emlékére felállított – Hősök keresztútjára, amely a Megyei Levéltártól indul, Tóth András Sándor gyulafirátóti plébános úr vezetésével a Rab Mária forráshoz. Itt a kb. 11:30-kor kezdődő szentmise előtt emlékbeszédet mond Rainer Pál történész. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, aki részvételével kifejezné együttérzését a magyar nemzet tragédiájával, ugyanakkor imájával meghálálná és segítené a mindenkori magyar hadsereg katonáinak áldozatos helytállását.

Az új esztendőre is hasznos ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „B” Év  Szent Család Vasárnapja

December 31-én a Szent Család vasárnapját ünnepeljük és a délelőtti szokásos időpontban megtartott szentmiséken végezzük el a hálaadást.

Ne feledkezzenek el róla a Testvérek, hogy január 1-e, hétfő Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe parancsolt ünnep, kötelező részt venni szentmisén. Ünnepi miserendet tartunk: 7 órakor, 8:30-kor, 10 órakor lesznek szentmisék.

Január 2-án kedden nem tartunk szentmisét és irodai szolgálat sem lesz.

Január 3-tól szerdától visszaáll az eredeti téli miserend és a hivatali órák is a szokott időpontban lesznek.

Január 5-én, az új esztendő első péntekén, a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Január 5-én az esti szentmise előtt 17:45-kor elimádkozzuk a litániát Jézus Szentséges Szívéhez.

Január 6-án szombaton Urunk Megjelenését, Vízkereszt főünnepét ünnepeljük. Ezt az ünnepet Ferenc pápa parancsolt ünneppé tette. Kötelező részt venni szentmisén. 18 órakor tartunk szentmisét, amelyen hagyományos vízszentelést is végzünk.

Január 7-e, vasárnap Urunk Megkeresztelésének ünnepe. Ünnepi miserendet tartunk.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó) járulnak  hozzá.

Kérem a Testvéreket, hogy Karácsony ünnepe alkalmából végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életükben.

Az új esztendőre is hasznos ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „A” Év  Advent Negyedik Vasárnapja

 

December 24-én 16 órakor Pásztorjátékra hívjuk szeretettel a Testvéreket, amellyel ráhangolódunk  Üdvözítőnk születésének ünnepére.

December 24-én 24 órakor éjféli szentmisét mutatunk be Urunk Születésének főünnepén.

December 25-én hétfőn és 26-án kedden ünnepi miserendet tartunk: 7 órakor, 8:30-kor  és 10 órakor lesznek szentmisék.

December 27-én szerdán 18 órakor tartunk szentmisét. A szentmise után – tekintettel a Szent János névnapra – borszentelést végzünk.

December 26-án 19 órakor Karácsonyi Orgonamuzsikára hívják az érdeklődőket a Szent Margit templomba, az előadó: Bartl Erzsébet.

December 28-án, csütörtökön és 29-én pénteken nem tartunk szentmisét, és irodai szolgálat sem lesz.

December 31-én a Szent Család vasárnapját ünnepeljük és a délelőtti szokásos időpontban megtartott szentmiséken végezzük el a hálaadást.

Ne feledkezzenek el róla a Testvérek, hogy január 1-e, hétfő Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe parancsolt ünnep, kötelező részt venni szentmisén.

Rostetter Szilveszter kántor karnagy úr Karácsonyi Orgonamuzsika c. CD felvételét lehet megvásárolni 3000Ft-os áron, amellyel a Testvérek a januárban induló templom-modernizáció munkálataihoz (vízvezeték rendszer, mosdó) járulnak  hozzá.

Kérem a Testvéreket, hogy Karácsony ünnepe alkalmából végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életükben.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „A” Év  Advent Harmadik Vasárnapja

December 4-től, advent első hetétől karácsony ünnepéig a szokott módon változik a hétköznapi miserend. Hétköznaponként (keddtől péntekig) 5:45-kor rorate szentmiséket tartunk, a Szűz Anyával együtt virrasztva, imádkozva készülünk Üdvözítőnk eljövetelére.

December 14-én tartottuk meg ebben az évben az utolsó  felnőtt hittant. Az új esztendőben február elején folytatjuk majd az előadásokat. Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Bármikor be lehet kapcsolódni, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Plébániánk Karitász csoportja idén is Adventi Játszóházat szervez, az utolsó foglalkozás ma délután lesz 15-17 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

December 21-én csütörtökön és 22-én pénteken plébániánk  általános iskolás fiataljai Betlehemezni mennek azokhoz a családokhoz, akik meghívják őket. Kérjük, hogy azok, akik részesei szeretnének lenni ennek a szép adventi népszokásnak, jelezzék nevüket, címüket és a betlehemezés kért időpontját a sekrestyében.

December 24-én 16 órakor Pásztorjátékra hívjuk szeretettel a Testvéreket, amellyel ráhangolódunk  Üdvözítőnk születésének ünnepére.

December 24-én 24 órakor éjféli szentmisét mutatunk be Urunk Születésének főünnepén.

December 25-én hétfőn és 26-án kedden ünnepi miserendet tartunk: 7 órakor, 8:30-kor  és 10 órakor lesznek szentmisék.

December 27-én szerdán 18 órakor tartunk szentmisét. A szentmise után – tekintettel a Szent János névnapra – borszentelést végzünk.

Kérem a Testvéreket, hogy lehetőleg Karácsony ünnepe előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában, és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életükben.

December 17-én, vasárnap 18 órakor a Szilágyi Keresztény Iskolába készülő gyermekek számára szentmisére és betlehemezésre várják az érdeklődőket a Regina Mundi templomba. A szentmisét László Dezső celebrálja.

Adventi vesperásra és gyertyagyújtásra várják a Testvéreket a Szent Anna kápolnába december 10-én, 17-én és 23-án 19:15-kor. Az elmélkedéseket bencés atyák tartják.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „A” Év  Advent Második Vasárnapja

December 4-től, advent első hetétől karácsony ünnepéig a szokott módon változik a hétköznapi miserend. Hétköznaponként (keddtől péntekig) 5:45-kor rorate szentmiséket tartunk, a Szűz Anyával együtt virrasztva, imádkozva készülünk Üdvözítőnk eljövetelére.

December 14-én és 21-én csütörtökön 17:00 órától tartunk még ebben az évben felnőtt hittant a plébánia közösségi termében. Az új esztendőben január végén folytatjuk majd az előadásokat. Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Bármikor be lehet kapcsolódni, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Plébániánk Karitász csoportja Adventi Játszóházat szervez Advent első három vasárnapján: december 3-án, 10-én, 17-én délután 15-17 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk adventi programjainkra!

December 16-án szombaton 19 órakor Horváth Beáta és Lendvai Gábor orgonahangversenyére hívjuk szeretettel a Testvéreket ide a templomba. A belépés a hangversenyre ingyenes, de szíves adományaikat szeretettel fogadjuk a templom javára.

December 14-én csütörtökön 17 órától ovisulira hívja a Padányi Katolikus Iskola a nagycsoportos ovisokat és szüleiket.

December 17-én, vasárnap 18 órakor a Szilágyi Keresztény Iskolába készülő gyermekek számára szentmisére és betlehemezésre várják az érdeklődőket a Regina Mundi templomba. A szentmisét László Dezső celebrálja.

Adventi vesperásra és gyertyagyújtásra várják a Testvéreket a Szent Anna kápolnába december 10-én, 17-én és 23-án 19:15-kor. Az elmélkedéseket bencés atyák tartják.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „A” Év  Advent Első Vasárnapja

December 4-től, advent első hetétől karácsony ünnepéig a szokott módon változik a hétköznapi miserend. Hétköznaponként 5:45-kor rorate szentmiséket tartunk, a Szűz Anyával együtt virrasztva, imádkozva készülünk Üdvözítőnk eljövetelére.

A plébániai adventi lelkigyakorlatunk szentmiséinek időpontja: december 4. hétfő, december 5. kedd, és december 6. szerda 18 óra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Barsi Balázs OFM atya tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

Csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Bármikor be lehet kapcsolódni, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Plébániánk Karitász csoportja Adventi Játszóházat szervez Advent első három vasárnapján: december 3-án, 10-én, 17-én délután 15-17 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk adventi programjainkra!

December 16-án szombaton 19 órakor Horváth Beáta és Lendvai Gábor orgonahangversenyére hívjuk szeretettel a Testvéreket ide a templomba. A belépés ingyenes.

Adventi vesperásra és gyertyagyújtásra várják a Testvéreket a Szent Anna kápolnába december 3-án, 10-én, 17-én és 23-án 19:15-kor. Az elmélkedéseket bencés atyák tartják.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

2017 „A” Év  Krisztus Király Vasárnapja

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ajándékozási akciót hirdet, a rászorulók megsegítésére: “Egy kis doboz szeretet” mottóval. A csomagba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmából. A dobozok leadási határideje november 27. A dobozokon fel kell tüntetni, hogy kb. hány éves kislánynak vagy kisfiúnak lett szánva. A részletek megtalálhatók a faliújságon elhelyezett plakáton.

December 1-én 17 órakor a KÉSZ Veszprémi Csoportja szeretettel hívja az érdeklődőket a Padányi Iskolába a “Keresztény művészet vagy modern művészet” című előadásra. Az előadó Dr. Somogyi Győző Kossuth díjas grafikus és festő.

Plébániánk Karitász csoportja Adventi Játszóházat szervez Advent első három vasárnapján: december 3-án, 10-én, 17-én délután 15-17 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk adventi programjainkra!

December 4-től, advent első hetétől karácsony ünnepéig a szokott módon változik a miserend. Hétköznaponként 5:45-kor rorate szentmiséket tartunk, a Szűz Anyával együtt virrasztva, imádkozva készülünk Üdvözítőnk eljövetelére.

Csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérem az egyházi hozzájárulást szedő Testvéreket, hozzák be a bevételi tömböt a plébániára hivatali időben, függetlenül attól, hogy az adott tömb betelt-e.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

A plébániai adventi lelkigyakorlatunk szentmiséinek időpontja: december 4. hétfő, december 5. kedd, és december 6. szerda 18 óra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Barsi Balázs OFM atya tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

2017 „A” Év  Évközi 33. Vasárnap

Vasárnap délutántól november 24-e, péntek estig nem leszek a plébánián, mert lelkigyakorlaton veszek részt. Mobiltelefonon elérhető leszek, de kérem a Testvéreket, hogy csak halaszthatatlanul fontos esetben hívjanak.

November 20-án hétfőn, 21-én kedden és 22-én szerdán nem tartunk szentmisét és 24-én pénteken nem lesz irodai szolgálat.

Egyórás szentségimádásra kerül sor az egész országban Krisztus Király főünnepének előestéjén, a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén, ahogy a szervező NEK titkárság hangsúlyozza, “bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük.” A szervezők célja, hogy november 25-én 17-18 között legalább húszezren imádkozzanak egyszerre. Fontos, hogy minden résztvevő, aki szeretne az eseményen részt venni, jelentkezzen a krisztuskiraly.iec2020.hu oldalon! A szervezők így látják, hogy mennyien imádkoznak együtt, elérte-e már a bekapcsolódók száma a 20 ezer főt. Természetesen ehhez a kezdeményezéshez a mi Plébániánk is csatlakozik. Várjuk a Testvéreket a templomunkba szombaton délután 5-6-ig szentségimádásra!

Csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérem az egyházi hozzájárulást szedő Testvéreket, hozzák be a bevételi tömböt a plébániára hivatali időben, függetlenül attól, hogy az adott tömb betelt-e.

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ajándékozási akciót hirdet, a rászorulók megsegítésére: “Egy kis doboz szeretet” mottóval. A csomagba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmából. A dobozok leadási határideje november 27. A dobozokon fel kell tüntetni, hogy kb. hány éves kislánynak vagy kisfiúnak lett szánva. A részletek megtalálhatók a faliújságon elhelyezett plakáton.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

A plébániai adventi lelkigyakorlatunk szentmiséinek időpontja: december 4. hétfő, december 5. kedd, és december 6. szerda 18 óra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Barsi Balázs OFM atya tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

Szeretettel hívják a Testvéreket a veszprémi Cursillós hétvégére november 23-26-ig a férfiakat, november 30-december 3-ig a nőket. Csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán.  Jelentkezni jelentkezési lapon lehet. Érdeklődni lehet Récsey Zsuzsannánál 88/ 427 369, zsuzsa@recsey.com. Honlapuk: www.cursillo.hu, facebook: Tihanyi Cursillo.

 2017 „A” Év  Évközi 32. Vasárnap

November 16-án, csütörtökön 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába: Popovics Béla munkácsi helytörténész és Popovicsné Palojtay Márta, a Család és Élet Egyesület vezetője “A csodálatos Kárpátalja és a mai magyar valóság” című előadására.

Október 5.-től csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kérem az egyházi hozzájárulást szedő Testvéreket, hozzák be a bevételi tömböt a plébániára hivatali időben, függetlenül attól, hogy az adott tömb betelt-e.

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ajándékozási akciót hirdet, a rászorulók megsegítésére: “Egy kis doboz szeretet” mottóval. A csomagba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmából. A dobozok leadási határideje november 27. A dobozokon fel kell tüntetni, hogy kb. hány éves kislánynak vagy kisfiúnak lett szánva. A részletek megtalálhatók a faliújságon elhelyezett plakáton.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

Már most hirdetem a plébániai adventi lelkigyakorlatunk szentmiséit, amelyeknek időpontja: december 4. hétfő, december 5. kedd, és december 6. szerda 18 óra. A lelkigyakorlatos szentbeszédeket Főtisztelendő Barsi Balázs OFM atya tartja. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig szentgyónási lehetőséget biztosítunk.

Szeretettel hívják a Testvéreket a veszprémi Cursillós hétvégére november 23-26-ig a férfiakat, november 30-december 3-ig a nőket. Csütörtök 17:30-tól vasárnap 17 óráig tart a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán.  Jelentkezni jelentkezési lapon lehet. Érdeklődni lehet Récsey Zsuzsannánál 88/ 427 369, zsuzsa@recsey.com. Honlapuk: www.cursillo.hu, facebook: Tihanyi Cursillo.

A jövő vasárnap a perselyadományok a Karitász javát szolgálják.

 2017 „A” Év  Évközi 31. Vasárnap

A jövő héten november 6-án, hétfőn is tartunk szentmisét.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November hónap péntekjein is, este 17:45-kor a szentmise előtt elimádkozzuk a litániát a Szent Őrzőangyalok tiszteletére.

Október 5.-től csütörtökönként 17:00 órakor felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel, egy órás időtartammal.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Veszprém-Főegyházmegyei Karitász ajándékozási akciót hirdet, a rászorulók megsegítésére: “Egy kis doboz szeretet” mottóval. A csomagba kerülhet kisebb játék, iskolai eszköz, higiéniai szerek, édesség, egy-két kedves szó Karácsony alkalmából. A dobozok leadási határideje november 27. A dobozokon fel kell tüntetni, hogy kb. hány éves kislánynak vagy kisfiúnak lett szánva. A részletek megtalálhatók a faliújságon elhelyezett plakáton.

Szeretettel várjuk a gyermekeket – kicsiket és nagyokat, – szereplőnek a karácsonyi pásztorjátékban. Csóka Marika néninél lehet jelentkezni vasárnap a fél 9 órakor és a 10 órakor kezdődő szentmisék után a sekrestyében.

Karácsonyi ajándékokat: falinaptárt, kártyanaptárt, kalendáriumot, képeslapokat, aranyporral díszített 3 dimenziós papír Betlehemet lehet vásárolni itt a templomban, a virágozóban szentmisék után.

 

 2017 „A” Év  Évközi 30. Vasárnap

November 1-én, szerdán Mindenszentek Főünnepét üljük, amely parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással. 17 órától szeretettel hívjuk a Testvéreket a helyi temetőbe, ahol a nagykeresztnél végzünk elhunytainkért imádságos ájtatosságot, majd 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a templomban. Reggel ezen a napon nem lesz szentmise.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: szentgyónás, szentáldozás, imádság a pápa szándékára. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November 3-án, első pénteken a szokott módon meglátogatom a betegeket.

November hónap péntekjein is, este 17:45-kor a szentmise előtt elimádkozzuk a litániát a Szent Őrzőangyalok tiszteletére.

Október 5.-től csütörtökönként 17:00-17:45-ig felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívjuk a testvérek figyelmét a “40 nap az életért” imamozgalomra, amely  a megfogant és megszületendő  gyermekek védelméért, az anyai és apai hivatás ajándékként való megéléséért jött létre. Az imamozgalomhoz való csatlakozás a faliújságon elolvasható.

 2017 „A” Év  Évközi 29. Vasárnap

Október 23-án, hétfőn tartunk reggel szentmisét, de nem lesz irodai szolgálat.

Október 24-én, kedden nem lesz szentmise, de tartunk irodai ügyeletet.

Október hónapban hétköznapokon a Szűzanyát köszöntve szentolvasót imádkozunk. Péntekenként 17:45-től az esti szentmise előtt litániát imádkozunk a templomban a Szent Angyalokhoz.

Október 5.-től csütörtökönként 17:00-17:45-ig felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Október 26-án, csütörtökön 18:00 órakor Dr. Márfi Gyula érsek úr szentmisét mutat be a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban. A szentmise után Érsek úr ünnepélyesen kihelyezi imádásra az Oltáriszentséget az itt kialakított új Örökimádó kápolnában, ahol elindult városunkban az állandó Szentségimádás. A Szentségimádásra való jelentkezésről a faliújságon elhelyezett plakátról tájékozódhatnak a Testvérek.

Felhívjuk a testvérek figyelmét a “40 nap az életért” imamozgalomra, amely  a megfogant és megszületendő  gyermekek védelméért, az anyai és apai hivatás ajándékként való megéléséért jött létre. Az imamozgalomhoz való csatlakozás a faliújságon elolvasható.

Október 26-án, csütörtökön 16:30-kor a Szilágyi Keresztény Iskola szeretettel várja az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket, az iskola főépületébe: Veszprém, Iskola u. 6.

A mai vasárnap perselyadományai a missziók javát szolgálják.

2017 „A” Év  Évközi 28. Vasárnap

Október hónapban hétköznapokon a Szűzanyát köszöntve szentolvasót imádkozunk. Péntekenként 17:45-től az esti szentmise előtt litániát imádkozunk a templomban a Szent Angyalokhoz.

Október 5.-től csütörtökönként 17:00-17:45-ig felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Mindenkit szeretettel várunk!

Október 18-án, szerdán 17:00 órakor  a KÉSZ Veszprémi Csoportja szeretettel meghívja az érdeklődőket a Padányi Iskolában tartandó Czigány György és Simon Erika könyvbemutató estjére. A részletes ismertetés erről a faliújságon megtekinthető.

Felhívjuk a testvérek figyelmét a “40 nap az életért” imamozgalomra, amely  a megfogant és megszületendő gyermekek védelméért, az anyai és apai hivatás ajándékként való megéléséért jött létre. Az imamozgalomhoz való csatlakozás a faliújságon elolvasható.

A jövő vasárnapi perselyadományok a missziók javát szolgálják.

2017 „A” Év  Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya Főünnepe

Október 9-én, hétfőn tartunk reggel szentmisét, október 10-én, kedden nem lesz szentmise.

Október hónapban hétköznapokon a Szűzanyát köszöntve szentolvasót imádkozunk. Péntekenként 17:45-től az esti szentmise előtt litániát imádkozunk a templomban a Szent Angyalokhoz.

A mariazelli plébániai zarándokutunkhoz még lehet csatlakozni az egyetlen szabad helyre.

Október 5.-től, csütörtöktől 17:00-17:45-ig felnőtt hittan indult a plébánia közösségi termében, heti rendszerességgel.  Az előadások témája a Szentírás kérdésköre. Mindenkit szeretettel várunk!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azonnali belépésre szakácsot, valamint decemberi kezdéssel konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2., elelmezes@vhf.hu vagy a 06/ 88/ 542-719-es telefonszámon.

2017 „A” Év  Évközi 26. Vasárnap

Október hónapban hétköznapokon  a Szűzanyát köszöntve szentolvasót imádkozunk. Péntekenként 17:45-től az esti szentmise előtt litániát imádkozunk a templomban a Szent Angyalokhoz.

A mariazelli plébániai zarándokutunkhoz még lehet csatlakozni az egyetlen szabad helyre.

Október 1-én, vasárnap 16 órakor plébániánk Szent László Kórusa Sillye Jenő: Kristályóriás c. darabját adja elő a márkói templomban, jótékonysági előadásként, a megrongált márkói kálvária helyreállításának megsegítésére.

Október 5.-től, csütörtöktől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében.  Az előadások témája a Szentírás lesz. Mindenkit szeretettel várunk!

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azonnali belépésre szakácsot, valamint decemberi kezdéssel konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2., elelmezes@vhf.hu vagy a 06/ 88/ 542-719-es telefonszámon.

Október 6-án, első pénteken a szokott módon, otthonukban felkeresem a betegeket.

A Veszprémi Érseki Családpasztorációs Iroda az idén is “Házas esték“-et szervez. Október 6-án, pénteken 18 órára várják a házaspárokat a Vár u. 21-be. Az előadás témája: Kapcsolatunk gyermekeinkkel – gyermeknevelés. Előadó: Bálint Bánk pszichológus, családterapeuta, főiskolai docens. A “Házas esték” előadássorozat előadásai és az azt követő beszélgetések a házaspárok kapcsolatait vizsgálja, hogy ezek hogyan hatnak közös életükre, családjukra és megoldási módot keresnek nehézségeikre.

2017 „A” Év  Évközi 25. Vasárnap

A Mariazelli plébániai zarándoklatunk időpontja: október 12. csütörtök és 13. péntek. Még van kettő szabad hely, amelyekre lehet jelentkezni.

A Szent Mihály ünnepét megelőző lelki készületről és eseményekről a faliújságra kihelyezett plakátról tájékozódhatnak a Testvérek.

Szeptember 29-én, pénteken 16 órára az Óváros térre várjuk az érdeklődőket Szent Mihály Arkangyal szobrának megáldására.

Szeptember 29-én, pénteken 19 órakor várom tanácskozásra a képviselőtestület tagjait a plébániára, megjelenésükre feltétlenül számítok!

Október 1-én, vasárnap 16 órakor plébániánk Szent László Kórusa Sillye Jenő: Kristályóriás c. darabját adja elő a márkói templomban, jótékonysági előadásként, a megrongált márkói kálvária helyreállításának megsegítésére.

Október első csütörtökétől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk, az előadások témája a Szentírás lesz.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola azonnali belépésre szakácsot, valamint decemberi kezdéssel konyhai kisegítőt keres. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2., elelmezes@vhf.hu vagy a 06/ 88/ 542-719-es telefonszámon.

Tájékoztatom a Testvéreket, hogy a plébániai felújítás harmadik üteme folyamatban van, és előre láthatóan decemberben befejeződik, ünnepélyes érseki szentmisével és plébániaszenteléssel. Rövidesen folytatódik a templom modernizációja is földmunkával, csatornázással és a mosdó kialakításával a sekrestye előtti helyiségben. Megköszönve a Testvérek eddigi adományait, kérem további anyagi támogatásukat, hogy ezeket a munkálatokat még ebben az évben elvégezhessük egyházközségünk javára.

2017 „A” Év  Évközi 24. Vasárnap

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes. Ezen a napon nem tartunk 10 órakor szentmisét a templomunkban.

A Mariazelli zarándoklatunk időpontja: október 12. csütörtök és 13. péntek. A zarándokút részleteiről szeptember 19-én, kedden 18 órától tájékoztatjuk itt a templomban az útra jelentkezőket. Kérem, hogy mindenki személyesen vagy képviselő útján legyen jelen. 

Szeptember 21-én, csütörtökön 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába Dr. Szász István: Transsylvan szemmel összmagyar szívvel c. előadására.

Szeptember 29-én, pénteken 19 órakor várom tanácskozásra a képviselőtestület tagjait a plébániára, megjelenésükre feltétlenül számítok!

Október első csütörtökétől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk, az előadások témája a Szentírás lesz.

Tájékoztatom a Testvéreket, hogy a plébániai felújítás harmadik üteme folyamatban van, és előre láthatóan decemberben befejeződik, ünnepélyes érseki szentmisével és plébániaszenteléssel. Rövidesen folytatódik a templom modernizációja is földmunkával, csatornázással és a mosdó kialakításával a sekrestye előtti helyiségben. Megköszönve a Testvérek eddigi adományait, kérem további anyagi támogatásukat, hogy ezeket a munkálatokat még ebben az évben elvégezhessük egyházközségünk javára.

2017 „A” Év  Évközi 23. Vasárnap

Szeptember 7.-től,  csütörtöktől az esti szentmisék már a téli rendszer szerint 18 órától kezdődnek.

A pénteki iroda szolgálat időpontja is változik, az előzőekhez képest egy órával korábban fogadjuk a Testvéreket: 16:30-tól 17:30-ig.

Idén is indul gyalogos zarándoklat Veszprémből a sümegi búcsúra. A búcsújáró csoport szeptember 15-én, pénteken  reggel 7 órakor gyülekezik a Szent László templomnál, majd 7:15-kor innen indulunk a zarándoklatra. Idén első alkalommal lelkipásztori vezetéssel történik a zarándoklat, mert jómagam is részt veszek rajta, legalábbis szombat estig. A zarándoklat részletes leírása a hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatólapon elolvasható.

A Mariazelli zarándoklatunk időpontja: október 12. csütörtök és 13. péntek. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet. Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron – Mariazell – Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft-ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

Szeptember 21-én, csütörtökön 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába Dr. Szász István: Transsylvan szemmel összmagyar szívvel c. előadására.

Szeptember 29-én, pénteken 19 órakor várom a tanácskozásra a képviselőtestület tagjait a plébániára, megjelenésükre feltétlenül számítok!

Október első csütörtökétől 17 órakor felnőtt hittan indul a plébánia közösségi termében. Mindenkit szeretettel várunk, az előadások témája a Szentírás lesz.

Tájékoztatom a Testvéreket, hogy a plébániai felújítás harmadik üteme folyamatban van, és előre láthatóan decemberben befejeződik, ünnepélyes érseki szentmisével és plébániaszenteléssel. Valamint rövidesen folytatódik a templom modernizációja is földmunkával, csatornázással és a mosdó kialakításával a sekrestye előtti helyiségben. Megköszönve a Testvérek eddigi adományait, kérem további anyagi támogatásukat, hogy ezeket a munkálatokat még ebben az évben elvégezhessük egyházközségünk javára.

2017 „A” Év  Évközi 22. Vasárnap

Szeptember 7.-től,  csütörtöktől az esti szentmisék már a téli rendszer szerint 18 órától kezdődnek.

A pénteki iroda szolgálat időpontja is változik, az előzőekhez képest egy órával korábban fogadjuk a Testvéreket: 16:30-tól 17:30-ig.

Szeptember 8-án pénteken tartjuk templomunk szentségimádási napját. Reggel 8 órakor tesszük ki az Oltáriszentséget, délután 5 órától szentórát végzünk, majd 18 órakor szentmise következik. Kérem a Testvéreket, hogy egymás között osszák be a szentségimádás idejét, hogy az Oltáriszentség ne maradjon egyedül.

Idén is indul gyalogos zarándoklat Veszprémből a sümegi búcsúra. A búcsújáró csoport szeptember 15-én, pénteken  reggel 7 órakor gyülekezik a Szent László templomnál, majd 7:15-kor innen indulunk a zarándoklatra. Idén első alkalommal lelkipásztori vezetéssel történik a zarándoklat, mert jómagam is részt veszek rajta, legalábbis szombat estig. A zarándoklat részletes leírása a hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatólapon elolvasható.

A Mariazelli zarándoklatunk időpontja: október 12. csütörtök és 13. péntek. Jelentkezni szeptember 15-ig lehet. Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron – Mariazell – Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft-ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

Tájékoztatom a Testvéreket, hogy a plébániai felújítás harmadik üteme folyamatban van, és előre láthatóan decemberben befejeződik, ünnepélyes érseki szentmisével és plébániaszenteléssel. Valamint rövidesen folytatódik a templom modernizációja is földmunkával, csatornázással és a mosdó kialakításával a sekrestye előtti helyiségben. Megköszönve a Testvérek eddigi adományait, kérem további anyagi támogatásukat, hogy ezeket a munkálatokat még ebben az évben elvégezhessük egyházközségünk javára.

2017 „A” Év  Évközi 21. Vasárnap

Szeptember 1-én, a jövő héten első péntek lesz, a szokott módon meglátogatom a betegeket. Kérem a Testvéreket, ha családjukban vagy ismerősi körükben tartósan ágyban fekvő ill. mozgáskorlátozott betegről tudnak,  jelezzék a plébánián vagy személyesen, hogy a szentségekkel el tudjam látni őket.

Szeptember 3-án, vasárnap tartják 20 órakor a XII. Nyári Orgonavarázs, orgonás egyházzenei áhítat utolsó előadását az Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket.

Felbuzdulva az igen jól sikerült tavaszi horvátországi plébániai zarándoklatunkon, 2017 őszén is zarándoklatot szervezünk a Testvéreknek Mariazellbe (Ausztriába). A zarándoklat időpontja: október 12-13. (csütörtök-péntek). Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron – Mariazell – Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft -ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

2017 „A” Év  Szent István Király, Magyarország Fővédőszentje

Augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének főünnepét ünnepeljük. A szentmisék után kenyérszentelést tartunk, a megszentelt kenyeret pedig kiosztjuk a Testvéreknek.

Augusztus 20-án 12 órakor a Szaléziánumba várják a Testvéreket, többek között Szőke András és Bede Róbert főzőshow-jára.

Augusztus 26-án kerül megrendezésre, immár hagyományosan az 1 Úton nemzetközi gyalogos zarándoknap Veszprém és Zirc között, a gyermekre váró házaspárokért. Reggel 7 órakor történik az indulás templomunktól. A részvétel feltételei és a plakát a hirdetőtáblán megtekinthető.

Felbuzdulva az igen jól sikerült tavaszi horvátországi plébániai zarándoklatunkon, 2017 őszén is zarándoklatot szervezünk a Testvéreknek Mariazellbe (Ausztriába). A zarándoklat időpontja: október 12-13. (csütörtök-péntek). Az első nap útvonala: Veszprém-Celldömölk-Sopron, városnézéssel. Második nap útvonala: Sopron-Mariazell-Veszprém. A szállást Sopronban egyetemi kollégiumban biztosítjuk vacsorával, reggelivel. A szállás lefoglalásához szükséges kaúció miatt a jelentkezéskor 6000 Ft -ot szeretnénk elkérni. A zarándoklat összköltsége kb. 15 000 Ft lesz. A részletes programokról tájékoztatást a későbbiekben adunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék után.

Szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári kápolna búcsúját, a kápolna felszentelésének 250. évfordulóján. A búcsúi szentmisét celebrálja, és ünnepi homíliát mond Főtisztelendő Jacek Górski OP, házfőnök, plébános úr, domonkos szerzetes.

2017 „A” Év Évközi 19.  Vasárnap

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony főünnepén ünnepi miserendet tartunk: 8:30-kor, 10:00-kor és 19:00-kor. Kérem a Testvéreket, figyeljenek rá, hogy ez parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással.

Augusztus 17-én, csütörtökön 17 órai kezdettel: Az én “Orbis Pictusom” címmel T. Petrasovszky Mária tanár, festőművész festménykiállítása és könyvbemutatója lesz a Szaléziánumban, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Augusztus 20-án Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének főünnepét ünnepeljük. A szentmisék után kenyérszentelést tartunk, a megszentelt kenyeret pedig kiosztjuk a Testvéreknek.

Augusztus 20-án 12 órakor a Szaléziánumba várják a Testvéreket, többek között Szőke András és Bede Róbert főzőshow-jára.

2017 „A” Év Urunk színeváltozása

Augusztusi hétvégékre hívják szeretettel a Testvéreket a Szaléziánumba, a részletes program a faliújságon megtekinthető.

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) nyári napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

“Születéstől a vértanúságig” Kerékpáros zarándoklat indul augusztus 11-én pénteken, 8:00 órakor Szigligetről Litérre. A részletes program a faliújságon.

Augusztus 15-én Nagyboldogasszony főünnepén ünnepi miserendet tartunk: 8:30-kor, 10:00-kor és 19:00-kor. Kérem a Testvéreket, figyeljenek rá, hogy ez parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással.

Augusztus 17-én, csütörtökön 17 órai kezdettel: Az én “Orbis Pictusom” címmel T. Petrasovszky Mária tanár, festőművész festménykiállítása és könyvbemutatója lesz a Szaléziánumban, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket.

Augusztus 20-án 12 órakor a Szaléziánumba várják a Testvéreket, többek között Szőke András és Bede Róbert főzőshow-jára.

2017 „A” Év Évközi 17.  Vasárnap

Amint a Testvérek már tudják, Dr. Szendi József nyugalmazott érsek úr lelki üdvéért az engesztelő szentmiseáldozatot július 31-én hétfőn délelőtt 11 órakor mutatjuk be a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban, a földi maradványait a szentmise után, a Bazilika altemplomában helyezzük örök nyugalomra. 

Július 31-én hétfőn tartunk szentmisét, augusztus 1-én kedden nem lesz szentmise, viszont tartunk irodai szolgálatot.

Augusztusi hétvégékre hívják szeretettel a Testvéreket a Szaléziánumba, a részletes program a faliújságon megtekinthető.

Szeretettel várjuk a Testvéreket a Jásd-Szentkúti búcsúra augusztus 5-én 11 órakor.

“Születéstől a vértanúságig” Kerékpáros zarándoklat indul augusztus 11-én pénteken, 8:00 órakor Szigligetről Litérre. A részletes program a faliújságon. 

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

2017 „A” Év Évközi 16.  Vasárnap

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető.

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

2017 „A” Év Évközi 15.  Vasárnap

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

Július 17-én hétfőn, 18-án kedden, 19-én szerdán nem tartunk szentmisét és egész héten nem lesz irodai szolgálat sem.

Plébániánk Karitász csoportja augusztus 7-től 11-ig (hétfőtől péntekig) napközis (kb 8-17 óráig) tábort szervez a gyerekeknek. A jelentkezés költsége 6000 Ft, amelyet az első napon kell befizetni. Jelentkezni a sekrestyében lehet szentmisék előtt illetve után, a táborra szóló jelentkezési lap pontos kitöltésével.

2017 „A” Év Évközi 14.  Vasárnap

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban este 8 órától, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

Július 14-én pénteken 20 órától július 15-e szombat 8 óráig virrasztást tartunk a Csatár-hegyi Szent Kereszt Kápolnában Magyarország lelki megújulásáért, az ifjúságért, a családokért, a béke és szeretet ajándékáért. Szeretettel várunk mindenkit az együttes imára, szentmisére, elmélkedésre, szentségimádásra!

2017 „A” Év Szent László Búcsú- július 2

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak az  ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket a plébániára!

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban este 8 órától, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

Július 3-án, hétfőn nem tartunk irodai szolgálatot.

Július hónap első péntekén, 7-én a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Július 6-9. között rendezik meg a VII. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivált 24 kórussal, 10 országból. A részletes program a templomajtón elhelyezett plakáton található.

Július 14-én pénteken 20 órától július 15-e szombat 8 óráig virrasztást tartunk a Csatár-hegyi Szent Kereszt Kápolnában Magyarország lelki megújulásáért, az ifjúságért, a családokért, a béke és szeretet ajándékáért. Szeretettel várunk mindenkit az együttes imára, szentmisére, elmélkedésre, szentségimádásra!

2017 „A” Év Úrnapja, Krisztus Szent Testének és Vérének Főünnepe

Június hónap péntekjein 18:45-től Jézus Szentséges Szívének tiszteletére litániát imádkozunk a templomban.

Június 18-án vasárnap 17 órakor képviselőtestületi tanácskozást tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok pontos megjelenését.mmmm

Június 18-án Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, Úrnapján 7 órakor és 9 órakor tartunk szentmisét. A 9 órakor kezdődő szentmisén tartjuk az Úrnapi körmenetet.

Június 19-én hétfőn a Szent Mihály Bazilikában 17 órakor tartja aranymiséjét Dr. Márfi Gyula érsek atya. Szeretettel várjuk erre az ünnepi alkalomra a Testvéreket!

Szent László évében Főegyházmegyénk Dr. Márfi Gyula érsek úr vezetésével zarándoklatot szervez Búcsúszentlászlóra 2017 július 1-én, szombaton, amelybe természetesen Plébániánk is bekapcsolódik. Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérem jelezze résmm nem autóbuszos, hanem autós lesz, ezért kérem személygépjárművel rendelkező Testvéreink jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek a zarándokok szállításában. Aki jelentkezik erre a szolgálatra,  jelölje meg, hogy hány személynek tud helyet biztosítani autójában.

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak az  ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket a plébániára!

Június 25-től hat estén keresztül a XII. Nyári Orgonavarázs, egyházzenei áhítat kerül megrendezésre a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban, amelyre szeretettel várják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető. 

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint

2017 „A” Év Szentháromság vasárnapja

Június 12-én hétfőn, 13-án kedden, 14-én szerdán nem tartunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Június hónap péntekjein 18:45-től Jézus Szentséges Szívének tiszteletére litániát imádkozunk a templomban.

Június 18-án vasárnap 17 órakor képviselőtestületi tanácskozást tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok pontos megjelenését.

Június 18-án Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, Úrnapján 7 órakor és 9 órakor tartunk szentmisét. A 9 órakor kezdődő szentmisén tartjuk az Úrnapi körmenetet.

Június 19-én hétfőn a Szent Mihály Bazilikában 17 órakor tartja aranymiséjét Dr. Márfi Gyula érsek atya. Szeretettel várjuk erre az ünnepi alkalomra a Testvéreket!

Szent László évében Főegyházmegyénk Dr. Márfi Gyula érsek úr vezetésével zarándoklatot szervez Búcsúszentlászlóra 2017 július 1-én, szombaton, amelybe természetesen Plébániánk is bekapcsolódik. Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérem jelezze részvételi szándékát a templomban szentmisék után, illetve a plébániai hivatali időben. Ez a plébániai zarándoklatunk nem autóbuszos, hanem autós lesz, ezért kérem személygépjárművel rendelkező Testvéreink jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek a zarándokok szállításában. Aki jelentkezik erre a szolgálatra,  jelölje meg, hogy hány személynek tud helyet biztosítani autójában.

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak az  ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket a plébániára!

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét.

2017 „A” Év Pünkösdvasárnap

Pünkösdhétfőn 8:00 órakor tartunk szentmisét templomunkban. Ezen a napon nem tartunk irodai szolgálatot.

Szintén Pünkösdhétfőn, a Regina Mundi templomban 10:00 órakor celebrált szentmisén kerül sor a 8. osztályos fiatalok bérmálkozására. Imádkozzunk értünk, hogy egész életükben kitartsanak Krisztus mellett tanúságtevő életükkel.

Június hónap péntekjein 18:45-től Jézus Szentséges Szívének tiszteletére litániát imádkozunk a templomban.

Június 6-án kedden reggel ne tartunk szentmisét.

Június 8-án csütörtökön az esti szentmise 18:30-kor kezdődik.

Június 18-án vasárnap 17 órakor képviselőtestületi tanácskozást tartunk a plébánián, kérem a testületi tagok pontos megjelenését.

Június 18-án Krisztus Szent Teste és Vére főünnepén, Úrnapján 7 órakor és 9 órakor tartunk szentmisét. A 9 órakor kezdődő szentmisén tartjuk az Úrnapi körmenetet.

Szent László évében Főegyházmegyénk Dr. Márfi Gyula érsek úr vezetésével zarándoklatot szervez Búcsúszentlászlóra 2017 július 1-én, szombaton, amelybe természetesen Plébániánk is bekapcsolódik. Aki szeretne részt venni a zarándoklaton, kérem jelezze részvételi szándékát a templomban szentmisék után, illetve a plébániai hivatali időben. Ez a plébániai zarándoklatunk nem autóbuszos, hanem autós lesz, ezért kérem személygépjárművel rendelkező Testvéreink jelentkezését, akik vállalják, hogy segítenek a zarándokok szállításában. Aki jelentkezik erre a szolgálatra,  jelölje meg, hogy hány személynek tud helyet biztosítani autójában.

Július 2-án vasárnap tartjuk plébániánk védőszentjének, Szent László királynak az  ünnepét. 16 órától László napi közös együttlétre, szeretetvendégségre hívjuk a kedves Testvéreket a plébániára!

Június 9-én és 16-án, pénteken nem lesz irodai szolgálat.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 310 ezer Ft.

2017 „A” Év Urunk Mennybemenetelének Főünnepe Vasárnapja

Május hónapban minden hétfőn, kedden és szerdán 18:30-tól, csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től imádkozunk litániát, köszöntjük a Szűzanyát. Kapcsolódjunk bele minél többen és kérjük együtt Szűz Mária anyai pártfogását.

A héten június hónap első péntekén a szokott módon meglátogatom a betegeket. Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék a plébánián vagy személyesen, ha családjukban, ismerősi körükben olyan mozgásképtelen betegről tudnak, aki szeretne szentáldozáshoz járulni, meggyónni, illetve a betegek kenetét felvenni.

A Jásdi Szentkútnál tartandó nyári szentmisék időpontjáról plakátot helyeztünk el a hirdetőtáblán.

A jövő vasárnap ünnepeljük Pünkösdvasárnapot. Pünkösdhétfőn 8:00 órakor tartunk szentmisét templomunkban.

Szintén Pünkösdhétfőn, a Regina Mundi templomban 10:00 órakor celebrált szentmisén kerül sor a 8. osztályos fiatalok bérmálkozására. Imádkozzunk értünk, hogy egész életükben kitartsanak Krisztus mellett tanúságtevő életükkel.

Június 9-én és 16-án, pénteken nem lesz irodai szolgálat.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 230 ezer Ft.

2017 „A” Év Húsvét 6. Vasárnapja

Májusban minden nap imádkozunk litániát, hétfőn, kedden és szerdán 18:30-tól, csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től köszöntjük a Szűzanyát.

Hálás köszönetet mondok a Testvéreknek a nagylelkű adakozásért, amelyet a helyi Karitász csoportunk szervezett, a plébániánkhoz tartozó két súlyos beteg támogatására. Az öt alkalommal tartott gyűjtésen 173.415 Ft adomány gyűlt össze.

Plébániai zarándoklatunkra Horvátországba, május 27-én 6:00 órakor indulunk autóbusszal a plébániától balra található kis parkolóból. Kérem, hogy akik még nem rendezték indulás előtt az autóbuszon rendezzék az útiköltséget. Fontos, hogy személy igazolványt, ill. útlevelet mindenki hozzon magával. Költőpénznek kunát vagy eurót hozzanak magukkal egyéni igény szerint, valamint szükség szerint ételt és italt. Hazafelé, ahogy hirdettük meleg ételt fogyasztunk majd Nagykanizsán.

Június 9-én és 16-án, pénteken nem lesz irodai szolgálat.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 150 ezer Ft.

2017 „A” Év Húsvét 5. Vasárnapja

Májusban minden nap imádkozunk litániát, hétfőn, kedden és szerdán 18:30-tól, csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től köszöntjük a Szűzanyát.

 A jövő héten szerda kivételével minden nap tartunk szentmisét.

Május 14-én, most vasárnap 8:30-kor kezdődő szentmise keretében tartjuk a gyermekek első szentáldozását. Délután 4 órakor várjuk az első szentáldozáshoz járult gyermekeket és szüleiket szeretetvendégségre.

Május 17-én 17 órai kezdettel kürthangversenyt adnak templomunkban a Csermák Antal Zeneiskola kürtösei. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A helyi Karitászcsoport gyűjtést szervez plébániánk 2 súlyosan beteg testvére számára. Egy lélegeztetőgépre és egy kislánynak csontvelőátültetésre lehet a templom hátuljában elhelyezett Karitász perselybe adakozni. A szerdai kürthangverseny után is lesz erre lehetőség.

Május 18-án, csütörtökön 17 órakor a Padányi Iskolába várják szeretettel az érdeklődőket Dr. Szele György “Egy Széchényi varázsa” c. történelmi regényének bemutatójára.  A könyvből részleteket olvas fel Sinkovits Vitay András színművész.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 150 ezer Ft.

2017 „A” Év Húsvét 4. Vasárnapja

Május hónapban minden csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től litániát imádkozunk a templomban a Szűzanyát köszöntve.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Csatári kápolna búcsújára. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. Jöjjünk el minél többen, hogy köszönetet és hálát adjunk Istennek a Szent Kereszt kegyelmeiért és a Kápolna fennállásáért. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

Május 10-én szerdán 18 órakor tartjuk a Templomban a május végi horvátországi zarándokutunk részleteinek megbeszélését. Kérem, hogy mindenki, aki jelentkezett az útra, jöjjön el vagy ha nem tud eljönni, akkor bízza meg egy ismerősét képviseletével.

Május 11-én csütörtökön 14 órára a Kossuth utcai Evangélikus Templom elé érkezik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezésében a Hajléktalan Jézus szobor “Az együttérzés szobra”. Közös imádságra hívják a Testvéreket. A részletes program a faliújságon megtekinthető.

Május 13-án szombaton, 17 órakor templomunk énekkara Sillye Jenő: Kristályóriás című húsvéti oratóriumot adja elő zenekarral és szólistákkal. A részletes szereposztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Május 13-án 10 órakor ünnepi szentmisével ünnepeljük a Várban, a Szentháromság téren Főegyházmegyénk társvédőszentjének Boldog Gizellának ünnepét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Szintén május 13-án szombaton fogadjuk a 19 órai szentmisén a hét településről hozzánk látogató zarándokokat a Szent László év keretében. A zarándokzászlót a mi plébániánk viszi tovább Százhalombattára május 14-én.

Május 14-én, jövő vasárnap 8:30-kor kezdődő szentmise keretében tartjuk a gyermekek első szentáldozását.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 133 ezer Ft.

2017 „A” Év Húsvét 3. Vasárnapja

Május hónapban minden csütörtökön, pénteken és szombaton 18:45-től litániát imádkozunk a templomban a Szűzanyát köszöntve.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Csatári kápolna búcsújára. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. Jöjjünk el minél többen, hogy köszönetet és hálát adjunk Istennek a Szent Kereszt kegyelmeiért és a Kápolna fennállásáért. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

Május 10-én szerdán 18 órakor tartjuk a Templomban a május végi horvátországi zarándokutunk részleteinek megbeszélését. Kérem, hogy mindenki, aki jelentkezett az útra, jöjjön el vagy ha nem tud eljönni, akkor bízza meg egy ismerősét képviseletével.

Május 13-án szombaton, 17 órakor templomunk énekkara Sillye Jenő: Kristályóriás című húsvéti oratóriumot adja elő zenekarral és szólistákkal. A részletes szereposztás a hirdetőtáblán megtekinthető. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Május 13-án 10 órakor ünnepi szentmisével ünnepeljük a Várban, a Szentháromság téren Főegyházmegyénk társvédőszentjének Boldog Gizellának ünnepét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Kérem a Testvéreket, hogy ne feledkezzenek el a kötelező húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról!

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 126 ezer Ft.

2017 „A” Év Irgalmasság Vasárnapja

Április 24-én hétfőn, 25-én kedden, 26-án szerdán, valamint május 1-én hétfőn, 2-án kedden és 3-án szerdán nem tartunk szentmisét, és május 1-én irodai szolgálat sem lesz.

Április 25-én “Busz az életért” programra várják szeretettel a szervezők a Testvéreket. A részletes plakát a hirdetőtáblán megtekinthető.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Csatári kápolna búcsújára. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. Jöjjünk el minél többen, hogy köszönetet és hálát adjunk Istennek a Szent Kereszt kegyelmeiért és a Kápolna fennállásáért. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

Május 10-én szerdán 18 órakor tartjuk a Templomban a május végi horvátországi zarándokutunk részleteinek megbeszélését. Kérem, hogy mindenki, aki jelentkezett az útra, jöjjön el, vagy ha nem tud eljönni, akkor bízza meg egy ismerősét képviseletével.

Május 13-án szombaton, 17 órakor a Kristályóriás című húsvéti oratóriumot adja elő Templomunk Ének és Zenekara. Szeretettel várjuk a Testvéreket!

Május 13-án 10 órakor ünnepi szentmisével ünnepeljük a Várban, a Szentháromság téren Főegyházmegyénk társvédőszentjének Boldog Gizellának ünnepét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Kérem a Testvéreket, hogy ne feledkezzenek el a kötelező húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról!

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét. Már összegyűlt erre a célra 126 ezer Ft.

2017 „A” Év Húsvétvasárnap

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki szolgálatával hozzájárult ahhoz, hogy az idén is méltó módon ünnepelhessük meg a Nagyheti Szent Három napot és Húsvét ünnepét.

Kérem a Testvéreket, hogy ne feledkezzenek el a kötelező húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról!

Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

Holnap kezdődik Húsvét Oktávjának ünneplése.

Április 18-án, kedden nem tartunk szentmisét, de irodai szolgálat lesz.

Április 20-án csütörtökön és április 21-én pénteken 8-19 óráig tartják a Padányi Katolikus Iskolában a leendő első osztályosok beiratkozását a jövő tanévre. A részletes tájékoztató a hirdetőtáblán megtekinthető.

Április 22-én Litéren 10 órakor kezdődik a megemlékezés Bódi Mária Magdolna vértanúságáról. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

Április 22-én szombaton 18 órára várjuk a Templomba az idén első szentáldozáshoz járuló gyermekek szüleit.

Április 24-én hétfőn, 25-én kedden, 26-án szerdán, valamint május 1-én hétfőn, 2-án kedden és 3-án szerdán nem tartunk szentmisét, és május 1-én irodai szolgálat sem lesz.

Május 7-én vasárnap 10 órakor szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a csatári búcsúra. A búcsúi szentmisét celebrálja és ünnepi szentbeszédet mond Főtisztelendő Kelemen István zalaszabari plébános úr. Idén ünnepeljük a Csatári kápolna fennállásának 250. évfordulóját. E napon a Szent László templomban nem tartunk 10 órás szentmisét.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét.

2017 „A” Év Virágvasárnap

Virágvasárnap a szentmisék előtt barkaszentelés lesz, a 8:30-as és a 10 órakor kezdődő szentmiséken a Passiót plébániánk énekkara és fiataljaink jelenítik meg.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat!

Április 9-én, 10-én és 11-én a 19 órai szentmise keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Szent Mihály Bazilikában Dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök úr.

A Szent Három Napon este 18 órakor kezdődnek a szertartások itt a templomban.

Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise lesz a Bazilika Főszékesegyházban.

18 órakor tartjuk a szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmisében a hagyománynak megfelelően elvégezzük a lábmosás szertartását is. A szentmise és az oltárfosztás után virrasztásra hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat járunk a templomban, Jézus halálára emlékezve. 18 órakor kezdődik az esti szertartás, Urunk szenvedésének ünneplése, az ún. “Csonka mise“. A szertartás után virrasztást tartunk.

Nagyszombaton 18 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünnepe tűzszenteléssel jó idő esetén szabadtéren a templom mögötti részen. A szertartás folyamán részesül két katekumen a beavató szentségekben. Kérem a Testvéreket, hogy a Feltámadási Körmenetről még ne menjenek haza, hanem jöjjenek vissza a templomba és várják meg a szentségi áldást. A záróének után a szembemiséző oltár elé hozzák ki a Testvérek a húsvéti étkeket, itt történik majd az ételek megszentelése.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk. Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

A templom modernizációjához, az új vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi segítségét.

2017 „A” Év Nagyböjt 5. vasárnap

A héten első péntek lesz, a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat!

Április 5-én és 6-án 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Károly templomban Lancendorfer István kelenvölgyi plébános úr.

Április 7-én 18:30-tól immár hagyományos Városi Keresztútra hívjuk a Testvéreket, amely a Károly templomtól a Bazilikáig tart.

Április 9-én, 10-én és 11-én a 19 órai szentmise keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Szent Mihály Bazilikában Dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök úr.

Április 20-án csütörtökön és április 21-én pénteken 8-19 óráig tartják a Padányi Katolikus Iskolában a leendő első osztályosok beiratkozását a jövő tanévre. A részletes tájékoztató a hirdetőtáblán megtekinthető.

Kérem a Testvéreket, hogy tegyék meg személyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét a hívek 1%-os felajánlása révén kapott összeg teszi ki.

A templom modernizációjához, a vízvezeték és csatornarendszer kiépítéséhez, valamint WC kialakításához kérem a Testvérek anyagi hozzájárulását. Már összegyűlt erre a célra 85 ezer Ft.

2017 „A” Év Nagyböjt 4. vasárnap

A nyári óraátállítás után, most vasárnaptól az esti szentmisék időpontja a szokott módon változik, 18 óráról 19 órára (csütörtökön, pénteken és szombaton), valamint a pénteki irodai szolgálat is ezután 17:30-tól 18:30-ig tart.

Március 26-ig tart a Katolikus Karitász nagyböjti tartós élelmiszergyűjtési akciója. Hálás köszönet minden adakozónak.

Március 31-én pénteken plébániánk Kórusa tartja a keresztúti elmélkedéseket 18 órakor, az esti szentmise előtt egy órával.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat!

Március 29-én szerdán 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába, Fábry Kornél atya: ” Legyetek tehát irgalmasok!” című előadására.

A Szilágyi Keresztény Iskola óvódásoknak szóló programot hirdet, március 30-án csütörtökön 16:30-tól az iskola főépületében. A téma: Környezetünk titkai. Szeretettel várják az érdeklődőket. A részletes tájékoztató a faliújságon megtekinthető.

Április 5-én és 6-án 18 órakor nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Károly templomban Lancendorfer István kelenvölgyi plébános úr.

Április 7-én 18:30-tól immár hagyományos Városi Keresztútra hívjuk a Testvéreket, amely a Károly templomtól a Bazilikáig tart.

Április 9-én, 10-én és 11-én a 19 órai szentmise keretében nagyböjti lelkigyakorlatot tart a Szent Mihály Bazilikában Dr. Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök úr.

Kérem a Testvéreket, hogy tegyék meg személyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlását a Magyar Katolikus Egyháznak. Minden az egyházmegyék részéről a plébániáknak nyújtott anyagi támogatás jelentős részét a hívek 1%-os felajánlása révén kapott összeg teszi ki.

2017 „A” Év Nagyböjt 3. vasárnap

Március 20-án hétfőn 7 órakor tartunk szentmisét: Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepén, kedden március 21-én nem lesz szentmise.

A Katolikus Karitász nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést hirdet hazánk templomaiban. Ez jó alkalom arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szegény családokon segítsünk. Március 19.-e és 26.-a között hozhatják el a Testvérek adományaikat ide a templomba, amelyeket majd a plébániai Karitász csoportunk juttat el a rászorulókhoz, illetve küldi tovább a központba.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól.

Március 31-én a plébánia Kórusa tartja az elmélkedéseket, ekkor 18 órakor kezdődik a keresztút, az esti szentmise előtt.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat!

A Szilágyi Keresztény Iskola óvódásoknak szóló programot hirdet, március 30-án csütörtökön 16:30-tól az iskola főépületében. A téma: Környezetünk titkai. Szeretettel várják az érdeklődőket. A részletes tájékoztató a faliújságon megtekinthető.

Nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Főtisztelendő Darnai János atya, a Padányi Iskola lelki igazgatója: március 23-án csütörtökön, március 24-én pénteken és március 25-én szombaton a 18 órakor kezdődő szentmiséken.  A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig lesz gyóntatás.

Március 29-én szerdán 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába, Fábry Kornél: ” Legyetek tehát irgalmasok!” című előadására.

2017 „A” Év Nagyböjt 2. vasárnap

A Katolikus Karitász nagyböjtben tartós élelmiszergyűjtést hirdet hazánk templomaiban. Ez jó alkalom arra, hogy a nehéz gazdasági helyzetben a szegény családokon segítsünk. Március 19.-e és 26.-a között hozhatják el a Testvérek adományaikat ide a templomba, amelyeket majd a plébániai Karitász csoportunk juttat el a rászorulókhoz, illetve küldi tovább a központba.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól az esti szentmise előtt.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat!

A Szilágyi Keresztény Iskola óvódásoknak szóló programot hirdet, március 30-án csütörtökön 16:30-tól az iskola főépületében. A téma: Környezetünk titkai. Szeretettel várják az érdeklődőket. A részletes tájékoztató a faliújságon megtekinthető.

Nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Főtisztelendő Darnai János atya, a Padányi Iskola lelki igazgatója: március 23-án csütörtökön, március 24-én pénteken és március 25-én szombaton a 18 órakor kezdődő szentmiséken.  A lelkigyakorlatos szentmisék alatt végig lesz gyóntatás.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 260 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Jelentkezni lehet a sekrestyében feliratkozva az utaslistára, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2017 „A” Év Nagyböjt 1. vasárnap

Most a szentmise után hamvazzuk meg azokat a Testvéreket, akik Hamvazószerdán nem vették fel ezt a szentelményt.

A nagyböjti idő célja Húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Nagyböjt egész folyamán a szent liturgiában nem énekeljük a Dicsőséget és nincs Alleluja sem az evangéliumok előtt, a főünnepek szentmiséi kivételével.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól az esti szentmise előtt.

Kérem a Testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat!

Előre hirdetem, hogy nagyböjti lelkigyakorlatot tart templomunkban Főtisztelendő Darnai János atya, a Padányi Iskola lelki igazgatója: március 23-án csütörtökön, március 24-én pénteken és március 25-én szombaton a 18 órakor kezdődő szentmiséken.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 260 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Jelentkezni lehet a sekrestyében feliratkozva az utaslistára, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2017 „A” Év Évközi 8. vasárnap

A jövő héten, március 1-én, szerdán megkezdődik a Nagyböjti időszak, Hamvazószerdával. Hamvazószerda szigorú böjti nap a 14-65 éves korosztálynak, akik háromszor ehetnek e napon és egyszer lakhatnak jól. A másik szigorú böjti nap Nagypéntek. Nagyböjt péntekjein pedig kötelező tartózkodni a húseledeltől, illetve valamilyen bűnbánati cselekedetet kell gyakorolni.

A nagyböjti idő célja Húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. Nagyböjt egész folyamán a szent liturgiában nem énekeljük a Dicsőséget és nincs Alleluja sem az evangéliumok előtt, a főünnepek szentmiséi kivételével.

Hamvazószerdán két szentmisét tartunk 7 órakor és 18 órakor, amelyek keretében meghamvazzuk a Testvéreket. Kérek mindenkit, hogy igyekezzék ezt a szentelményt ezen a napon felvenni. Akik ezen a napon nem részesültek a hamvazásban, nagyböjt 1. vasárnapján vehetik fel ezt a szentelményt.

Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartunk 17:30-tól, illetve az órák átállítása után 18:30-tól az esti szentmise előtt.

Kérem a testvéreket, hogy ne mulasszák el a kötelező húsvéti szentgyónásukat!

Március 2-án csütörtökön nem tartunk szentmisét.

Március 2-án 17 órától a Padányi Katolikus Iskolában ovisulit tartanak az iskolába készülő gyermekeknek.

A jövő héten március első péntekén, 3-án, a szokott módon meglátogatom a betegeket.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 250 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Jelentkezni már lehet a sekrestyében feliratkozva, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2017 „A” Év Évközi 7. vasárnap

 A jövő héten február 20-án hétfőn és 23-án szerdán nem tartunk szentmisét, szerdán nem lesz irodai szolgálat sem.

A Veszprémi Mária Rádió önkénteseket keres az adásszerkesztésére, hírek szerkesztésére és a közvetítésekhez. Jelentkezni a veszprem@mariaradio.hu e-mail címen lehet.

A Szilágyi Keresztény Iskola felvételt hirdet leendő első osztályos gyerekek számára. Kiemelten foglalkozik a hitéleti és erkölcsi neveléssel, a népi -nemzeti tudat ápolásával és a magas szintű oktatással. Február 21-én kedden 8-10 óráig nyílt órát tartanak a Szilágyi Keresztény Iskola főépületében. Az iskoláról szóló tájékoztató hátul a hirdetőtáblán megtekinthető.

Plébániánk Karitász csoportja egynapos zarándoklatot tervez  a horvátországi Mária-kegyhelyre: Máriabesztercére és Ludbregbe. A menetidő kb. 3 óra, a távolság 250 km. A május 27-ére tervezett zarándoklat költsége 6000 Ft/fő. A program és az utazás szervezése folyamatban van, a részletekről később nyújtunk tájékoztatást. Előzetesen jelentkezni már lehet a sekrestyében feliratkozva, névvel és telefonszámmal illetve e-mail címmel.

2017 „A” Év Évközi 6. vasárnap

Február 12-én vasárnap 16 órától képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok pontos megjelenését.

A Veszprémi Mária Rádió önkénteseket keres az adásszerkesztésére, hírek szerkesztésére és a közvetítésekhez. Jelentkezni a veszprem@mariaradio.hu e-mail címen lehet.

A Szilágyi Keresztény Iskola felvételt hirdet leendő első osztályos gyerekek számára. Kiemelten foglalkozik a hitéleti és erkölcsi neveléssel, a népi-nemzeti tudat ápolásával és a magas szintű oktatással. Február 13-án 17 órától felvételi tájékoztató, február 14-én és 21-én 8-10 óráig nyílt órát tartanak a Szilágyi Keresztény Iskola főépületében. Az iskoláról szóló tájékoztató hátul a hirdetőtáblán megtekinthető.

Február 16-án csütörtökön 17 órakor a KÉSZ szeretettel várja az érdeklődőket a Padányi Iskolába a  Délvidéki megtorlások : Csúrog és “Memento 70” című előadásra. Az előadók: Teleki Júlia és Prof. Dr. Bogner István.

2017 „A” Év Évközi 5. vasárnap

A jövő héten február 6-án hétfőn tartunk szentmisét, de 7-én kedden nem lesz szentmise.

Február 7-én, kedden 17 órától a Padányi Iskolába várják szeretettel az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket.

A Veszprémi Mária Rádió önkénteseket keres az adásszerkesztésére, hírek szerkesztésére és a közvetítésekhez. Jelentkezni a veszprem@mariaradio.hu e-mail címen lehet.

Jövő szombaton, február 11-én a Betegek Világnapján az esti szentmise keretében kiszolgáltatjuk a beteg Testvéreknek a betegek kenetét. Kérem, hogy a szent kenet vételéhez kellő felkészültséggel járuljanak.

Február 12-én vasárnap 16 órától képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok pontos megjelenését.

2017 „A” Év Évközi 4. vasárnap

A jövő héten első péntek van, a szokott módon meglátogatom otthonukban a betegeket. Kérem a Testvéreket, ha új igény merül fel ezzel kapcsolatban, jelezzék nekem.

Február 12-én vasárnap 16 órától képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián. Kérem a testületi tagok pontos megjelenését.

A tavasszal folytatódó plébánia felújítás harmadik üteméhez kérem a Testvérek anyagi segítségét.

Amennyiben lehetséges kérem a Testvéreket, hogy már most az év elején rendezzék egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után a sekrestyében, illetve a plébánián hivatali időben.

Február 7-én, kedden 17 órától a Padányi Iskolába várják szeretettel az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket.

Szintén a Padányi Iskolába várják a nagycsoportos óvodásokat február 2-án 17 órára kézműves foglalkozásra, majd a gyertyaszentelő szertartásra a Szent Anna kápolnába.

A Veszprémi Mária Rádió várja a segíteni vágyó önkénteseket az adás és a hírek szerkesztésére és a közvetítésekhez.  A szentmise végén a jobb oldali padsor mögött Torma Péter várja az érdeklődőket Mária Rádiós pólóban. Nála lehet az elérhetőségeket megadni.

Február 2-án, csütörtökön , Urunk bemutatásának főünnepén az esti szentmisét a Szentély mögötti területen kezdjük, gyertyaszenteléssel és körmenettel. Kérem, hogy gyertyákat hozzanak a Testvérek.

Február 3-án, pénteken Szent Balázs püspök és vértanú emléknapján Balázs áldást adunk. Ezt a szentelményt február 4-én és 5-én is kiszolgáltatjuk, de kérem a Testvéreket, hogy a szentmiséken való részvételtől függetlenül csak egyszer vegyék fel.

2017 „A” Év Évközi 3. vasárnap

Kérem a Testvéreket, hogy aki szeretné, hogy otthonában „ház-szentelés”-re kerüljön sor, jelezze a nevét, a lakáscímét, és az időpontot a sekrestyében, vagy a plébánián. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; a szentelmény révén nemcsak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja.

Január 27-én pénteken 15 órakor Isten szőtte szőnyeg címmel tekinthető meg S. Hatházi Sára kiállítása a Szaléziánumban. A kiállítást megnyitja Tornavölgyi Krisztián plébános úr.

Képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián február 12-én vasárnap 16 órakor. Kérem a pontos megjelenésüket.

2017 „A” Év Évközi 2. vasárnap

Az ökumenikus imahét menete a faliújságon megtekinthető.

Kérem a Testvéreket, hogy aki szeretné, hogy otthonában „ház-szentelés”- re kerüljön sor, jelezze a nevét, a lakáscímét, és az időpontot a sekrestyében vagy a plébánián. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; a szentelmény révén nem csak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja.

A 2017 tavaszán folytatódó plébánia felújításhoz kérem a Testvérek anyagi segítségét.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Január 16-án hétfőn, 17-én kedden és 18-án, szerdán 18 órakor várják szeretettel a Testvéreket az Árpád-házi Szent Margit templom búcsújára, a Margit templomba. A triduumot Fazakas Z. Márton OPrem. apát úr vezeti.

Január 19-én csütörtökön 17 órai kezdettel a KÉSZ veszprémi csoportja hívja szeretettel a testvéreket a Padányi Iskolában tartandó: Új kutatási eredmények a Szent Koronáról című előadására. Az előadó Dr. Pálffy Géza, a Szent Korona Kutatócsoport vezetője.

Január 27-én pénteken 15 órakor Isten szőtte szőnyeg címmel tekinthető meg S. Hatházi Sára kiállítása a Szaléziánumban. A kiállítást megnyitja Tornavölgyi Krisztián plébános úr.

 

2017 „A” Év Urunk Megkeresztelkedésének Ünnepe

A jövő héten január 9-én, hétfőn tartunk szentmisét, január 10-én, kedden nem lesz szentmise, azonban az irodai szolgálat egész héten zavartalan lesz.

Kérem a Testvéreket, hogy aki szeretné, hogy otthonában „házszentelés”-re kerüljön sor, jelezze a nevét és a lakáscímét a sekrestyében, vagy a plébánián. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat. A szentelmény révén nem csak az épületeket, hanem a benne lakókat, dolgozókat is megáldja.

A Szilágyi Keresztény Iskola januári programjai a faliújságon olvashatóak.

A 2017 tavaszán folytatódó plébánia felújításhoz, kérem a Testvérek anyagi segítségét.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

 

2016 „A” Év Advent 4. Vasárnapja

 

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Adventi gyertyagyújtásra és közös együttlétre várják a Testvéreket a veszprémi Szent Anna kápolnába, a Ranolder térre az adventi vasárnapokon 19.15-től. A részletes program a faliújságon megtalálható.

December 22-én, csütörtökön, és 23-án pénteken a plébánia általános iskolás fiataljai Betlehemezni mennek azokhoz a családokhoz, akik meghívják őket. Kérjük, hogy azok, akik részesei szeretnének lenni ennek a szép népszokásnak, jelezzék nevüket és címüket a sekrestyében.

Jövő héten folytatódnak a hajnali szentmisék, az utolsó Rorate szentmise december 24-én szombaton lesz.

December 24-én, 16 órakor Pásztorjátékra hívjuk szeretettel a Testvéreket, amellyel ráhangolódunk Üdvözítőnk születésének ünnepére. 24 órakor éjféli szentmisét mutatunk be Urunk születésének főünnepén.

December 25-én, vasárnap és 26-án, hétfőn ünnepi miserendet tartunk. 7 órakor 8.30-kor, és 10 órakor lesznek szentmisék.

A 2017 tavaszán folytatódó plébánia felújításhoz, kérem a Testvérek anyagi segítségét.

Kérem a Testvéreket, hogy lehetőleg Karácsony ünnepe előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában és gyümölcsöző legyen mindennapi keresztény életünkben.

 

2016 „A” Év Advent 3. Vasárnapja

 

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A harmadik és egyben utolsó együttlétre december 11-én 15-16.45 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében.

Adventi gyertyagyújtásra és közös együttlétre várják a Testvéreket a veszprémi Szent Anna kápolnába, a Ranolder térre az adventi vasárnapokon 19.15-től. A részletes program a faliújságon megtalálható

A 2017 tavaszán folytatódó plébánia felújításhoz, kérem a Testvérek anyagi segítségét.

December 15-én, csütörtökön 17 órakor a Padányi Katolikus Iskola beiskolázási körzettől függetlenül adventi játszóházat szervez a nagycsoportos óvodásoknak. Szeretettel várják a gyermekeket és szüleiket

December 15-én, csütörtökön 17 órakor a KÉSZ szeretettel várja a Testvéreket a Padányi Iskolába, adventi elmélkedésre.

December 17-én, szombaton 18 órakor a Szilágyi Keresztény Iskola hívja szeretettel az iskolába készülő óvodásokat és szüleiket az elsősorban óvodásokat megszólító szentmisére és betlehemezésre a Regina Mundi templomba.

Kérem a Testvéreket, hogy lehetőleg Karácsony ünnepe előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában és gyümölcsöző legyen mindennapi életünkben.

 

2016 „A” Év Advent 2. Vasárnapja

 

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A második együttlétre ma délután 15-16.45 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében, majd a következő vasárnap, december 11-én is. Azok a gyermekek, akik ma eljönnek, különleges meglepetésben is részesülnek a szervezett programon kívül.

December 6-án, kedden a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola nyílt napot szervez hitéleti szakon, a részletes program a faliújságon olvasható.

December 10-én, szombaton 19 órától adventi jótékonysági koncertet tartanak a Regina Mundi plébánia szervezésében, a bővebb információ a faliújságon olvasható.  

Adventi gyertyagyújtásra és közös együttlétre várják a Testvéreket a veszprémi Szent Anna kápolnába, a Ranolder térre az adventi vasárnapokon 19.15-től. A részletes program a faliújságon megtalálható.

A 2017 tavaszán folytatódó plébánia felújításhoz, kérem a Testvérek anyagi segítségét. Az ez év tavaszától erre a célra gyűjtött adományok összege már meghaladja a 600 ezer Ft-ot.

December 8-án, csütörtökön, 9-én pénteken és 10-én szombaton 18 órakor Adventi lelkigyakorlatot tartunk. A szentmiséket bemutatja és szentbeszédet mond főtisztelendő Berkes Péter plébános úr. Mindhárom szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk a szentmisék előtt és alatt. A szombati szentmise keretében pedig kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Kérem a Testvéreket, hogy lehetőleg Karácsony ünnepe előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában és gyümölcsöző legyen mindennapi életünkben.

 

2016 „A” Év Advent 1. Vasárnapja

 

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

December 4-én, vasárnap délután 15-16 óra között Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket a Plébánia közösségi termében.

Örömmel értesítem a Testvéreket, hogy a Plébánia felújítás második üteme november 9-én szerdán befejeződött, a közösségi terem aljzatának burkolásával. A megrendelt székek és asztalok egy hónapon belül megérkeznek, de a terem már alkalmas közösségi programokra. A plébánia felújítás harmadik üteme 2017 tavaszán folytatódik, a tulajdonképpeni plébánosi lakrész felújításával. Ehhez kérem a Testvérek anyagi segítségét. Az ez év tavaszától erre a célra gyűjtött adományok összege már meghaladja az 500 ezer Ft-ot.

Ezzel a vasárnappal kezdődik a bűnbánati felkészülési idő, az Advent, Üdvözítőnk születésének ünnepére. November 29-től ennek megfelelően változik a hétköznapi szentmisék időpontja. Hajnali 6 órakor Rorate Szentmiséket mondunk. A Szűzanyával együtt, várakozva, virrasztva készülünk Jézus születésére.

December 8-án, csütörtökön, 9-én, pénteken és 10-én, szombaton 18 órakor Adventi lelkigyakorlatot tartunk. A szentmiséket bemutatja és szentbeszédet mond főtisztelendő Berkes Péter plébános úr. Mindhárom szentmise alatt gyónási lehetőséget biztosítunk a szentmisék előtt és alatt. A szombati szentmise keretében pedig kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. Kérem a Testvéreket, hogy lehetőleg Karácsony ünnepe előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy ez a bűnbánati időszak valóban elérje célját szívünk tisztaságában és gyümölcsöző legyen mindennapi életünkben.

 

2016 „C” Év Évközi 34. Vasárnap, Krisztus  a Mindenség Királya Főünnepe

 

A mai vasárnapi persely adományok az országos Karitász javát szolgálják.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. Az első együttlétre november 27-én vasárnap 15-16 óra között kerül sor, a Plébánia közösségi termében.

Örömmel értesítem a Testvéreket, hogy a Plébánia felújítás második üteme november 9-én szerdán befejeződött, a közösségi terem aljzatának burkolásával. A megrendelt székek és asztalok egy hónapon belül megérkeznek, de a terem már alkalmas közösségi programokra. A plébánia felújítás harmadik üteme 2017 tavaszán folytatódik, a tulajdonképpeni plébánosi lakrész felújításával. Ehhez kérem a Testvérek anyagi segítségét. Ez év tavaszától, az erre a célra gyűjtött adományok összege már meghaladja a 400 ezer Ft-ot.

A Szent László Plébánia Karitász csoportja Szeretettel hívja a Testvéreket november 26-án, szombaton 19 órától tartandó jótékonysági bálra. Helyszíne a Dózsa György Általános Iskola, a Szent István u. 56. Sós és édes süteményt és tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk. Szeretettel várjuk egy jó hangulatú közös együttlétre. A bállal kapcsolatos különböző feladatokhoz pl. díszítéshez, takarításhoz önkéntes segítőket szívesen fogadunk.

November 27-én, jövő vasárnap kezdődik a bűnbánati felkészülési idő, Advent, Üdvözítőnk születésének ünnepére. November 29-től ennek megfelelően változik a hétköznapi szentmisék időpontja. Hajnali 6 órakor Rorate Szentmiséket mondunk. A Szűzanyával együtt, várakozva, virrasztva készülünk Jézus születésére.

 

2016 „C” Év Évközi 33. Vasárnap

 

A jövő vasárnap lezárul az évközi időszak az Egyház liturgiájában, Krisztus a Mindenség Királya főünnepével. Az ekkori a perselyadományok a Karitász javát szolgálják.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

November 18-án, pénteken 18 órától a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda, a Vár utca 21-be hívja és várja a házaspárokat. A téma szeretetkapcsolataink tökéletesítése, konfliktusaink megoldása. „A konfliktuskezelés gyermekeinkkel” c. házas estjére.

November 19-én, szombaton, 16 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Iskolába „Opera-sziporka” c. előadásra. Előadó: Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház Főigazgatója.

Örömmel értesítem a Testvéreket, hogy a Plébánia felújítás második üteme november 9-én szerdán befejeződött, a közösségi terem aljzatának burkolásával. A megrendelt székek és asztalok egy hónapon belül megérkeznek, de a terem már alkalmas közösségi programokra. A plébánia felújítás harmadik üteme 2017 tavaszán folytatódik, a tulajdonképpeni plébánosi lakrész felújításával. Ehhez kérem a Testvérek anyagi segítségét. Ez év tavaszától erre a célra gyűjtött adományok összege már meghaladja a 400 ezer Ft-ot.

A Szent László Plébánia Karitász csoportja Szeretettel hívja a Testvéreket november 26-án, szombaton 19 órától tartandó jótékonysági bálra. Helyszíne a Dózsa György Általános Iskola, a Szent István u. 56. Sós és édes süteményt és tombolatárgy felajánlást szívesen fogadunk. Szeretettel várjuk egy jó hangulatú közös együttlétre. A bállal kapcsolatos különböző feladatokhoz pl. díszítéshez, takarításhoz önkéntes segítőket szívesen fogadunk.

 

2016 ”C” Év Évközi 31. Vasárnap

 

Október 31-én, hétfőn, és november 1-én kedden nem tartunk irodai ügyeletet.

November 1-én, Mindenszentek főünnepén, amely parancsolt ünnep- kötelező szentmise hallgatással- 7 órakor és 18 órakor tartunk ünnepi szentmisét. 16 órakor a helyi temetőben közösen imádkozunk halottainkért.

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Akik halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

November 2-án, szerdán, halottak napján szokás szerint 7 órakor tartunk szentmisét.

Kérem a Testvéreket, hogy aki még nem tette meg, rendezze egyházi hozzájárulását a templomban szentmisék után, vagy a plébánián hivatali időben.

A Szilágyi Keresztény Iskola novemberi programjai a hirdetőtáblán elolvasható.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

 

2016 „C” ÉV Évközi 32. Vasárnap

 

November 7-én, hétfőn is tartunk szentmisét, 7 órakor

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Plébániánk Karitász csoportja az adventi készülődés jegyében kézműves játszóházat szervez, amelyre szeretettel várja a gyerekeket és szüleiket. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Magyar Keresztény Misszió Alapítvány. Kérem a Testvéreket, hogy aláírásukkal fejezzék ki egyetértésüket a magzatok védelméhez, hiszen tudjuk, hogy a „magzat is ember és joga van az élethez, fogantatásától kezdve védelem illeti meg.”

Szintén aláírásgyűjtést kezdeményezett az Emberi Méltóság Központ a házasság és a család védelméért. Kérik a Testvéreket, hogy kapcsolódjanak be eme kezdeményezésbe és aláírásukkal járuljanak hozzá, hogy a házasságot továbbra is egy férfi és egy nő egységeként értelmezzék Európában!

A nyomtatványok ezzel kapcsolatban a bal oldali padsor mögötti asztalon vannak.

 

2016 „C” ÉV Évközi 30. Vasárnap

 

Október 24-én, hétfőn 18 órakor a KÉSZ Veszprémi csoportja szeretettel várja a Testvéreket a Padányi Katolikus Iskolába: az Eucharisztikus világkongresszus után és kongresszus előtt című előadásra. Az előadó Soltész Miklós államtitkár.

Október 27-én, csütörtökön 16. 30 órakor a Szilágyi Iskola várja szeretettel a nagycsoportos óvodásokat, testvéreiket és szüleiket iskola bemutató estjére. Részletes program a faliújságon olvasható.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházközségi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Kérjük a hittanosokat, hogy jelentkezzenek a szombati fakultatív hittanra.

Örömmel értesítem a Testvéreket, hogy a héten pénteken elkészült a plébánia új irodája, amely az első bejárattól balra található. A régi iroda helyén alakítjuk ki a közösségi termet, ahol a felújítás nagy része már befejeződött (falazás, festés, új elektromos hálózat kiépítése). Most tudunk hozzákezdeni, a felújítás utolsó szakaszához az aljzat kiegyenlítéséhez, parkettacseréhez. A közösségi terem bútorozása előre láthatóan novemberben készül el.

 

 

2016 „C” ÉV Évközi 29. Vasárnap

 

Október 17-én, hétfőn is lesz szentmise.

Október 18-án, kedden, 17 órától a Padányi Katolikus Iskola szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola bemutató estjére. A gyermekeknek foglalkozás lesz, kérjük, hozzanak számukra tornacipőt. A Padányi Iskola rendezvényeinek programja a hirdetőtáblán olvasható.

Október 22-én, szombaton az esti szentmise után 19 órakor házi hangversenyt tartunk templomunkban, mindenkit szeretettel várunk.

Október 24-én, hétfőn 18 órakor a KÉSZ Veszprémi csoportja szeretettel várja a Testvéreket a Padányi Katolikus Iskolába: az Eucharisztikus világkongresszus után és kongresszus előtt című előadásra. Az előadó Soltész Miklós államtitkár.

Kérem a testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházközségi hozzájárulásukat a templomban szentmisék után, illetve a plébánián hivatali időben.

Kérjük a hittanosokat, hogy jelentkezzenek a szombati fakultatív hittanra.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyerekeket, – kicsiket és nagyokat – szereplőnek a karácsonyi pásztorjátékban. Jelentkezni Csóka Marika néninél lehet most vasárnap, a fél kilences és 10 órás szentmisék után a sekrestyében.

A jövő vasárnap persely adományai a missziók javát szolgálják.

2016 „C” Év Évközi 28. Vasárnap

 

Október hónapban hétfőtől szombatig 17 óra 30-tól Szentolvasót imádkozunk a templomban. Kérem a Testvéreket, hogy kapcsolódjanak be minél többen a Rózsafűzér közös imádkozásába, hogy minél inkább megtapasztaljuk az együttes ima szépségét és erejét.

A Padányi Katolikus Iskola nagy szeretettel hívja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskola bemutató estjére október 18-án, kedden 17 órától. A gyerekeknek foglalkozás lesz, kérjük, hozzanak számukra tornacipőt. A Padányi Iskola rendezvényeinek programja a hirdetőtáblán olvasható.

Kérem a Testvéreket, hogy rendezzék ez évi egyházi hozzájárulásukat a plébánián, vagy a templomban szentmisék után.

Kérjük a hittanosokat, hogy jelentkezzenek a szombati fakultatív hittanra.

Szeretettel várjuk a gyermekeket, – kicsiket és nagyokat- szereplőnek a karácsonyi pásztorjátékban. Jelentkezni lehet Csóka Marika néninél a jövő vasárnap a fél 9 órai és a 10 órai szentmisék után a sekrestyében.

2016 „C” Év Évközi 27. Vasárnap

 

Október hónapban minden nap 17 óra 30-kor – hétfőtől szombatig – szentolvasót imádkozunk a Templomban.

Október 4-én, kedden nem tartunk szentmisét.

Október 5-én, szerdán 17 órai kezdettel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi Karitász Csoportja megalakulásának 25. évfordulójára ünnepi hangversenyt ad templomunkban. Szeretettel várják a Testvéreket a hangversenyre, amelyre a belépés ingyenes, adományokat azonban köszönettel fogadják, amelyet karitatív tevékenységre fordítanak. Ezen a napon a hangverseny után imádkozzuk a szentolvasót kb. 18 óra 30-tól.

A héten első péntek van, a szokott módon meglátogatom a betegeket. Gondoljunk rá, hogy az Irgalmas Jézus vár minket is, szentgyónással, szentáldozással engeszteljük Szentséges Szívét.

A veszprémi Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom búcsúünnepét tartják ünnepi szentmisékkel október 7-én, pénteken 18 órakor, október 8-án szombaton 18 órakor és október 9-én vasárnap 10 órakor. Szeretettel várják a Testvéreket. A szentmiséket bemutatja, és a szentbeszédeket mondja: Dr. Benyik György biblikus professzor, szegedi plébános. A három napos búcsú részletes programja a faliújságon olvasható.

Újra van irodai szolgálat a szokott időpontokban a Plébánián.

Kérjük a hittanosokat, hogy jelentkezzenek a szombati fakultatív hittanra.

 

2016 „C” ÉV Évközi 25. Vasárnap

 

Szeptember 18-án, vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári Szent Kereszt Kápolna búcsúját. Ezen a vasárnapon ezért, itt a Szent László Templomban 10 órakor nem tartunk szentmisét. Az ünnepi szentmise szónoka Dr. Munkácsi János diakónus lesz.

Szeptember 22-24-ig (csütörtöktől-szombatig), az Országos Karitász felhívására gyalogos zarándoklat indul Sümegről Homokbödögére. A jelentkezés feltétele a hirdetőtáblán olvasható.

A jövő héten sem lesz irodai szolgálat a plébánia felújítási munkálatai miatt. Kérem a Testvérek szíves megértését.

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola konyhai kisegítői állás betöltésére megbízható munkavállalót keres, azonnali belépéssel. Az állásra a +3688/542-719 -es telefonszámon lehet jelentkezni.

A jövő vasárnap Szentírás vasárnapját ünnepeljük.

 

2016 „C” Év Évközi 24. Vasárnap

 

Szeptember 11-én vasárnap 14 órától szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Templomkertbe, szeretetvendégségre, közös együttlétre. A gyermekeknek színes programot biztosítunk a délután kellemes és hasznos eltöltésére. Ekkor kerül sor a nyári Krakkói Világifjúsági Találkozó élménybeszámolójára, és a plébánia felújított részének megáldására.

A jövő héten szerdától, szeptember 14-től előreláthatóan egy hétig, a plébánia felújítási munkálatai miatt nem tartunk irodai szolgálatot. Kérem a Testvérek szíves megértését.

Szeptember 17-én, szombaton 16 órakor a Szaléziánum Érseki Turisztikai Központ szeretettel várja a Testvéreket Szabó Virág szobrászművész, Mindennapi Angyalaink című tárlatának megnyitójára. A kiállítást megnyitja Nagy Barbara képzőművész, köszöntőt mond dr. Márfi Gyula a Veszprémi Főegyházmegye érseke.

Szeptember 18-án, jövő vasárnap 10 órakor tartjuk a Csatári Szent Kereszt Kápolna búcsúját. A jövő vasárnap ezért, itt a Szent László Templomban 10 órakor nem tartunk szentmisét. Az ünnepi szentmise szónoka Dr. Munkácsi János diakónus lesz.

 

2016. „C” Év Évközi 23. Vasárnap

 

Szeptember 8-án, csütörtökön, Szűz Mária születésének, vagyis Kisboldogasszony ünnepén tartjuk templomunk szentségimádási napját. Reggel 8 órakor teszem ki az Oltáriszentséget. Kérem a Testvéreket, hogy órás, vagy fél órás beosztásban mindig legyen valaki a templomban, hogy az Oltáriszentség ne maradjon őrizetlenül. Az esti szentmise előtt egy órával 18 órától Szentórát imádkozunk közösen, majd a szentmise zárja a szentségimádási napot. Kérem a Testvéreket, hogy minél többen jöjjenek el, akár rövidebb időre is, imádkozni az Oltáriszentség előtt, hogy erőt merítsenek a Szentségi Jézus jelenlétéből az élet viharaihoz.

Szeptember 10-én, szombaton a Rab Mária forrásnál 75 éve bemutatott szentmise emlékére ünnepi programot szervez a veszprémi Hét Domb Egyesület. 10 órától gyalogos zarándoklat indul a Szent Margit templom Rab Mária-kútjától. A 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisét Szécsi Ferenc atya Balatonfűzfő plébánosa, kisegítő tábori lelkész celebrálja. A zenei szolgálatot a MH Légierő Zenekara látja el. A részletes program a faliújságon megtekinthető.  

Szeptember 11-én vasárnap 14 órától szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket a Templomkertbe, szeretetvendégségre, közös együttlétre. A gyermekeknek színes programot biztosítunk a délután kellemes és hasznos eltöltésére. Ekkor kerül sor a nyári Krakkói Világifjúsági Találkozó élménybeszámolójára is

2016 „C” Év Évközi 22. Vasárnap

 

Augusztus 28-án, vasárnap 20 órakor zárul a Szent Margit templomban a Nyári Orgonavarázs koncert-sorozat.

Augusztus 29-én, hétfőn és augusztus 30-án, kedden a plébániai felújítási munkák miatt nem tartunk irodai szolgálatot, szerdán már lesz irodai ügyelet.

A jövő héten, szeptember 2-án első péntek van, a szokott módon meglátogatom a betegeket. Az esti szentmise előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát.

Szeptember 11-én, vasárnap szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket, 14 órától a Templomkertbe közös szeretet vendégségre, együttlétre, beszélgetésre. A gyermekeket, különféle színes program várja, mint a Szent László búcsún júniusban.

2016 „C” ÉV Évközi 20. Vasárnap

 

Augusztus 14-én, vasárnap 17 órától képviselőtestületi gyűlést tartunk a plébánián.

Augusztus 15-én, hétfőn Szűz Mária Mennybemenetelének, azaz Nagyboldogasszony főünnepén ünnepi miserendet tartunk. 7 órakor 8.30-kor és 19 órakor tartunk ünnepi szentmisét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az egyházban ez a nap parancsolt ünnep, kötelező szentmisehallgatással.

Augusztus 16-án, kedden nem tartunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Augusztus 20-án, szombaton van Szent István királynak, Magyarország Fővédőszentjének ünnepe. 10 órakor tartunk ünnepélyes szentmisét.

Augusztus 27-én várják a szervezők az 1úton gyalogos zarándoklatra a Testvéreket. 6.30-tól gyülekező, majd 7 órakor indulás innen a Szent László templom mellől. Részletes információ ezzel kapcsolatban a hirdetőtáblán olvasható.

2016 „C” Év Évközi 18.Vasárnap

 

Jövő héten, augusztus 1-én hétfőn és augusztus 2-án kedden nem tartunk szentmisét, valamint augusztus 8-án, hétfőn sem.

Augusztus 01 és 08 között nem tartunk irodai szolgálatot. Szükség esetén Tóth András plébános úrhoz forduljanak. Telefonszáma: +36 20 310 8174.

 

2016 „C” Év Évközi 17. Vasárnap

 

A jövő héten július 25-én hétfőn lesz szentmise, 26-án kedden nem tartunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Július 26.án kedden 17 órakor ünnepi szentmisét és körmenetet tartanak a Szent Mihály Bazilika Főszékesegyházban, főegyházmegyénk védőszentjének Szent Annának ünnepén, szeretettel várják a Testvéreket. A szentmise után 18 órakor Vass György és népi zenekarának műsorát tekinthetik meg.

A Devecseri Római Katolikus Plébánia, a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája és a Reményforrás Egyesület tisztelettel hívja a Testvéreket július 31-én vasárnap 16 órakor a Devecser és Kolontár közötti Szentkútnál tartandó Szent Anna ünnepi szentmisére, és az imahely felszentelésére. A szentmisét bemutatja, és az imahelyet megáldja Dr. Márfi Gyula érsek úr.

Július 30-tól augusztus 8-ig Tóth András atya helyettesít.

Augusztus 1-én, hétfőn és 2-án kedden nem tartunk szentmisét.

Ezen időszak alatt, szükség esetén Tóth András atyát értesítsék a Testvérek. András atya telefonszáma: 06 20 310 8174

2016 „C” Év Évközi 15.Vasárnap

 

Július 11-én, kedden és 12-én szerdán nem tartunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Július 15-én, pénteken este 19 órától Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére emlékezve a keresztény Magyarországért tartunk imádságos virrasztást szentmisével és igeliturgiával, mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Az idei program, óránkénti bontásban:

19.00: közös ima, ének (vezeti: Csermely Zsuzsa imacsoportja)

20.00: Szentmise, celebrálja Medveczky Miklós atya, a Szent László templom plébánosa

21.00: Szentségimádás (vezeti: Csermely Zsuzsa imacsoportja)

22.00: Timár Veronika Mária-dalokat énekel

23.00: Szentségimádás

24.00: Tóth András Sándor Atya, Gyulafirátót plébánosa vezeti az imádságot

01.00 Szentségimádás
02.00: Szentségimádás

03.00: Halmágyi Zoltán atya, Öskü plébánosa vezeti az imádságot

04.00: Szentségimádás

05.00: Szentségimádás

06:00: Igeliturgia Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, vezeti Zsebe Attila diakónus

-A templomban gyertyákat gyújtunk, előtte fáklyákat, kávét, teát viszünk és reggel közösen kávézunk, frissen sült pogácsával szeretevendégséggel zárjuk az eseményt.

Örömmel várunk mindenkit a közös befejezésre reggel, és minden felajánlást erre: gyertya, tea, pogácsa

2016 „C” Év Évközi 13.Vasárnap

Köszönetet mondok a Testvéreknek a múlt vasárnapi Templombúcsú előkészületi munkálataiért és lebonyolításáért.

A plébánia ismét elérhető vezetékes telefonon.

A mai perselyadományokkal az ún. Péter-fillért gyűjtjük.

Július 4-én, hétfőn nem lesz irodai szolgálat

Július 5-én, kedden is tartunk szentmisét.  

Július 15-én, pénteken 20.00 órától éjszakai virrasztást tartunk, szentségimádással és szentmisével a Csatári kápolnában, szombat reggel 8 óráig.

2016 „C” Év Évközi 12. Vasárnap

 

Június 24-én, pénteken Keresztelő János születésének fűünnepét üljük.

Szintén június 24-én, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében a Bazilika-Főszékesegyházban Dr. Márfi Gyula érsek atya Bagi Ádám, Fuchs Tibor és Szalontai István diakónusokat áldozópappá szenteli. Kérem a Testvéreket, hogy amennyiben tehetik, vegyenek részt ezen a jeles eseményen.

Jövő vasárnap, június 26-án tartjuk templomunk búcsúját, Szent László király ünnepét. Ezen a napon 17 órától várjuk szeretettel a Testvéreket a Templomkertbe ismerkedő együttlétre, beszélgetésre. Kérem, hogy az asszonyok száraz süteményt hozzanak.

 

2016 „C” Év Évközi 11. Vasárnap

 

Június 13-án, hétfőn és 14-én, kedden nem lesz irodai szolgálat, kérem a Testvérek megértésért.

A nyár folyamán szeretettel várják a Testvéreket: június 26-tól augusztus 28-ig, négy alkalommal: „Nyári orgonavarázs” egyházzenei koncertsorozatot tartanak a Szent Margit Templomban. Művészeti vezető: Rostetter Szilveszter

A Szaléziánumban június végétől augusztus közepéig különféle táborokat szerveznek a gyermekeknek. A jelentkezéshez szükséges információk a Hirdetőtáblán megtekinthetők.

A Regina Mundi Plébánia biciklis tábort és háztartástan tábort szervez. A jelentkezés feltétele a Hirdetőtáblán elolvasható.

A Bonum TV az első magyar nyelvű, közösségi katolikus televíziós társaság Magyarországon, amely vállalja a katolikus, keresztény értékek közvetítését műsoraiban. A csatorna 2014 januárjától országosan elérhetővé tette adásait a kábelszolgáltatók számára, de interneten keresztül is elérhető. a Bonum TV 2016-ban közel másfél millió háztartásban érhető el televíziós kábelhálózaton keresztül. Ahhoz, hogy még több családhoz eljuthasson az evangélium a Bonum TV által, a Testvérek aktív támogatására is szükség van. A szükséges adatok a Hirdetőtáblán megtekinthetők.

A Ferences Rendtartomány gyalogos zarándoklatot hirdet Esztergomból Mátraverebély Szentkútra augusztus 14-20 között. A jelentkezéssel kapcsolatos információk a Hirdetőtáblán elolvashatók.

 

 

2016 „C” Év Évközi 10. Vasárnap

 

 

Június 6-án hétfőn, 7-én kedden és 8-án szerdán nem tatunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Június 12-én, jövő vasárnap a 8.30 órakor kezdődő szentmisében tartjuk a hittanos gyermekek ünnepélyes tanévzáró szentmiséjét.

2016. júniusától megváltozott a Plébánia irodai ügyfélfogadásának rendje – ezentúl szombaton nem lesz irodai szolgálat.

Az érdeklődők a fantaziafoto.hu honlapon tekinthetik meg a bérmálkozási és elsőáldozási képeket.

Január 1-től a Főegyházmegyei Hatóság 5.000 Ft-ban határozta meg az évi egyházi hozzájárulás összegét.

Kérem a Testvéreket, hogy a Plébánián, vagy személyesen jelezzék, ha beteg mozgásképtelen hozzátartozójuk szentségekhez szeretne járulni.

 

 

2016 „C” Év Krisztus Szent Teste És Vére, Úrnapja

 

Május 29-én, vasárnap Úrnapja főünnepén 7.00 órakor és 9.00 órakor tartunk szentmisét. A 9 órai szentmise után Úrnapi Körmenetet tartunk a templom körül.

Június 3-án, június első péntekén ünnepeljük Jézus Szentséges Szíve főünnepét.

Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék a Plébánián vagy személyesen, ha beteg mozgáskorlátozott hozzátartozójuk, ismerősük Szentségekhez szeretne járulni.

A Főegyházmegyei Hatóság 2016. január 1-től 5.000 Ft-ban határozta meg az egyházi hozzájárulás összegét.

A jövő hónaptól változik a Plébánia ügyfélfogadási rendje – 2016. júniusától szombatonként nem tartunk irodai szolgálatot.

2016 „C” Év Szentháromság Vasárnapja

 

Május 22-én, vasárnap a 8. 30 órakor kezdődő szentmise keretében lesz a gyermekek első szentáldozása. Idén 18 hittanos gyermek veszi magához az Eucharisztiát, akik megfelelően felkészültek és elvégezték első szentgyónásukat. Vasárnap délután 15 órakor várjuk a gyermekeket szeretet vendégségre.

Május 24-én, kedden nem tartunk szentmisét, de irodai szolgálat lesz.

Május 27-én, pénteken a KÉSZ szeretettel várja a Testvéreket 17.00 órakor a Padányi iskolában tartandó: Egészség, társadalom és történelem című előadásra. Az előadó Prof.Dr. Kásler Miklós az Országos Onkológiai intézet főigazgatója.

Május 29-én, jövő vasárnap, Úrnapjának főünnepét tartjuk. Ezen a vasárnapon az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően két szentmisét tartunk: 7.00 és 9.00 órakor. A 9 órai szentmise keretében Úrnapi Körmenetet végzünk. Kérem a Testvéreket, hogy aki tud, a jövő pénteken ill. szombaton, a kihelyezett vödrökbe hozzanak virágot, valamint szirmokat az Úrnapi sátrak díszítéséhez.

A Mátraverebély-Szentkúti nemzeti kegyhely búcsúrendje a hirdetőtáblán megtekinthető, szeretettel buzdítom a Testvéreket a zarándoklatra és a szentévi búcsú elnyerésére.

 

2016 „C”Év Pünkösdvasárnap

 

Május 16-án, Pünkösd hétfőn vasárnapi miserendet tartunk templomunkban. Reggel 7.00, 8.30 és 10.00 órakor lesznek szentmisék. A délután 16.00 órakor kezdődő szentmise keretében szolgáltatja ki Dr. Márfi Gyula érsek úr a bérmálás szentségét az erre felkészült fiataloknak. Ezen a szentmisén fogadjuk szeretettel a veszprémi Regina Mundi Plébánia plébánosát, a bérmálkozókat, és a meghívott paptestvéreket. Valamint ekkor tartjuk az Egyházközségi Képviselő testület tagjainak és az új kántornak az eskütételét.

Május 17-én, kedden és 18-án, szerdán nem tartunk szentmisét.

Május 22-én Szentháromság vasárnapján tartjuk a hittanos gyerekek első szentáldozásának ünnepét. Délután 16 órától szeretetvendégségre várjuk a Plébánián a gyerekeket.

A Mária Rádió kérése, hogy adójuk 1%-val támogassák a rádió spirituális küldetését.

2016 „C” Év Urunk Mennybemenetelének Főünnepe

 

Május 9-én, hétfőn, 18 órakor szeretettel várják a Testvéreket a Szaléziánumban, ahol Bíró Antal atya Márton Áron püspökről írt könyvének bemutatója lesz. Bíró Antal atya Erdély legidősebb papja a 98. életévébe lépett nem rég, ferences szerzetes, tanár, aki ma Böjte Csaba atyának segít: a szászvárosi ferences kolostorban berendezett gyermekotthonban él, rendszeresen misézik.

Május 12-én, csütörtökön várom a Képviselő testület tagjait az esti szentmise után, kb. 19.45-kor a templomba megbeszélésre, a pünkösdhétfői eskütétellel kapcsolatban.

Május 14-én, szombaton 9.00 órakor várjuk a templomba a bérmálkozókat, próbára, ekkor lesz a szentségre készülők és a bérmaszülők gyóntatása is.

Május 16-án, Pünkösdhétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

 

2016 „C” Év Húsvét 6. Vasárnapja

Május 1-én, vasárnap tartjuk a Csatári búcsút, ezért itt a Szent László templomban 10 órakor nem tartunk szentmisét. A búcsú szónoka Nagy Lénárd Ocist. atya lesz. A búcsú után zenés áhítatot tartunk. Szólót énekel Tímár Veronika és Vantus Gábor.

A májusi hétköznapokon: csütörtökön és pénteken litániát végzünk a templomban 18.45-től Szűz Mária tiszteletére.

A héten első péntek van, a szokott rendben meglátogatom a betegeket. Szentgyónással és szentáldozással engeszteljük Jézus Szeplőtelen szívét.

Május 7-én, szombaton van Boldog Gizella a Veszprémi Főegyházmegye Társvédőszentjének főünnepe. Szeretettel hívom a Testvéreket, vegyenek részt a 10 órakor kezdődő szentmisén a Várban a Szentháromság téren. Kérjük együtt védőszentünk pártfogását Főegyházmegyénkért. Az ünnepi szentmise szónoka Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök lesz.

Május 7-én, szombaton, 16 órától kürt koncertet adnak templomunkban a Csermák Antal zeneművészeti iskola növendékei. A koncert programja a faliújságon olvasható.

Május 16-án, Pünkösdhétfőn vasárnapi, ünnepi miserendet tartunk. A 16 órakor kezdődő bérmálási szentmise keretében tartjuk a megújult képviselő testület és templomunk új kántorának eskütételét.

 

2016 „C” Év Húsvét 5. Vasárnapja

 

A mai vasárnap persely adományait a nélkülöző ukrán testvéreink javára fordítjuk.

Április 23-tól az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek.

Április 24-én, vasárnap 16.00 órára várjuk az újjáalakult Karitász csoport tagjait ide, a Templomba adategyeztetésre.

Április 28-án, csütörtökön Olaj Anett tart előadást az abortuszról a Szaléziánumban.

Április 28-án, csütörtökön 18.30-tól a Betlehemi Imaközösség szervezésében szentségimádás lesz a Ferences templomban. Ez az imacsoport minden hónap 28-án imádkozik a veszprémi kórház kápolnájában: elsősorban a termékenység ajándékáért, a meddőnek tartott lányokért, illetve a megfogant, de veszélyben lévő magzatokért.

Május 1-én,  jövő vasárnap tartjuk a Csatári búcsút 10.00 órakor, ezért ekkor nem lesz a Szent László templomban szentmise. A búcsú szónoka Nagy Lénárd OCist. atya lesz. A búcsúi szentmise végén zenés áhítatot tartunk.

Május 1-én,  a búcsú napján Rácz Katalin a Hét Domb Egyesület elnöke várja a Testvéreket gyalogos zarándoklatra, a Csatár hegyre.  8:00 órakor indulnak a Stadion utca 22. elől. Szentmise után a Tekervényes völgyön keresztül, érintve a veszprémi kereszteket térnek vissza a városba. Jelentkezni lehet a plébánián, vagy Rácz Katalinnál.

2016 „C”Év Húsvét 4. Vasárnapja

 

A mai perselyadományokat a kispapképzésre fordítjuk, a jövő vasárnapi gyűjtés pedig ukrán testvéreink javát szolgálja.

A jövő héten hétfőn, kedden és szerdán nem tartunk szentmisét.

Április 20-án, szerdán 17.00 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket  a Padányi Katolikus Iskolában tartandó „Szemek tükréből tekint rád az Isten” című előadásra. Az előadó: Rónaszéki Gábor plébános.

Április 23-tól, jövő szombattól az esti szentmisék a nyári időszámítás szerint 19 órakor kezdődnek.

Május 1-én, két hét múlva tartjuk a Csatári búcsút 10 órakor. Ezen a vasárnap a Szent László templomban nem lesz szentmise.

 

2016 „C” Év Húsvét 3. Vasárnapja

 

Április 14-én csütörtökön 8-19 óráig és 15-én pénteken 8-19 óráig lesz az első osztályosok beíratása a 2016-2017-es tanévre a Padányi Katolikus Iskolába. Szeretettel várják a leendő kis elsősöket és szüleiket.

Április 15-én, pénteken 8 órától „Születéstől a vértanúságig” kerékpáros zarándoklatot szerveznek Bódi Magdolna vértanúságának 71. évfordulóján, Szigligeti indulással. Az április 16-án szombaton, Litéren 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc debrecen -nyíregyházi megyéspüskök úr lesz. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

Április 20-án, szerdán 17.00 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket a Padányi Katolikus Iskolában tartandó „Szemek tükréből tekint rád az Isten” című előadásra. Az előadó: Rónaszéki Gábor plébános.

A jövő vasárnap Húsvét 4. vasárnapján a szombat esti és a vasárnapi szentmiséken a Veszprémi Főegyházmegye kispapja Gyulai Péter István diakónus fog szolgálni és prédikálni.

 

2016 „C” Év Húsvét 2. Vasárnapja

 

Április 9-én, szombaton, 17 órátólAz idén első szentáldozáshoz járuló gyermekeket és szüleiket várjuk ide, a Szent László templomba ruhapróbára.

Az első osztályosok beíratása a 2016-2017-es tanévre a Padányi Katolikus Iskolába április 14-én csütörtökön 8-19 óráig és 15-én pénteken 8-19 óráig lesz. Szeretettel várják a leendő kis elsősöket és szüleiket.

Április 15-én 8 órától „Születéstől a vértanúságig” kerékpáros zarándoklatot szerveznek Bódi Magdolna vértanúságának 71. évfordulóján,  Szigligeti indulással. Az április 16-án szombaton, Litéren 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc debrecen -nyíregyházi megyéspüskök úr lesz. A részletes program a hirdetőtáblán megtekinthető.

 

2016 „C” Év Húsvétvasárnap

 

Köszönetet mondok mindenkinek, aki szolgálatával hozzájárult ahhoz, hogy az idén is méltó módon ünnepelhessük meg a Nagyheti Szent Három napot, és Húsvét ünnepét.

Kérem a Testvéreket, hogy a Húsvéti szentgyónásról, szentáldozásról ne feledkezzenek meg.

Holnap megkezdődik Húsvét Oktávjának ünneplése.

Március 28-án, Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk.

Március 29-én és 30-án (kedden és szerdán) nem tartunk szentmisét, de lesz irodai szolgálat.

Április 1-én, első pénteken meglátogatjuk a betegeket. Továbbra is kérem a Testvéreket, hogy jelezzék, ha idős, mozgásképtelen beteg él családjukban, környezetükben, hogy a Szentségekkel el tudjam látni őket.

Április 2-án, szombaton várja a családosokat a Veszprémi Érsekség Családpasztorációs irodája a „Jézusom bízom Benned” előadásra, amelynek előadója Dr. Papp Miklós görög katolikus parókus lesz. A részletes program a Hirdetőtáblán megtekinthető.

A Szaléziánum szeretettel várja a Testvéreket a „Megesett rajtuk a szíve” kiállításra. A tárlat megtekinthető április 2. és szeptember 8. között.

 

2016. „C” Év Virágvasárnap

 

 

Virágvasárnap a szentmisék előtt barkaszentelés lesz, a 10 órás szentmise előtt körmenettel. A Passiót az énekkar énekli.

Szeretettel hívjuk a Testvéreket Virágvasárnap 18 órai kezdettel az Orlandó énekkar ünnepi koncertjére templomunkba, amelyen rendhagyó módon elmélkedés is elhangzik, amelyet dr. Janka Ferenc parókus vezet.

Nagyhéten hétfőn és kedden is tartunk szentmisét.

A Szent Három Nap este 18 órakor kezdődnek a szertartások itt a templomban.

Nagycsütörtökön 10 órakor krizmaszentelési szentmise lesz a Bazilika-Főszékesegyházban.

Nagycsütörtökön 18 órakor tartjuk a szentmisét az Utolsó Vacsora emlékére. A szentmisében a hagyománynak megfelelően elvégezzük a lábmosás szertartását is. A szentmise és oltárfosztás után virrasztásra hívjuk és várjuk a Testvéreket.

Nagypénteken 15 órakor keresztutat járunk a templomban, Jézus halálára emlékezve. 18 órakor kezdődik az esti szertartás, Urunk szenvedésének ünneplése az ún. „Csonka mise”. A szertartás után virrasztást tartunk.

Nagyszombaton 18 órakor kezdődik Urunk feltámadásának ünnepe tűzszenteléssel jó idő esetén a templom előtt. Kérem a testvéreket, hogy a Feltámadási Körmenetről még ne menjenek haza, hanem jöjjenek vissza a templomba és várják meg a szentségi áldást. A záróének után a szembemiséző oltár elé hozzák ki a Testvérek a húsvéti étkeket, itt történik majd az ételek megszentelése.

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi miserendet tartunk.

Húsvétvasárnap minden szentmise után ételszentelés lesz.

 

2016 „C” Év Nagyböjt 5. Vasárnapja

 

A mai perselyadomány a Szentföld javára szolgál.

Március 14-én hétfőn és 15-én kedden nincsen irodai szolgálat a plébánián.

Március 17-én csütörtökön a Szilágyi Keresztény Iskola óvodások számára hirdeti meg az „Aprók-Tanodáját” az iskola főépületében 16.30-tól. A téma: Környezetünk titkai.

Elérkezett a nagyböjti plébániai lelkigyakorlatunk ideje is, március 17-én, 18-án és 19-én 18 órai kezdettel, főtisztelendő Tóth András plébános úr vezetésével. Kérem a Testvéreket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a lelkigyakorlaton, éljenek e kegyelmi idővel. A lelkigyakorlat utolsó napján, szombaton, az arra felkészülteknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. A lelkigyakorlat alatt lehetőség van a húsvéti szentgyónás elvégzésére.

Jövő vasárnap van Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja. A 10 órás szentmise előtt barkaszentelés lesz a templom előtt.

 

2016. „C” Év Nagyböjt 4. Vasárnapja

 

Március 12-én és 13-án a Győri Könnyező Szűzanya kegyképének búcsúja lesz a Győri Székesegyházban, részletes program a faliújságon található.

Március 17-én csütörtökön, 18-án pénteken, és 19-én szombaton, 18 órától várjuk a Testvéreket nagyböjti lelkigyakorlatra. A lelkigyakorlatot Főtisztelendő Tóth András plébános úr vezeti. A lelkigyakorlat alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére. A záró napon szombaton, az erre felkészült testvéreknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.

A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld javára.

Most vasárnaptól egy hétig várjuk a Testvérek tartós élelmiszer adományát a rászorulók megsegítésére.

A Magyarok Nagyasszony Plébániatemplom nagyböjti lelkigyakorlata március 10-től 12-ig tart, programja a faliújságon olvasható.

Kérem a Testvéreket, hogy húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat végezzék el időben. Jelezzék a beteg, mozgásképtelen hozzátartozóik, ismerőseik nevét és címét a szentmisék után, vagy a plébánián, hivatali időben, hogy a húsvéti szentgyónásukat, szentáldozásukat elvégezhessék.

 

 

2016. „C” Év nagyböjt 3. vasárnapja

 

Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

Február 28-án, vasárnap 16.00 órakor képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián.

Március 3-án, csütörtökön, 17.00 órától a Padányi Katolikus Iskolába várják szeretettel az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket.

Március 4-én, pénteken első péntek van. Délelőtt szokás szerint meglátogatom és ellátom szentségekkel a betegeket. Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék, ha erre igény van.

Március 6-tól, jövő vasárnaptól egy hétig a templomban a szokott módon tartós élelmiszert gyűjtünk rászorulóknak a Katolikus Karitász szervezésében.

 

Nagyböjt péntekjein Keresztutat járunk 17.30-tól.

Előre hirdetem, hogy március 17-én 18-án és 19-én 18.00 órától Nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk. Az elmélkedéseket Főtisztelendő Tóth András atya tartja. Használjuk fel ezt a kegyelmi időt Húsvéti készülődésünk gyümölcsöző átélésére.

Csütörtökönként 17.15-től gyóntatok a templomban.

 

 

 

2016. „C” Év Nagyböjt 2. vasárnapja

 

A jövő héten a szombati és vasárnapi perselyadományokat a katolikus iskolák javára gyűjtjük.

Ahogy a múlt héten is hirdettem, csütörtökön 17.15-től 18 óráig gyóntatok a templomban. Természetesen szentmisék előtt és után is, illetve előzetes megbeszélés szerint.

Február 26-án, pénteken 17.30-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban. Kapcsolódjunk be minél többen az Egyház eme kifejező nagyböjti imádságába, legyen ez számunkra nagyböjti jócselekedet.

február 28-án, jövő vasárnap  16.00 órakor képviselő testületi ülést tartunk a plébánián. A képviselő testületi tagok hiánytalan megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

2016. „C” Év Nagyböjt 1. Vasárnapja

 

Február 14-én, vasárnap 16 órára az előzetesen megbeszéltek szerint várjuk a templomba az elsőáldozáshoz járuló gyermekeket és szüleiket ismerkedésre.

Vállalt feladataim miatt ezután a hétfői és keddi napokon nem tartunk szentmisét, az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérem a Testvéreket, hogy ezeken a napokon 18.00 órára jöjjenek el imádkozni a templomba, legyen ez nagyböjti jócselekedet.

Kérem a Testvéreket, hogy vegyék komolyan a nagyböjti-húsvéti időszakban az évi kötelező szentgyónást, szentáldozást. Mivel eddigi tapasztalatom szerint hétvégén kevesen jönnek gyónni, és ekkor a lehetőségeim is korlátozottak, ezután csütörtökönként 17.15-től 18.00 óráig, a szentmiséig, gyóntatni fogok a templomban. Ezen kívül lehetőség van más időpontban is a szentgyónás elvégzésére előzetes megbeszélés szerint.

A Szilágyi Keresztény Iskola felvételt hirdet a leendő elsős gyermekek számára. Az iskola kiemelten foglalkozik a keresztény erkölcsi neveléssel, a néphagyományok és a hazaszeretet ápolásával, valamint a magas szintű oktatással. Az iskoláról szóló tájékoztatót templomunk hirdetőtábláján helyeztük el. Február 15-én hétfőn 17.00 órától a leendő elsősök szüleinek felvételi tájékoztatót tartanak az iskola fő épületében. Nyílt napok lesznek ugyanitt február 16-án kedden, és február 23-án kedden 8-10 óráig.

Február 17-én szerdán a KÉSZ szeretettel hívja a Testvéreket 17.00 órakor a Padányi Bíró Márton Római Katolikus Iskolában tartandó „Merjünk nagyok lenni” magyar emlékek nyomán Európában című előadására. Az előadó: Dr. Messik Miklós művészettörténész, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke.

Szeretettel hívják a testvéreket a tihanyi Cursillóra. A férfiakat február 25-28, és november 24-27 között, a hölgyeket március 3-6, ill. december 1-4 között. A jelentkezési lap, és a Cursilloról szóló információ a padok mögötti asztalról vihető.

Két hét múlva február 28-án vasárnap 16 órakor képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Megjelenésükre feltétlenül számítok.

 

 

2016. „C” Év Évközi 5. Vasárnap

Február 8-án és 9-én, hétfőn, kedden nem tartunk szentmisét. Kérem az imacsoportokat, hogy ezeken a napokon gyűljenek össze a templomba közös imára.

Február 9-én kedden, a Padányi Katolikus Iskolában 17 órától az Ovisuli rendezvényre várják szeretettel az iskolába készülő leendő első osztályosokat és szüleiket.

Február 10-e Hamvazószerda, szigorú böjti nap. Megkezdődik a Nagyböjt időszaka, felkészülés a Húsvéti Ünnepekre. Ez az időszak, amikor az évi kötelező szentgyónást el kell végezni (húsvét táján) Hamvazószerdától Pünkösd vasárnapjáig (május 15-ig). A 14 és 65 év közötti egészséges korosztály e napon és Nagypénteken csak háromszor ehet, és egyszer lakhat jól. A szigorú böjt azt jelenti, hogy ezeken a napokon és Nagyböjt péntekjein tilos húseledel fogyasztása. Szentmisét 7.00 és 18.00 órakort tartunk.

Február 11-e, csütörtök Szűz Mária Lourdes-i jelenésének emléknapja, és a Betegek Világnapja. Az esti 18 órai szentmise keretében az arra felkészült testvéreknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetét.

Február 12-én pénteken, a szentmise előtt 17.30-tól keresztúti ájtatosságot tartunk.

A múlt heti gyűjtés bevételét, 89.200 Ft-ot átutaltuk az Érsekségnek. Hálás köszönet a Testvérek nagylelkű adakozásért.

 

2016. „C” Év Évközi 4. Vasárnap

 

Február 2-án , kedden Urunk Bemutatásának, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este 18 órakor tartunk ünnepélyes szentmisét, reggeli szentmise nem lesz.

Február 2-án, kedden  a Padányi Katolikus Iskola szervezésében: 17.00 – 18.00 óra között szeretettel várnak minden érdeklődő óvodást és szüleiket gyertyadíszítő kézműves foglalkozásra, a veszprémi Szent Anna-kápolnába.

Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén a szentmise után Balázs áldást adunk, amelyet megismétlünk a jövő vasárnapi szentmiséken.

 

2016. „C” Év Évközi 3. Vasárnap

 

Január 24-én, vasárnap 16.00 órakor a Templomban szülői értekezletet tartunk az idén elsőáldozáshoz járuló gyermekek szüleinek. Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Január 25-én, hétfőn nem tartunk szentmisét és irodai ügyelet sem lesz a plébánia felújítási munkálatai miatt.

Január 28-án, csütörtökön 16.30 órakor a Szilágyi Keresztény Iskola várja az „Aprók Tanodája” címmű foglalkozásra azokat az óvodásokat, akik szeptembertől náluk szeretnék elkezdeni tanulmányaikat. A rendezvényt a II. János Pál Pápa Tornacsarnokban (Veszprém, Kádár u. 1) tartják.

Január 31-én, vasárnap a templomi gyűjtést a Közel-Keleten élő keresztény testvéreink megsegítésére ajánljuk fel.

2016.  „C” ÉV Évközi 2. Vasárnap

A jövő héten január 19-e, kedd kivételével minden nap tartunk szentmisét.

Január 24-én, a következő vasárnap, a Szent László-templomban 16. 00 órakor szülői értekezletet tartunk, az idén elsőáldozáshoz járuló gyermekek szülei részére. A megjelenésükre feltétlenül számítok.

Kérem, jelezzék, ha családjukban vagy ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy az Egyház szentségeivel el tudjam látni őket.

Továbbra is kérem, hogy jelezzék Adoremus illetve Új Ember megrendelésüket, hogy a végleges létszámot tudjam leadni a kiadó felé.

 

 

2016. „C” Év Urunk Megkeresztelkedésének Ünnepe január 10.

Január 11-én, 12-én és 13-án, hétfőn, kedden és szerdán reggel 7 órakor tartunk szentmisét. Csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap a szokott időpontokban lesznek szentmisék.

Január 13-án, szerdán a KÉSZ veszprémi csoportja szeretettel hívja a Testvéreket 17: 00 órakor a Padányi Katolikus Iskolában tartandó „Bibliai antropológia” című előadásra, amelynek előadója Dr. Barsi Balázs OFM atya lesz.

Január 14-én, csütörtökön 16.30-kor a Szilágyi Keresztény Iskola természetismeretei vetélkedőt és díjkiosztót tart a II. János Pál Pápa Tornacsarnokban, a Kádár u. 1-ben. Elsősorban az iskolába készülő óvodásokat, testvéreiket és szüleiket várják.

Vízkereszt elmúltával a házszentelés kérését szentmisék után a sekrestyében vagy hivatali időben a plébánián is jelezhetik.

 

2016. „C” Év Karácsony 2. Vasárnapja

 

Január 4-én hétfőn, és 5-én kedden, reggel 7 órakor tartunk szentmisét.

Január 6-a szerda, Urunk Megjelenésének Főünnepe, (Vízkereszt) parancsolt ünnep, kötelező szentmise látogatással. Reggel 7 órakor és este 18 órakor lesznek a szentmisék, ekkor végezzük a hagyományos vízszentelést is.

Január 8-án, pénteken délelőtt tartjuk az „első péntekes” Testvérek meglátogatását, mivel az Új Esztendő első, pénteki napján, Szűz Mária Istenanyaságának Főünnepét ünnepeltük.

Január 10-én vasárnap, Urunk Megkeresztelkedésének Ünnepe van.

Kérem továbbra is a Testvéreket, hogy jelezzék Új Ember és Adoremus megrendelésüket, valamint értesítsenek, ha családjukban, ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy az Egyház szentségeivel el tudjam látni őket.

 

2015. „C” Év Szent Család vasárnapja

 

December 27-én vasárnap, a 7; 8.30 és 10 órás szentmisék után az Egyház hagyományának megfelelően bort szentelünk.

December 28-án hétfőn, és 29-én kedden: nem tatunk szentmisét és az irodai szolgálat is szünetel, de 18 órától az Imacsoportok nevében, szeretettel hívjuk a Testvéreket közös imára a Templomba.

December 30-án szerdán, 7 órakor tartunk szentmisét a megszokott rend szerint.

December 31-én csütörtökön, Szilveszter napján 18 órakor kezdődik az év végi Hálaadó Szentmise.

  1. január 1-e péntek, ÚJÉV napja: Szűz Mária, Isten Anyja fűünnepét ünnepeljük, és egyúttal a Béke Világnapjára is emlékezünk. Ez a nap parancsolt ünnep, szentmise látogatási kötelezettséggel. A szokott vasárnapi időpontokban: 7, 8.30 és 10 órakor tartunk szentmiséket.

A veszprémi Bazilika-Főszékesegyházban a délelőtti szentmisék után Szentségimádást tartanak 11.30 és 18 óra között. Kapcsolódjunk be minél többen a közös imába, engesztelésbe. Kezdjük a polgári esztendő első napját az Úr Jézussal és a Szűz Anyával.

Január 2-án, szombaton, 18 órakor lesz előesti szentmise.

Január 3-án Karácsony 2. Vasárnapját ünnepeljük. Ünnepi miserenddel: (7; 8.30; 10 órakor).

Kérem a Testvéreket, hogy szentmisék után jelezzék, illetve vegyék át Új Ember, Adoremus és Keresztény Élet megrendelésüket.

2015. „C” Év Advent 4. Vasárnapja

 

December 20-án vasárnap 15-16.30 óra között kézműves foglalkozást tartanak a gyermekeknek a Szaléziánumban. 16.30 órától Betlehemes játék lesz a Padányi Iskola diákjainak előadásában a Szentháromság téren. Ezt követően 17.30-kor Hartmann Dominik koncertjére várják az érdeklődőket a Szaléziánumba.

December 22-én kedden 17 órától szentségimádási órát tartunk a Templomban. Kérem a Testvéreket, hogy jöjjenek el minél többen erre az alkalomra, legyen ez adventi jócselekedet számunkra, amellyel kifejezzük várakozásunkat és ragaszkodásunkat a Betlehemi Kisdednek. Fedezzük fel, hogy a Templom valóban az imádság háza, az Istennel való személyes találkozás nemcsak a szentmiséken történik, hanem egyéb alkalmakkor is, amikor az Egyházközség együtt imádkozik.

December 24-én délután 16 órakor szeretettel várjuk a Testvéreket, amikor a Plébánia apraja nagyja Karácsonyi Betlehemes játékot ad elő. Éjjel 23.30-tól gyóntatás lesz a Templomban, majd éjfélkor ünnepélyes szentmisével Urunk megszületésére emlékezünk.

December 25-én és 26-án karácsony első és másodnapján ünnepi miserendet tartunk. 7.00; 8.30; és 10 órakor lesznek szentmisék. December 27-én Szent Család vasárnapja van, szintén ünnepi miserenddel. A szentmisék után bort szentelünk.

A jövő héten: hétfőn, kedden, szerdán, és utoljára 24-én, csütörtökön lesznek Rorate szentmisék. Aki még nem volt ezeken a szentmiséken még van alkalma bekapcsolódni az Egyház nagy virrasztó várakozásába ezeken a sajátos hangulatú szentmiséken.

Köszönöm a Testvérek bőkezű adakozását, a jövő hét elején szétosztjuk a tartós élelmiszereket a rászorulók között.

Kérem jelezzék, ha családi, ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy a karácsonyi szentgyónásukat, szentáldozásukat el tudják végezni.

 

Kérem a Testvéreket, hogy szentmisék után a sekrestyében jelezzék Új Ember, Adoremus és Keresztény Élet megrendelésüket.

2015. “C” Év Advent 3. Vasárnapja

December 13-án vasárnap 15-16 óra között Adventi kézműves foglalkozás lesz a Szaléziánumban. 16.30-kor Adventi gyertyagyújtás a Szentháromság téren. 17.30-kor Nagy Csaba koncertjére várják a Testvéreket a Szaléziánumban.

A jövő héten: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken lesznek Rorate szentmisék hajnali 6 órakor.

December 16-án szerdán 17 órakor a Dózsa téren rendezik meg a Dózsavárosi Karácsonyt, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

December 17-én csütörtökön, 17 órakor a KÉSZ szervezésében a Padányi Katolikus Iskolában Adventi elmélkedést tart Dr. Pápai Lajos megyés püspök és ifj. Dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész. Közreműködnek: Budai Ilona népdalénekes és Oberfrank Pál színművész.

December 20-án vasárnap 15.16.30 óra között Kézműves foglalkozást tartanak a Szaléziánumban. Majd Betlehemes játék lesz a Padányi Iskola diákjainak előadásában a Szentháromság téren. Ezt követően 17.30-kor Hartmann Dominik koncertjére várják az érdeklődőket a Szaléziánumba.

A héten elkezdődtek a felújítási munkák a Plébánián, az irodai szolgálat azonban zavartalanul folytatódik hivatali időben.

Köszönöm a Testvérek tartós élelmiszer felajánlásait, amelyeket majd Karácsonykor szétosztunk a rászorulóknak.

Kérem, jelezzék, ha családi ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy a Karácsonyi szentgyónásukat, szentáldozásukat el tudják végezni.

Kérem a Testvéreket, hogy szentmisék után a sekrestyében jelezzék Új Ember és Adoremus megrendelésüket.

2015. „C” Év Advent 2. Vasárnapja

December 6-án, vasárnap 16 órakor Mikulás ünnepségre várjuk a hittanosokat, ministránsokat és hozzátartozóikat a Templomba.

December 6-án, vasárnap Hatás Andrea Mikulás – napi koncertje a Szaléziánumban 15- 15.30-ig. 15.30- 16 óráig kézműves foglalkozást tartanak. 16.30-tól Adventi gyertyagyújtás, valamint a Karitász Egymillió Csillag programjának megnyitója lesz a Szentháromság téren. 17 órától Kállai Nóra koncertje lesz a Szaléziánumban.

A jövő héten: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken lesznek Rorate szentmisék, hajnali 6 órakor. Különösen fontos a keddi szentmise, ekkor december 8-án: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünnepét ünnepeljük.

A Padányi Katolikus Iskola Adventi Játszóházba hívja szeretettel a nagycsoportos óvodásokat december 8-án, kedden 17 órakor, kézműves foglalkozásra.

A Davidikum Római Katolikus Középiskolai Kollégium felvételt hirdet Veszprémben tanuló középiskolás diákok részére. Cím: Eszterházy u. 15. Tel.: 06/88 325-444 Honlap: www.davidikum.sulinet.hu E-mail: davidikum@freemail.hu

A Szilágyi Keresztény Iskolába várják szeretettel az iskolába készülő óvodásokat, testvéreiket és szüleiket ún. „Ovis misére” és „Betlehemezésre” december 12-én, szombaton 18 órakor. A szentmisét László Dezső atya, az iskola lelki igazgatója celebrálja.

Továbbra is várom a Testvérek jelentkezését sekrestyési szolgálatra. Aki még nem rendezte ez évi egyházközségi hozzájárulását, kérem, tegye meg. Köszönöm a Testvérek nagylelkű adakozását a november végi Karitász-gyűjtésre 75.485 Ft-ot küldtünk be az érsekségre.

Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék, ha családjukban, ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy az Egyház szentségeivel el tudjam látni őket. Vegyük figyelembe, hogy a magatehetetlen idősekről való gondoskodás a mi felelősségünk. Apostolkodjunk a lelkekért.

„C” ÉV 2015. Advent 1. Vasárnapja

A Családpasztorációs Munkacsoport szervezésében 2015. november 28-án, elsősorban családosok számára Adventi elmélyülés- lelkigyakorlat lesz a veszprémi Davidikumban. 8.30-tól gyülekező, 9 órától érseki szentmise – főcelebráns Dr. Márfi Gyula érsek úr, 10 órától az elmélkedést Dr. Fábry Kornél plébános úr vezeti. A lelkigyakorlat 12 órakor záró áldással végződik.

A Márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2015. november 29-én, vasárnap, 17 órakor a Márkói Templomban megrendezésre kerülő Adventi Koncertjére.A fellépők: a Dózsa György Általános Iskola 6.A Osztályos Tanulói és Német Kamarakórusa, Bándi Német Nemzetiségi Dalkör, Márkói Kamara Theátrum, Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar Zongorán kísér: Reményi Jánosné. A belépés díjtalan!

November 29-én 15-16 óra között kézműves foglalkozásra várjuk a gyermekeket a Várba. 16.30-kor Adventi Gyertyagyújtás lesz a Szentháromság téren.

December 2-tól szerdától hajnali Rorate szentmisékkel készülünk a Megváltó születésének ünnepére. A szentmisék hajnali 6 órakor kezdődnek szerdán, csütörtökön és pénteken. Csütörtökön nem lesz 18 órás szentmise. A péntek esti szentmise meg lesz tartva.

Továbbra is várjuk a Testvérek tartós élelmiszer adományait, amelyeket majd karácsonykor osztunk ki a rászorulók között.

Ladányi Tamás asztrofotográfus kiállítása lesz a Szaléziánumban: Dél Keresztje a látóhatár felett címmel. Megtekinthető november 29-től december 6-ig.

Balázs Zsuzsa – Kékesi Enikő: Életteli magány c. könyvének bemutatója lesz a Szaléziánumban november 30-án 17 órakor. Szintén ugyanitt december 5-én Adventi elcsendesülésre várják az érdeklődőket Tariska Eszter vezetésével.

December 4-én pénteken és 5-én szombaton 18 órakor Főtisztelendő Dasek Viktor atya, balatonfüredi plébános úr tart adventi lelkigyakorlatos szentbeszédet templomunkban és gyóntat a szentmisén. Kérem a kedves Testvéreket, hogy jöjjenek el erre az alkalomra, hogy a bűnbánattal és a lelki táplálék befogadásával kegyelmekben gazdag, gyümölcsöző Szentkarácsonyuk legyen.

December 6-án, vasárnap 16 órakor Mikulás ünnepségre várjuk a hittanosokat, ministránsokat és hozzátartozóikat a Templomba.

December 6-án, vasárnap Hatás Andrea Mikulás – napi koncertje a Szaléziánumban 15- 15.30-ig. 15.30- 16 óráig kézműves foglalkozást tartanak. 16.30-tól Adventi gyertyagyújtás, valamint a Karitász Egymillió Csillag programjának megnyitója lesz a Szentháromság téren. 17 órától Kállai Nóra koncertje lesz a Szaléziánumban.

Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék, ha családjukban, ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy az Egyház szentségeivel el tudjam látni őket. Vegyük figyelembe, hogy a magatehetetlen idősekről való gondoskodás a mi felelősségünk. Apostolkodjunk a lelkekért.

“B” év, Évközi 34. Vasárnap, Krisztus Király Vasárnapja

A mai vasárnapon, november 22-én, Krisztus Király Vasárnapjával lezárul az évközi vasárnapok sora, és jövő vasárnap, november 29-vel megkezdődik az Új Liturgikus Év, amely ezúttal a „C” esztendő lesz. Az Adventi időszakban hajnali Rorate szentmisékkel készülünk a Megváltó születésének ünnepére. A Rorate szentmisék hajnali 6 órakor kezdődnek, először december 2-án szerdán lesz.

A mai vasárnapi gyűjtés a Karitász javára szolgál. A 10 órás szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. A szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek, akik ezen az ájtatosságon részt vesznek. Használjuk ki ezt az alkalmat és imádkozzunk együtt, Krisztus Király oltalmát kérve életünkre.

November 22-én, vasárnap, már a reggeli szentmisénél is kiteszünk egy kosarat, és várjuk tartós élelmiszer adományaikat, amelyeket karácsonyra fogunk a rászorulók között kiosztani. A gyerekektől egy-egy játékukat kérjük, amely majd Mikuláskor lesz valaki számára ajándék.

November 22-én, vasárnap, du. 4 órakor „Segítsünk egymásnak jót tenni” címmel verses, énekes műsor lesz itt a templomban, amelyre a hittanosokkal készülünk. Árpád-házi Szent Erzsébet példáját idézzük fel, és igyekszünk meglátni a jótettek alkalmait. Az együttlétünkkel azt is szeretnénk megmutatni, hogy mit tudnak a hittanosok. Meghívtuk a hittanosokat és szüleiket is, hogy mindenki lássa, milyen jó nekünk együtt lenni. Hívjuk a kedves Testvéreket is, és kérjük, legyenek segítőink a vasárnap délutáni jó hangulat alakításában.

November 25-én szerdán 17 órakor a KÉSZ veszprémi csoportja várja szeretettel a Testvéreket a veszprémi Padányi Iskolába Bíró László tábori püspök úr „Aktualitások a családról” című előadására.

Továbbra is várom az érdeklődők jelentkezését sekrestyési szolgálatra. Aki még nem rendezte ez évi egyházközségi hozzájárulását, kérem, tegye meg a Plébánián hivatali időben, vagy a templomban szentmisék után. OTP-s átutalásra is lehetőség van: 11748007-20029315-00000000.

Előre hirdetem, hogy december 4-én pénteken és december 5-én szombaton 18 órakor Főtisztelendő Dasek Viktor atya, balatonfüredi plébános úr tart adventi lelkigyakorlatos szentbeszédet templomunkban és gyóntat a szentmisén. Kérem a kedves Testvéreket, hogy jöjjenek el erre az alkalomra, hogy a bűnbánattal és a lelki táplálék befogadásával kegyelmekben gazdag, gyümölcsöző Szentkarácsonyuk legyen.

Örömmel tájékoztatom a Testvéreket, hogy elkészült a Plébánia honlapja, amelyről mindenki tájékozódhat az aktuális eseményekről. A weblap címe: szentlaszloplebaniaveszprem.hu

Kérem a Testvéreket, hogy jelezzék, ha családjukban, ismerősi körükben mozgásképtelen beteg él, hogy az Egyház szentségeivel el tudjam látni őket. Vegyük figyelembe, hogy a magatehetetlen idősekről való gondoskodás a mi felelősségünk. Apostolkodjunk a lelkekért.

A Márkói Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 2015. november 29-én, vasárnap, 17 órakor a Márkói Templomban megrendezésre kerülő Adventi Koncertjére.A fellépők: a Dózsa György Általános Iskola 6.A Osztályos Tanulói és Német Kamarakórusa, Bándi Német Nemzetiségi Dalkör, Márkói Kamara Theátrum, Steixner István Német Nemzetiségi Énekkar Zongorán kísér: Reményi Jánosné. A belépés díjtalan!

___________________________________________________________________

“B” év, Évközi 33. Vasárnap

A jövő vasárnap, november 22-én, Krisztus Király Vasárnapjával lezárul az évközi vasárnapok sora, és november 29-vel megkezdődik az Új Liturgikus év, amely ezúttal a „C” esztendő lesz. Az Adventi időszakban hajnali Rorate szentmisékkel készülünk a Megváltó születésének ünnepére.

A következő vasárnapi gyűjtés a Karitász javára szolgál. Ezen a napon, Krisztus Király Vasárnapján a 10 órás szentmise után a kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal. A szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek, akik ezen az ájtatosságon részt vesznek. Használjuk ki ezt az alkalmat és jöjjünk minél többen Krisztus Király oltalmát kérve életünkre.

Szintén ezen a napon november 22-én du. 4 órakor „Segítsünk egymásnak jót tenni” címmel verses, énekes műsor lesz itt a templomban, amelyre a hittanosokkal készülünk. Árpád-házi Szent Erzsébet példáját idézzük fel, és igyekszünk meglátni a jótettek alkalmait. Az együttlétünkkel azt is szeretnénk megmutatni, hogy mit tudnak a hittanosok. Meghívtuk a hittanosokat és szüleiket is, hogy mindenki lássa, milyen jó nekünk együtt lenni. Hívjuk a kedves Testvéreket is, és kérjük, legyenek segítőink a vasárnap délutáni jó hangulat alakításában.

Ugyanezen a napon már a reggeli szentmisénél is kiteszünk egy kosarat, és várjuk tartós élelmiszer adományaikat, amelyeket karácsonyra fogunk a rászorulók között kiosztani. A gyerekektől egy-egy játékukat kérjük, amely majd Mikuláskor lesz valaki számára ajándék.

Örömmel értesítem a Testvéreket, hogy a héten elkészült a templom fűtési rendszerének megjavítása, és új elektromos vezérlésének kialakítása, korszerű programozható termosztáttal. Köszönöm a Képviselőtestület tagjainak segítségét és áldozatos munkáját.

Továbbra is várom a Testvérek jelentkezését sekrestyési szolgálatra. Akik még ebben az esztendőben nem rendezték egyházközségi hozzájárulásukat, kérem, tegyék meg a Plébánián hivatali időben, vagy a templomban szentmisék után. OTP-s átutalásra is lehetőség van.

Hirdetem továbbá, hogy elkészült a Plébánia honlapja, ahol az Egyházközséget érintő aktualitások, hírek megtekinthetők. A weblap címe: www.szentlaszloplebaniaveszprem.hu